101,4 MHz

90,4 MHz Kielce | 100,0 MHz Włoszczowa

dabplus10D

215,072 MHz

Posłuchaj online
Zadzwoń do nas! Telefony antenowe
41 200 20 20 / 41 200 20 00
100. rocznica odzyskania niepodległości. Uroczystości w regionie [KALENDARIUM]

W tym roku w naszym regionie czeka nas wiele ważnych wydarzeń związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Prezentujemy specjalne kalendarium, które z biegiem czasu będzie uzupełniane.

W tym roku w naszym regionie czeka nas wiele ważnych wydarzeń związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Prezentujemy specjalne kalendarium, które z biegiem czasu będzie uzupełniane.

KIELCE

Wydarzenia organizowane przez Urząd Miasta w Kielcach:

•             Koniec kwietnia - rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów kieleckich szkół na komiks  niepodległościowy

•             2.05: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości na Rynku

•             3.05: Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości w Parku Miejskim

•             8.05: Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności

•             Maj - czerwiec - Uroczystości związane z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Gen. Bolesława Roji. Teren Muzeum w Sachsenhausen

•             czerwiec: Rajd Rowerowy Pamięci Legionistów Polskich

•             12.08: 104. rocznica wkroczenia do Kielc I Kompanii Kadrowej

•             12.08: Odsłonięcie na Karczówce pamiątkowego głazu upamiętniającego walkę  Strzelców z

•             1914 r.: uroczystości odbędą się na zakończenie Marszu Szlakiem I KK. 

•             15.08: Święto Wojska Polskiego

•             11.11: Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystości na Placu Wolności.

•             11.11: Odsłonięcie Kieleckiej „Tarczy Legionów”

Warsztaty, koncerty, wystawy plenerowe, rajdy historyczne i wiele innych propozycji związanych z uczczeniem 100. rocznicy odzyskania niepodległości przygotowują także miejskie instytucje kultury i oświaty.

 

Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach

•             6 kwietnia 2018 r.: Koncert oratoryjny: oratorium Pawła Łukowca i Henryka Jachimowskiego  pt. „Święta przy Tobie chwila” z udziałem solistów i Chóru Fermata. Współorganizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

•             28 września 2018 r.: inauguracja sezonu artystycznego z udziałem Philippe’a Giusiano (zwycięzca Konkursu Chopinowskiego). W programie m.in.: F. Chopin „La ci darem la mano” oraz „Koncert fortepianowy f-moll”

•             19 października 2018 r.: koncert oratoryjny: „Litania do polskich świętych - Santo Subito” Władysława Szomańskiego z udziałem zespołu Spirituals Singers Band

•             9 listopada 2018 r.: „Pieśni Legionowe” w aranżacji Pawła Łukowca z udziałem chóru. W programie występ laureatów V Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej organizowanego przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie

•             20 listopada 2018 r.: „Paderewski kameralnie” z udziałem pianisty Karola Radziwonowicza i zespołu „Cup of Time”

 

Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach

•             listopad 2018 r.: wystawa poświęcona działalności i dokonaniom instytucji w ciągu 100 lat niepodległej Polski pod hasłem „100 lat teatru niezależnego”. Współorganizator: Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Kielcach

•             listopad 2018 r.: „10 utworów na 10 dekad”, czyli czytanie przez aktorów wybranych dzieł literackich symptomatycznych dla danych dziesięcioleci: „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej, „Elegia o... [chłopcu polskim] Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, „Trans-Atlantyk” Witolda Gombrowicza, „Kartoteka” Tadeusza Różewicza, „Kalendarz i klepsydra” Tadeusza Konwickiego, „Traktat moralny” Czesława Miłosza, „Koniec i początek” Wisławy Szymborskiej, „Wojna polsko-ruska” Doroty Masłowskiej,  „Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk

 

Muzeum Narodowe w Kielcach

•             11 października 2018 r. - 31 stycznia 2019 r.: wystawa „Biel, czerwień, braterstwo” prezentująca historię polskich barw narodowych w kontekście ich przemian na przestrzeni dziejów oraz zwrócenie uwagi na wykorzystanie symboli narodowych w sytuacjach oficjalnych i życiu codziennym, z akcentem na wykorzystywanie ich w czasach niewoli i walki o niepodległość. Ekspozycji towarzyszyć będzie konferencja naukowa z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

 

Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach

•             III/IV kwartał 2018 r.: Wystawa z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w Dworku Laszczyków

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach

•             I kwartał 2018 r.: zamieszczenie w zasobie Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej publikacji pt. „Listy z frontu i na front. Korespondencja rodziny Massalskich (1914-1921)” prof. A. Massalskiego

•             II połowa 2018 r.: wystawa pn. „Pierwsze dni niepodległości w regionie” (ze zbiorów biblioteki)

•             od września 2018 r.: cykl wykładów dla młodzieży pt. „Kwartet o Niepodległej”

•             IV kwartał 2018 r.: wydanie kwartalnika „Świętokrzyskie. Środowisko. Dziedzictwo kulturowe. Edukacja regionalna” (numer opublikowany z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski

 

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach

•             I półrocze 2018 r.: Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Uwiecznione w fotografii miejsca pamięci 1914 - 1918”

•             II półrocze 2018 r.: „Śpiewnik pieśni legionowych pt. „WDK swojemu patronowi” wydany z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz płyta z pieśniami ze śpiewnika, wykonanymi przez zespół wokalny działający przy Wojewódzkim Domu Kultury. Promocja śpiewnika i płyty odbywać się będzie jesienią 2018 r. podczas różnych wydarzeń w regionie

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach           

•             listopad - grudzień 2018 r.: wystawa „Ku niepodległości”

•             luty - czerwiec 2018 r.:konkurs dziennikarsko-historyczny dla uczniów szkół podstawowych i średnich

 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli         

•             marzec - czerwiec 2018 r.: multimedialna akademia (konferencja + warsztaty) adresowana do uczniów i nauczycieli zgłoszonych do udziału w projekcie Akademia Obywatelska 1918

•             październik 2018 r.: Kongres Wojewódzki podsumowujący realizację projektu Akademia Obywatelska 1918. Współorganizator: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 

Wzgórze Zamkowe

•             1.03.2018 r.: Testament niepodległej Polski – rozstrzygnięcie konkursu „Żołnierze Niezłomni”

•             maj/czerwiec: „100-lecie praw kobiet – niezwykłe kobiety kielecczyzny” – wystawa

•             maj: „Kielce - Pierwszy Przystanek Do Niepodległości” – otwarty turniej wiedzy  o historii regionu w okresie odzyskiwania niepodległości dla uczniów, mieszkańców.

Wzgórze Zamkowe przygotowuje także wystawy plenerowe. Odbędą się one w okresie od czerwca do listopada: „Nasi Legioniści” - na ogrodzeniu Parku Miejskiego, „Strzelecka gromada” – dziedziniec WZ,

23 czerwca: „Polska droga do wolności w piosence” – występ zaproszonych kieleckich chórów; wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni na dziedzińcu Wzgórza Zamkowego, „Kolacja u Karscha”, 24 czerwca – finał konkursu o laur COP

•             czerwiec – sierpień: kino letnie – cykliczne projekcje filmów („Droga do niepodległości” pokaz filmów dokumentalnych związanych z odzyskaniem niepodległości)

•             sierpień: „Zamach na Greckiego” – inscenizacja zamachu na dyrektora więzienia na Wzgórzu Zamkowym

•             październik/listopad: honorowe obywatelstwo Kielc dla Józefa Piłsudskiego; Rajd Szlakiem Legionistów

Dodatkowo Wzgórze Zamkowe przygotowało specjalną ofertę edukacyjną związaną ze   100-leciem odzyskania niepodległości. Zajęcia dostoswane zostały do różnych poziomów nauczania.

•             Dla najmłodszych –  „Wielcy Polacy: Tadeusz Kościuszko i Józef Piłsudski”

•             Kl. IV- VII i III gimnazjum – „Od niepodległości do niepodległości”, „Józef Piłsudski, czyn legionowy w regionie świętokrzyskim”, „Historia Kielc w II RP”, „Polska droga do niepodległości 1918 r.”, „O niepodległą Polskę - T. Kościuszko, J. Piłsudski”, „Jak Kielce stały się „Miastem Legionów”, „Znany i nieznany J. Piłsudski”

•             Szkoły ponadgimnazjalne –  „Józef Piłsudski i Roman Dmowski – konfrontacja osobowości, poglądów i wizji Polski”, „Odrodzone państwo polskie – sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza”, „Ustrój II Rzeczpospolitej - Konstytucja marcowa i Konstytucja kwietniowa”, „Jak Kielce stały się „Miastem Legionów”, „Znany i nieznany J. Piłsudski”, „Mit II RP”                                                                                                                                               

 

POWIAT BUSKI

•          Starostwo powiatowe w Busku-Zdroju zamierza wydać publikację poświęconą 20-leciu samorządu.

•          Niepodległościowa tematyka ma również zdominować powiatowe dożynki planowane na 26 sierpnia lub 2 września.

•          Konferencja historyczna ma również towarzyszyć XVI Festiwalowi Zdrowia w Busku - Zdroju im. Zbigniewa Kociuby (10.04.2018 r. i 28.09.2018 r.).

•          W listopadzie rozstrzygnięty zostanie Powiatowy Konkurs „100 lat Niepodległości” skierowany do uczniów szkół z terenu powiatu buskiego. Prace poświęcone tematyce niepodległościowej mogą być w formie plakatu lub filmu.

•          Starostwo planuje również zorganizować wraz z młodzieżą happening na głównej ulicy Buska-Zdroju.

•          W planach jest również Powiatowy Konkurs „Fabryka Młodych Naukowców” (konkurs ma być przeciwwagą do wszystkich wydarzeń historycznych i swoistym spojrzeniem w przyszłość w celu budowania potencjału rozwijającego powiat buski).

•          Ogłoszony zostanie także Powiatowy Konkurs na amatorski spot reklamowy Powiatu Buskiego.

•          Ponadto planowane są wspólne obrady Radnych Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Powiatu Buskiego.

 

Miasto i Gmina Wiślica

Władze przygotowują się do majowych uroczystości, w trakcie których odbędą się główne obchody związane z jubileuszem niepodległości, a także uroczystości związane z przywróceniem miejscowości praw miejskich. Do udziału w wydarzeniu władze Wiślicy chcą zaprosić przedstawicieli władzy centralnej. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości czynią również starania o zaproszenie na uroczystości prezydenta Andrzeja Dudę.

 

POWIAT JĘDRZEJOWSKI

kalendarium uroczystości, konferencji, spotkań w 2018 roku organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia Kombatantów i Osób Represjonowanych w powiecie jędrzejowskim

 

Jędrzejów

- 2 lutego - uroczystość patriotyczno- religijna poświecona 74 rocznicy odbicia 5 żołnierzy AK z rak gestapo, uroczyste spotkanie kombatantów z okazji Dnia Weterana

- 1 marca - Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” –godz.9:00-złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą upamiętniającą bohaterów zbrojnego podziemia antykomunistycznego, znajdującą się obok budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja. Tego samego dnia o godzinie 18:00 w Archiopactwie Cystersów odbędzie się Msza Św. w intencji Żołnierzy Wyklętych”.

- maj - Święto Konstytucji 3-go Maja

- 28 maja - VI Rocznica Odsłonięcia Pomnika Upamiętniającego Zrzut Broni i Sprzętu dla Armii Krajowej na placówkę odbiorczą „TUJA” Piotrkowice - Przyrąb - gmina Wodzisław

- 6 sierpnia g. 11:00 - Uroczystość 28. rocznicy Odsłonięcia Pomnika upamiętniającego 16 osób zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów – w Lipnie

- 9 sierpnia 10:30 - powitanie uczestników Kadrówki w Jędrzejowie w Rynku przed Domem Przypkowskich - Muzeum im. Przypkowskich

- 18 sierpnia 14:00 - rocznica pacyfikacji Swaryszowa

- 1 września 10:00 -złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Bohaterów Ziemi Jędrzejowskiej - 79 Rocznica Wybuch II Wojny Światowej,   

- 14 września 10:00 - 5 rocznica Odsłonięcia i poświecenia obelisku oraz posadzenie 6 „Dębów pamięci” w hołdzie żołnierza Wojska Polskiego i funkcjonariuszom Policji Państwowej związanych z Oksa, zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze- Miednoje.

- 17 września - uroczystość związana z 23 rocznicą nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr.2 w Jędrzejowie im. gen. Stefana Roweckiego, rocznica posadzenia „Dęba Pamięci” kpt. Antoniego Zajtza, - rocznica przekazania szkole Sztandaru Jędrzejowskiego Pułku Piechoty Armii Krajowej,

 - 14. Rocznica przekazania szkole Sztandaru Związku Inwalidów Wojennych

- 1 listopada – 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości, g. 9:45 Msza Św. w Kościele Św. Trójcy w Jędrzejowie, przemarsz ze Sztandarami pod pomnik Bohaterów Ziemi Jędrzejowskiej, wystąpienie Starosty Jędrzejowskiego, apel poległych

 

Gmina Imielno

- około 11 listopada odsłonięcie tablicy pamiątkowej z pobytu Piłsudskiego w Grudzynach

- 19 marca w imieniny Piłsudskiego przemarsz strzelców z Pińczowa i Jędrzejowa i spotkanie w Grudzynach

- uroczystości i akademie w szkołach (w listopadzie)

 

Gmina Nagłowice

1. Konkursy plastyczne o tematyce niepodległościowej

2. Rodzinny Rajd Pieszy z grami terenowymi

3. Zawody sportowe dla młodzieży szkolnej

4. Uroczyste obchody święta Niepodległości w szkołach na terenie gminy dla mieszkańców i młodzieży szkolnej 5. Uroczystość 11 listopada wraz z podsumowaniem wszystkich rocznych działań.

 

Gmina Sobków

Z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej w Lipie odbędzie się uroczysta akademia z udziałem uczniów naszej placówki.

W Zespole Placówek Oświatowych w Miąsowej: - udział szkoły w projekcie ,,Akademia Obywatelska 1918" organizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

- koncert pieśni patriotycznej

- bieg niepodległościowy

- konkurs plastyczny i literacki

- akademia pod Krzyżem (znajdującym się na placu szkolnym) upamiętniająca 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.

 

W Szkole Podstawowej w Sokołowie Dolnym:

- konkurs recytatorski pod hasłem DROGA DO WOLNOŚCI - kwiecień

- konkurs wiedzy o I wojnie światowej- dla uczniów klas VI, VII - październik

- wieczornica, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych - listopad.

 

W listopadzie Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie planuje zorganizować spotkanie dla czytelników z okazji 100-lecia niepodległości

 

W Szkole Podstawowej w Sobkowie z oddziałami gimnazjalnymi:

- od stycznia 2018 r., realizacja programu „ Akademia Obywatelska”, we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

- 23 stycznia 2018 r. , uroczysty apel poświęcony rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Zapalenie zniczy na grobach powstańców na cmentarzu w Sobkowie

- pierwsza dekada lutego 2018 r., spotkanie z doktorem Jerzym Michtą na temat Karczówki, jako miejsca pamięci narodowej (pod kątem wydarzeń styczniowych)

- 14 lutego, zapalenie zniczy na grobach założycieli Związku Walki Zbrojnej w Korytnicy, (Rodzina Wesołowskich)

- 14 marca 2018 r., prezentacja filmu pt. „Wilk”, pokaz umundurowania i uzbrojenia we współpracy ze Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”, Dionizy Krawczyński

1-23 kwietnia 2018 r., wystawa, Adam Bień – całe życie dla Polski. Przedsięwzięcie zorganizowane we współpracy z IPN Kielce – „Przystanek Historia”

- 18 maja 2018 r., „Jan Paweł II Papież Solidarności i Wolności” - program artystyczny prezentowany dla lokalnej społeczności

- styczeń-marzec 2018 r., udział uczniów w IV Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „W kręgu poezji i prozy łagrowej więźniarek obozu dla kobiet w Ravensbruck”

- styczeń-maj 2018 r., udział uczniów w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Papież Słowianin” – dotyczący ojczyzny i wychowania młodego pokolenia dla przyszłości Polski

- 1 czerwca 2018 r., rozgrywki sportowe „ Dla Niepodległej”

- czerwiec 2018 r., „Nasi sąsiedzi żydzi”, udział w konkursie w Chmielniku

- pierwsza dekada września, Europejskie Dni Dziedzictwa, „ Niepodległość dla wszystkich”

Polacy – Żydzi, skauting, uroczystość organizowana w Chmielniku, wśród współorganizatorów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sobkowie

- październik 2018 r., wycieczka do sanktuarium Józefa Piłsudskiego w Kielcach

- 9 listopada 2018 r., uroczystości rocznicowe z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczysta akademia zorganizowana przez uczniów Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Sobkowie

 

W Zespole Placówek Oświatowych w Brzegach: "100 zakątków na 100 -lecie odzyskania Niepodległości" - Gminny Konkurs Regionalny (plastyczno- literacki); "Wolność oczami dziecka" - Szkolny Konkurs Plastyczny; "Strofy dla Ojczyzny" - Szkolny Konkurs Recytatorski

 

W Szkole Podstawowej w Chomentowie: konkurs pieśni patriotycznych; uroczysta akademia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

 

W ZPO w Korytnicy: uroczysta akademia poświęcona obchodom rocznicowym; II Korytnickie Śpiewanie Pieśni Patriotycznych z udziałem społeczności lokalnej (pierwsze odbyło się w listopadzie ubiegłego roku); tydzień Kultury Języka poświęcony poetyckiej twórczości dzieci, nawiązującej do wydarzeń historycznych z związanych z odzyskaniem niepodległości; konkurs plastyczny "Droga Polaków do wolności"; gazetka ścienna "Ojcowie Polski Niepodległej"; Quiz historyczny "Kocham Cię, Polsko";

 

Gmina Słupia Jędrzejowska

Konkurs pieśni patriotycznej, wieczornica z udziałem członków Stowarzyszeń Patriotycznych, akademia okolicznościowa, „Rajd od Kościuszki do Niepodległości”, dla najmłodszych konkurs „Jak widzisz Polskę”

 

Gmina Oksa

- nadanie patrona Szkole Podstawowej w Oksie

- w listopadzie uroczysta sesja z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski

- uroczystości połączone z piknikiem z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski , w tym msza św., złożenie wiązanek na obelisku powstańców styczniowych na Cmentarzu Parafialnym, zorganizowanie Biegu Niepodległości , występy młodzieży,

- posadzenie dębu wolności w miejscowym parku,

- olimpiada historyczna

 

Gmina Sędziszów 

Konkurs Wiedzy Historycznej - „100 lat Odzyskania Niepodległości” młodzież starsza.

Konkurs Plastyczny – „100 lat Niepodległości utrwalone ołówkiem i pędzlem” dzieci.

Koncert pieśni patriotycznej.

Kawiarenka dla Niepodległej 2,3 spotkania w ciągu roku młodzieży i dorosłego pokolenia w kameralnej atmosferze połączona ze śpiewaniem pieśni patriotycznych i recytowaniem poezji (kawa, ciastko).

Polak dobry patriota – program dla klas I-IV

Piknik patriotyczny – spotkanie w plenerze, gdzie odbędzie się przedstawienie historyczne pn. światło i cień.

Wystawa militariów z kolekcji Mariusza Stradomskiego.

Urządzenie skweru 100-lecia niepodległości poprzez posadzenie 100 drzew

Wydanie specjalnego podsumowującego działania obchodów (1 cześć), historia 100 lat Niepodległości Gminy Sędziszów (kalejdoskop najważniejszych wydarzeń, osiągnięć)

Rocznica Swaryszowa specjalna inscenizacja historyczna o Swaryszowie + elementy 100-lecia.

Rozpropagowanie księgi pamiątkowej „Życzenia dla Niepodległej”.

W ciągu roku na uroczystościach wręczane będą nagrody, dyplomy z okolicznościową pieczęcią gminy na 100-lecie (pieczęć w wykonaniu).

Około 11 listopada podsumowanie wielkim koncertem w Samorządowym Centrum Kultury.

 

POWIAT KAZIMIERSKI

Miasto i Gmina Kazimierza Wielka

•          XII Maraton Pływacki (3-4 marca). W planach jest m.in. przepłynięcie przez grupę uczestników dystansu 100 kilometrów.

•          19-20 maja – XV Rajd Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej. W planach jest odwiedzenie miejsc pamięci poświęconych walkom o niepodległość: Ksany, Opatowiec, Czarkowy.

•          Czerwiec - Zawody strzeleckie o puchar starosty w Odonowie.

•          21-22 lipca – Dni Kazimierzy Wielkiej.

•          Listopad – odsłonięcie pomnika Bohaterów Kazimiersko-Proszowickiej. Rzeczypospolitej Partyzanckiej.

 

Miasto i Gmina Skalbmierz

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Skalbmierzu zamierza zrealizować projekt w ramach którego do współpracy zaproszeni zostaną naukowcy m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także nauczyciele historii ze świętokrzyskich szkół i pasjonaci historii. Wszyscy z listy 100 wydarzeń historycznych wybiorą 10 ich zdaniem najważniejszych z ostatniego 100-lecia.

Każde z tych wydarzeń zostanie następnie przedstawione w sposób wybrany przez organizatorów. W różnych formach artystycznego wyrazu – planowane jest między innymi: nakręcenie filmu, przygotowanie spektaklu teatralnego, wystawy fotograficznej, konkursu recytatorskiego czy plastycznego. Zaplanowano także konkurs wiedzy, wydanie okolicznościowego numeru gazety z okazji 100-lecia niepodległości, zorganizowanie wycieczki do miejsca związanego z ważnym wydarzeniem. Kolejne działania, to wydanie książki – będą to opowiadania bądź reportaże, wykład naukowy, zorganizowanie dużego rajdu – pieszego albo rowerowego.

To pierwsza, wstępna faza niepodległościowego projektu. Do połowy marca planowane jest zbieranie materiału badawczego, co pozwoli określić następnie tematykę działań. Oficjalna inauguracja – w maju, wielki finał – 11 listopada 2018 roku.

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skalbmierzu rozpoczynając projekt zamierzają dotrzeć do wszystkich stulatków mieszkających na terenie powiatu kazimierskiego. Tych, którzy urodzili się w 1918 roku – kiedy Polska stała się wolna. Młodzi ludzie, współpracujący ze skalbmierskimi instytucjami kultury, przeprowadzą cykl wywiadów – pod hasłem „100 lat mojego życia”. Będą to rozmowy z osobami, których życie, to całe 100 lat niepodległości kraju.

 

Gmina Bejsce

Kwiecień - rocznica katyńska (Msza Święta o godz. 12:00, złożenie wiązanek) - 8 lub 15 kwietnia.

Maj - Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (Msza Święta o godz. 12:00, występ w Kościele, złożenie wiązanek).

Czerwiec

•          Rajd młodzieży dla uczczenia I bitwy Legionów Piłsudskiego – 15 czerwca.

•          Bieg Niepodległości dla wszystkich (na terenie Cieszków) – 17 czerwca.

•          Koncert Pieśni Patriotyczne 24 czerwca.

Lipiec - odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej rozbrojenie posterunku policji w Czarnocinie (występy uczniów w szkołach w Czarnocinie i Sokolinie), Msza Święta o godz. 14:00 – 22 lipca.

Wrzesień - rajd pieszy jednostek strzeleckich z powiatu kazimierskiego ze szkołami. Jednostka Strzelecka „Strzelec” nr 2130

Październik - Dzień Edukacji Narodowej – wspomnienie Nauczycieli Tajnego Nauczania (Msza Święta o godz. 15:00, występy w szkole w Sokolinie) – 14 października.

Listopad – 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości (Msza Święta 14:00, złożenie wiązanek). Występ uczniów Szkoły w Cieszkowach „Wieczornica” w remizie OSP w Czarnocinie 11 listopada.

 

POWIAT KIELECKI

Bodzentyn

Marzec-kwiecień:

- Sadzenie „dębów wolności” w każdej miejscowości gminy, przy szkołach, świetlicach, instytucjach o charakterze publicznym, przez różne środowiska, w tym młodzież szkolną, stowarzyszenia, drużyny harcerskie. Nazwanie „dębów” imionami osób walczących o niepodległość. Przy każdym drzewku umieszczenie tabliczki z jego nazwą i krótką informacją o osobie, od której wzięło swoje imię. Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu.

Kwiecień:

- „Skrzydlata wolność” – symboliczne wypuszczenie gołębi z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – oddział Bodzentyn.

Kwiecień-maj 2018:

- Wystawa fotograficzna autorstwa prof. UJK Urszuli Oettingen: „Miejsca pamięci z I wojny światowej na ziemi świętokrzyskiej”. Prezentacja obrazu Józef Piłsudski w Bodzentynie autorstwa artysty malarza Witolda Combera. Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna, Archiwum Państwowe w Kielcach.

Kwiecień-listopad 2018:

- „Ojczyznę kochać trzeba i szanować – W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”. W ramach projektu przewiduje się konkurs historyczny, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta i gminy Bodzentyn, ich oznakowanie biało-czerwonymi kokardami, widowisko artystyczno-historyczne. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa w Leśnej, Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna, Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn. Miejsce: Szkoła Podstawowa w Leśnej-Starej Wsi.

Czerwiec 2018:

- Sympozjum popularnonaukowe: „Drogi do niepodległości”. Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Instytut Historii UJK, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie.

Lipiec 2018:

- „Tak szliśmy do Niepodległej”. W ramach „XXXV Dni Bodzentyna” w pierwszym dniu cykl wydarzeń o charakterze artystyczno-kulturalnym i edukacyjnym. Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, Instytut Historii UJK.

Sierpień 2018:

- Wydanie publikacji autorstwa dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen „Walki o niepodległość na ziemi bodzentyńskiej – historia i pamięć”. Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna.

Sierpień-wrzesień:

- Renowacja cmentarza z I wojny światowej i umieszczenie tablicy poświęconej walce Polaków o niepodległość z podaniem nazwisk osób, mieszkańców miasta i gminy Bodzentyn, którzy polegli i służyli w latach I wojny światowej w Legionach Polskich i innych formacjach, walczących o granice Państwa Polskiego. Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn.

Październik 2018:

- I Marsz Szlakiem 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego w Górach Świętokrzyskich wraz z trwałym upamiętnieniem miejsc pobytu oddziału Piłsudskiego na ziemi świętokrzyskiej. Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Urząd Miasta i Gminy Wąchock, Urząd Miasta i Gminy Suchedniów, Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna, Związek Strzelecki „Strzelec”, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Jodła”. Miejsce: gminy Wąchock, Suchedniów, Bodzentyn

- „Bieg Niepodległości Szlakiem 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich w Górach Świętokrzyskich”, z udziałem różnych grup wiekowych. Grupa inicjatywna „Biegamy dla Niepodległej”, w skład której wchodzą znani sportowcy z Bodzentyna, biegacze biathloniści: Anna Sitek, Wojciech Szyda i Jarosław Comber. Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn. Miejsce: gminy Wąchock, Suchedniów, Bodzentyn.

- Odsłonięcie tablicy poświęconej pobytowi żołnierzy 1. Pułku Piechoty Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego31 października 1914 r. w Świętej Katarzynie (w nawiązaniu do propozycji z 1939 r. wysuniętej przez Naczelny Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego). Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie. Miejsce: Święta Katarzyna

11 listopada: Miejsko-gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn. Miejsce: Bodzentyn

 

Chęciny

Luty: montaż słowno-muzyczny – z cyklu „Polska Niepodległa” w Świetlicy w Łukowej.

Marzec: wystawa i koncert z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Chęcinach; konkurs historyczny dla szkół.

Kwiecień: montaż słowno-muzyczny – z cyklu „Polska Niepodległa w Świetlicy w Miedziance.

Maj: rekonstrukcja historyczna w wykonaniu GRH 1 Pułku Piechoty 1 Brygady Legionów Polskich, Plac Pod Zamkiem w Chęcinach; uroczystości patriotyczne z okazji obchodów Święta Strażaków; montaż słowno-muzyczny – z cyklu „Polska Niepodległa” w Świetlicy w Tokarni;

Święto Konstytucji Trzeciego Maja- uroczystości patriotyczno- religijne i występ chóru. Po południu spektakl teatralny.

Obchody religijno-patriotyczne rocznicy wydarzeń z 26 maja 1944 r. w Wolicy.

Czerwiec: obchody religijno-patriotyczne rocznicy wydarzeń z 2 Czerwca z 1944 roku w Chęcinach.

Lipiec: „Legenda Marszałka Józefa Piłsudskiego w kadrach filmowych”. Miejsce: Dziedziniec Kamienicy „Niemczówka”.

Sierpień: Marsz Szlakiem Kompanii Kadrowej. Odsłonięcie Kamienia Pamiątkowego upamiętniającego przemarsz Kompanii Kadrowej poświęcony Józefowi Piłsudzkiemu. Wieczorem Apel i koncert Gmina Chęciny pieśni żołnierskiej. Konferencja naukowa „100 lat Niepodległości Polski”.

Wrzesień: Piknik Historyczny w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” (wystawa uzbrojenia wojskowego, rekonstrukcje walk historycznych); - Uroczystości religijno-patriotyczne pod Pomnikiem Lotników w Gościńcu; - Uroczystości religijno-patriotyczne z okazji rocznicy wydarzeń 17 września 1939 roku w Klasztorze Sióstr Bernardynek w Chęcinach.

Październik: Wielki Konkurs z wiedzy o historii Polski dla dzieci i dorosłych. „Polska w latach 1795-1918”

Listopad: - Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości: Uroczysta Msza św. za Ojczyznę, program artystyczny, przemarsz ulicami miasta i złożenie wieńców pod tablicą i pomnikiem upamiętniającym bohaterów narodowych, Koncert Pieśni Patriotycznych; Koncert Pieśni Patriotycznych.

Grudzień: montaż słowno-muzyczny – z cyklu „Polska Niepodległa” w Świetlicy w Wolicy.

 

Chmielnik

- Tablica upamiętniająca pobyt Józefa Piłsudskiego w pałacu w Śladkowie Dużym. Inicjatywa mieszkańców Śladkowa Dużego mająca na celu upamiętnienie pobytu Józefa Piłsudskiego w pałacu w Śladkowie Dużym poprzez umieszczenie tablicy przed bramą wjazdową do obiektu;

- "Przedszkole młodych patriotów" - Samorządowe Przedszkole w Chmielniku zgłosiło się do projektu o nazwie "Przedszkole młodych patriotów" III edycja. Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego;

- Kalendarz na 2018 wydany przez Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku.

 

Łagów

- Uroczystość plenerowa w lesie w Orłowinach - 9 września 2018 roku godz. 14.00 - miejscowość wysiedlona po II wojnie światowej, w czasie Powstania Styczniowego jej mieszkańcy dawali schronienie wojskom polskim.

- Gminne obchody Święta Niepodległości - 11 listopada 2018 roku - 12.00 msza święta w kościele parafialnym w Łagowie, 13.00 uroczysta akademia oraz wydarzenia towarzyszące. Miejsce: hala Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie.

 

Morawica

Lokalne obchody święta 11 listopada.

 

Bieliny

1.03.2018 r.: Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (W trakcie uroczystości organizatorzy będą nawiązywać do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości)

11.03.2018 r.: Uroczystości upamiętniające rocznicę mordu na mieszkańcach Bielin – 9 marca (W trakcie uroczystości organizatorzy będą nawiązywać do obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości)

20.04.2018 r.: uroczystości związane z „Dniem Pamięci Ofiar Katynia, oraz Drugą Wywózką Polaków na Sybir; uroczysta msza święta z okazji ukończenia projektu „Remont mogił z okresu II wojny światowej na terenie cmentarza parafialnego w Bielinach” oraz uporządkowanie miejsca kaźni, remont obelisku znajdującego się w jego pobliżu upamiętniający ofiary egzekucji 9 marca 1944 r.

3.05.2018 r.: uchwalenie Konstytucji 3 Maja – uroczystości na bielińskiej Skale (W trakcie uroczystości organizatorzy będą nawiązywać do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości)

1.09.2018 r.: rocznica wybuchu II wojny światowej (w trakcie uroczystości organizatorzy będą nawiązywać do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości); konferencja dotycząca „Bielińskich dróg do niepodległości”

10.11.2018 r.: złożenie kwiatów po pomnikiem upamiętniającym pomordowanych mieszkańców podczas II wojny światowej oraz w miejscach pamięci w Kakoninie i Hucie Szklanej. Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Bielinach.

11.11.2018 r.: „XVI Dzień Kultury i Tradycji Gminy Bieliny” połączony z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

 

Górno

Gminne Obchody 11 listopada 2018 r. Planowany jest Marsz Niepodległościowy zakończony wspólnym śpiewaniem Pieśni Patriotycznych w Gminnym Ośrodku Kultury. Planowana jest prelekcja historyczna i złożenie kwiatów pod pomnikami historycznymi. Na to wydarzenie zostaną zaproszeni wszyscy mieszkańcy gminy, instytucje administracyjne gminy, Stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy.

 

Masłów

2.09.2018 r.: Imieniny Stefana - Piknik Literacki na którym gościem będzie Barbara Wachowicz ze swoim programem artystycznym "Żeromski i Niepodległa", Ciekoty

11.11.2018 r.: Święto Niepodległości - Śpiewogranie dla Ojczyzny, uroczystości pod Pomnikiem w Wiśniówce, Hala Sportowa w Masłowie/Świetlica w Wiśniówce

 

Miedziana Góra

11.11.2018 r.: uroczyste msze święte w kościołach parafialnych w Kostomłotach Drugich i Ćmińsku, złożenie kwiatów pod obeliskami upamiętniającymi odzyskanie niepodległości i śpiewanie pieśni patriotycznych "Pieśniobranie" oraz ognisko patriotyczne.

 

Strawczyn

6 lub 13 kwietnia 2018 r.: gminny konkurs poezji klas I - III szkół podstawowych (nacisk położony będzie głównie na wiersze patriotyczne).

1 maja 2018 r.: spacer z przewodnikiem (w ramach Unijnego Rajdu Pieszego PTTK) Impreza cykliczna, w tym roku spróbujemy dobrać trasę tak, żeby dało się coś poopowiadać o walkach niepodległościowych.

8 lipca 2018 r.: Rodzinny Rajd Rowerowy Impreza cykliczna, w tym roku spróbujemy dobrać trasę tak, żeby dało się coś poopowiadać o walkach niepodległościowych.

Między 7 a 10 listopada 2018 r.: X Bieg Niepodległości o Milę Strawczyńską.

 

Zagnańsk

Odbędzie się Rowerowy Przejazd Niepodległościowy organizowany przez Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe POD BARTKIEM. Uczestnicy wyruszają o godz. 10.00 z parkingu przy Dębie Bartku i odwiedzają miejsca pamięci znajdujące się na terenie naszej gminy. Przejazd kończy się przyjazdem pod kościół Św. Rozalii i Św. Marcina w Zagnańsku, gdzie corocznie odbywają się gminne uroczystości związane ze Świętem Niepodległości. Uroczystości rozpoczynają się mszą św. o godz. 12.00, po której następuje złożenie wieńców i zniczy pod tablicą pamiątkową na dzwonnicy kościelnej.

 

POWIAT OPATOWSKI

Opatów

Do 25 lutego w Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie można oglądać wystawę inaugurującą obchody 100-lecia niepodległości w powiecie pt. Bóg, Honor, Ojczyzna. Powstańcy styczniowi 1863 r. oraz partyzanci Ziemi Świętokrzyskiej w latach 1939–1945 w walce o wolność Polski”.

4 lutego – w Ruszkowcu o 11:30 msza święta, następnie złożenie kwiatów przed pomnikiem Władysława Beliny-Prażmowskiego, który w latach 1914-1917 był oficerem Legionów Polskich, organizatorem i dowódcą 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich, tzw. „beliniaków”. Walczył między innymi o redutę tarłowską.

5 lutego – otwarcie wystawy o Władysławie Belinie-Prażmowskim w Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie.

21 lutego – rocznica bitwy pod Opatowem (1864), uroczystości na Rynku zorganizowane przez Urząd Miasta i Gminy oraz otwarcie wystawy w Podziemnej Trasie Turystycznej.

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości planowane jest wydanie publikacji zawierającej historyczne fakty związane z działaniami niepodległościowymi na terenie ziemi opatowskiej.

Jesienią planowane jest umieszczenie okolicznościowej tablicy pamiątkowej na budynku opatowskiego magistratu.

 

Ożarów

8 lipca: uroczystości patriotyczne w Jakubowicach połączone z odsłonięciem popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego. W Jakubowicach doszło do wprowadzenia i nadania pierwszych stopni oficerskich w Legionach przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Miało to miejsce 9 października 1914 roku. Marszałek w Jakubowicach przebywał do 13 października.

wrzesień 2018: piknik patriotyczny „Wielopokoleniowy koncert Pieśni Patriotycznej” na Placu Wolności w Ożarowie połączony z uroczystościami patriotycznymi.

11 listopada – uroczystości rocznicowe na Placu Wolności w Ożarowie.

Planowane jest także wydanie publikacji o wydarzeniach historycznych w latach 1863-1920 na terenie obecnej gminy Ożarów.

 

Wojciechowice

11 listopada: Marsz Niepodległości na trasie Bidziny – Gierczyce.

 

POWIAT OSTROWIECKI

- Kilkudniowe obchody powiatowe pod nazwą :Orły dla Niepodległej” – listopad 2018

- udział jednostki strzeleckiej w sztafecie z ogniem niepodległości z Kostiuchnówki – listopad 2018

- obchody związane z Powiatowym Rokiem Rodziny, nawiązujące do stulecia odrodzenia Polski – cały rok

GMINA KUNÓW

1. III Bieg uliczny „Łączy nas bieganie” w kat. szkół podstawowych, gimnazjum i open 02.05.2018, stadion    „Stali” Kunów

2. Rajd szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej Gminy Kunów czerwiec 2018, organizatorzy - Brygada Polskich Drużyn Strzeleckich

3. Gminne obchody  100 rocznicy odzyskania niepodległości listopad 2018, Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Janiku ZS-P w Janiku

4. Święto niepodległości, listopad 2018  PSP w Wymysłowie

5. 100 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę 11.11.2018 Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna i Szkołą Podstawowa w Kunowie

6. 100 rocznica Odzyskania Niepodległości  przez Polskę 11.11.2018, Brygada Polskich Drużyn Strzeleckich

GMINA ĆMIELÓW

 1. 11.03.2018, godz. 12.00, Uroczyste otwarcie obchodów - msza święta w Kościele Parafialnym w  Ćmielowie
 2. 12.03.2018  Ogłoszenie regulaminu Międzyszkolnego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej” Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” organizator: PSP i Gimnazjum w Brzóstowej
 3. 06.03.2018 Ogłoszenie konkursu fotograficznego (dzieci, młodzież, dorośli) „Moja Mała Ojczyzna” organizator: DK Ćmielów
 4. 25 – 26.04.2018 Przeprowadzenie Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej” Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” w sali widowiskowej DK w Ćmielowie
 5. 3.05.2018 Uroczystości z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja: uroczysta akademia w sali widowiskowej DK oraz wręczenie nagród i prezentacja laureatów Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej” Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” organizator: PSP i Gimnazjum w Brzóstowej
 6. 20.05.2018 Organizacja IV Biegu Ćmielowskiego  w 100 – lecie Niepodległości – Stadion Miejski w Ćmielowie (impreza towarzysząca Dniom Ćmielowa)
 7. Czerwiec - Organizacja Gminnego Rajdu Rowerowego „Szlakiem niepodległości – do miejsc pamięci…” organizator: SP w Ćmielowie
 8. Wrzesień - Ogłoszenie Gminnego Konkursu Plastycznego „100 lat Niepodległości” organizator: DK Ćmielów
 9. Październik - Otwarcie wystawy pokonkursowej Konkursu Plastycznego „100 lat Niepodległości” i wręczenie nagród laureatom
 10. 11.11.2018 Obchody 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę  - uroczystości wieńczące:

- uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w Kościele Parafialnym w Ćmielowie

- złożenie wiązanek pod pomnikiem w Rynku Miejskim

- uroczysta akademia w Sali widowiskowej DK:

   * rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Moja Mała Ojczyzna”

   * wręczenie nagród laureatom

   * wystawa audiowizualna

   * koncert

   * renowacja i uroczyste odsłonięcie obeliska z 1861 r. powstałego z inicjatywy ks. Kacpra Kotkowskiego.

Ponadto:

 1. umieszczenie flagi państwowej na wszystkich budynkach oświatowych i jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy w Ćmielowie
 2. umieszczenie informacji o obchodach 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości wraz z flagą państwową na wszystkich stronach internetowych jednostek oświatowych i podległych Urzędowi Miasta i Gminy w Ćmielowie
 3. Działania w szkołach:

- gazetki okolicznościowe,

- tematyczne lekcje wychowawcze, historii i WOS,

- akademie szkolne,

- porządkowanie miejsc pamięci narodowej i grobów partyzantów,

- Przedszkole :

1. „Rota młodego Polaka” – przegląd piosenki żołnierskiej i partyzanckiej – impreza w grupie 5,6 – latków z udziałem rodziców

2. Spotkanie z żołnierzami Misji Zagranicznych – pokaz sprzętu saperskiego

3. Nauczamy się naszego kraju tańcem i piosenką – „Święto naszej Małej Ojczyzny” uroczystość przygotowana na 11.11.2018 r.

- SP w Ćmielowie:

1. Stworzenie zbiorku składającego się z wierszy i opowiadań o tematyce patriotycznej.

2. Cykl koncertów tematycznie związanych z patriotyzmem i odzyskaniem

    niepodległości. W repertuarze utwory mistrzów: Fryderyka Chopina,  Karola

    Szymanowskiego, Mieczysława Karłowicza, Ignacego Paderewskiego – pierwszego

    premiera rządu niepodległej Polski (podczas lekcji)

    3.  Wystawa poświecona symbolom narodowym – albumy, prezentacje multimedialne.

    4.  Kartki pocztowe i życzenia dla Niepodległej Ojczyzny – w ramach zajęć

    5.  Przedstawienie szkolne o tematyce Niepodległościowej.

    6.  Rodzinny turniej dla Niepodległej – festyn przed szkołą ( prezentacje muzyczno

         taneczne uczniów, gry i zabawy sportowe)

    - PSP i Gimnazjum w Brzóstowej:

      1. Pokaz grupy artystycznej Rekonstruktor – „Ku Niepodległej”

    - Gimnazjum w Ćmielowie:

    1. Organizacja Szkolnego konkursu plastycznego „Obraz niepodległej” ilustrujący

        fragment wiersza o tematyce patriotycznej autorstwa polskiego poety.

    2. Organizacja szkolnego rajdu pieszego „Z żywą lekcją historii” w Woli Grójeckiej.

 

Gminny Konkurs wiedzy o Polsce i jej drodze do niepodległości „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”

 

POWIAT PIŃCZOWSKI

Miejsko-gminnym wydarzeniom w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości towarzyszyć będą obchody 590-lecia nadania miastu praw miejskich.

Styczeń: ogłoszenie konkursu filmowego, fotograficznego na logo obchodów 590-lecia nadania praw miejskich.

17 marca: obchody 155. rocznicy bitwy pod Grochowiskami.

18 marca: marsz imieninowy Józefa Piłsudskiego z Pińczowa do Grudzyn. Głowni organizatorzy: Muzeum Regionalne w Pińczowie, Jednostka strzelecka 2131 Pińczów. Kolejny marsz zaplanowano na lipiec.

13 kwietnia – godz. 10.00: obchody katyńskie - miejsce straceń i przemarsz do klasztoru, msza św., przemarsz na cmentarz pod pomnik katyński (udział orkiestry młodzieżowej).

15 czerwca: Międzynarodowy Turniej Plastyczny z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie.

16 czerwca: obchody 100-lecia urządzenia w Pińczowie cmentarza z okresu I wojny światowej:

•          10.00 – msza św. w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie,

•          11.00 – sesja okolicznościowa w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury,

•          Część artystyczna w wykonaniu Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie – Szkoła Muzyczna I stopnia,

•          Otwarcie wystawy – Muzeum Regionalne w Pińczowie,

•          Przemarsz na cmentarz wojenny,

•          Odsłonięcie tablicy upamiętniającej mieszkańców powiatu pińczowskiego poległych w walkach o niepodległość Polski w czasie I wojny światowej,

•          Posadzenie dębu pamięci,

•          Spotkanie (poczęstunek) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie.

Czerwiec: wystawa poświęcona Zbigniewowi Oleśnickiemu.

lipiec lub sierpień: Przegląd filmów Andrzeja Barańskiego.

12 sierpnia: upamiętnienie żołnierzy Republiki Pińczowskiej.

21 września: obchody 590-lecia nadania praw miejskich dla Pińczowa:

•          Do południa sesja – spotkania historyczne w PSCK,

•          Spektakl w reżyserii Bożeny Szatkowskiej-Mostek w PSCK,

•          Odsłonięcie kopii aktu lokacji Pińczowa – Muzeum Regionalne w Pińczowie.

22 września: gra miejska w plenerze z udziałem Signum Polonicum. Następnie festyn na terenie OSIRu - Artyści z Miasta i Gminy Pińczów dla mieszkańców.

23 września: msza św. w kościele pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Dni Otwarte Muzeum Regionalnego.

Listopad: prezentacje dla szkół i przedszkoli w PSCK w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

11 listopada: koncert patriotyczny po południu w PSCK.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogucicach

Polskie symbole narodowe - konkurs plastyczny (luty).

Prezentacja na temat życia i działalności J. Piłsudskiego (marzec).

Konkurs wiedzy na temat życia i działalności J. Piłsudskiego (kwiecień).

Bieg niepodległości (maj).

Konkurs pieśni patriotycznych - karaoke (czerwiec).

Uroczysty apel (listopad).

 

Zespole Placówek Oświatowych w Kozubowie

•          "Rozśpiewana przerwa" - śpiewanie piosenek patriotycznych - raz w miesiącu

•          Józef Piłsudski i jego żołnierze - warsztaty dla uczniów zorganizowane przez Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Kielcach – maj 2018 r

•          Konkurs plastyczny p.n.: " Symbole narodowe" - kl. I - III, IV-VIII - wrzesień 2018 r.

•          Konkurs wiedzy p.n. „Droga do niepodległości” dla uczniów klas V-VIII - październik 2018 r.

•          Apel z okazji 100 - rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę - "Ku niepodległej Polsce" - Listopad 2018 r.

•          Akademia środowiskowa w świetlicy wiejskiej w Kozubowie, połączona z przemarszem uczniów ulicami miejscowości Kozubów i zapaleniem zniczy w miejscach pamięci narodowej. - listopad 2018 r.

 

Szkoła Podstawowa w Zagości

Konkurs historyczny, konkurs plastyczny, wieczór pieśni legionowych, uroczysta akademia, konkurs recytatorski (wiersze o Ojczyźnie).

 

POWIAT SANDOMIERSKI

Sandomierz

Głównym wydarzeniem upamiętniającym setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości będzie zainstalowanie tablicy poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Tablica umieszczona zostanie na ścianie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na nadwiślańskim bulwarze, który nosi imię Marszałka.

Józef Piłsudski jest Honorowym Obywatelem Miasta Sandomierza. Specjalną uchwałę podjęto w 1935 roku. Sandomierska delegacja przekazała ją osobiście Marszałkowi odwiedzając go w Belwederze. Tablicę w całości sfinansuje miasto. Odsłonięcie tablicy nastąpi 18 marca tego roku, w przeddzień imienin Józefa.

14 kwietnia odbędzie się natomiast Marsz Szlakiem Puławiaków - Powstańców Styczniowych, a 3 maja uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji.

Wśród wydarzeń patriotycznych zaplanowano także:

- obchody 76. rocznicy sformowania Armii Krajowej, które odbędą się 18 lutego,

- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 25 lutego

- Dzień Pamięci Ofiar Terroru Niemieckiego – 11 marca

- Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – 8 kwietnia

- Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności – 6 maja

- Obchody 74. rocznicy „Akcji Burza” i Bitwy pod Pielaszowem – 29 lipca

- 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia

- Święto Wojska Polskiego – 12 sierpnia

- 74. rocznica wyzwolenia Sandomierza spod okupacji hitlerowskiej – 17 sierpnia

- 79. rocznica wybuchu II wojny światowej – 1 września

- 79. rocznica niemieckiego nalotu na węzeł kolejowy w Sandomierzu – 3 września

- 79. rocznica agresji ZSRR na Polskę - Dzień Sybiraka

 

POWIAT SKARŻYSKI

Samorząd Powiatu Skarżyskiego setną rocznicę odzyskania niepodległości uczci organizując imprezy kulturalne i sportowe.

10 listopada – III Powiatowy Bieg Niepodległościowy pod honorowym Patronatem Starosty Skarżyskiego Jerzego Żmijewskiego na dystansie 10 km – dwie pętle po 5 km. na atestowanej trasie ulicznej.

11 listopada – "Powiatowe Obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości" - w programie:

•          Msza Święta za Ojczyznę w Kościele p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Skarżysku-Kamiennej.

•          Przemarsz pod pomnik Bojowników o Wolność i Niepodległość

•          Oficjalne uroczystości patriotyczne

•          Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy

•          Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych z mieszkańcami powiatu w jednym ze skarżyskich lokali.

Konkurs Prozy i Poezji „Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo”, organizowany po raz trzeci. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu skarżyskiego. Nabór uczniów do konkursu odbędzie się w miesiącu wrześniu br.

 

POWIAT STASZOWSKI

Staszów

- Obchody 100-lecia liceum ogólnokształcącego im. Kardynała Wyszyńskiego połączone z rocznicą 100-lecia odzyskania Niepodległości

7 kwietnia – Konferencja naukowa „100 lat Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie w świetle setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości”. Początek o godz. 10.00, miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

 

Połaniec

- Uroczysta Sesja Rady Miasta w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

- Wystawa "Moja wolność" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

- Marsz Niepodległościowy - ulicami miasta.

- Koncert „Pieśni Legionowe” w aranżacji Pawła Łukowca w wykonaniu muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

 

Bogoria

3 maja: msza święta w kościele w Bogorii, potem akademia w Domu Kultury w Bogorii

15 Lipca: uroczystość patriotyczna „Ocalmy od zapomnienia” zorganizowana w 74 rocznicę Akcji "Burza" - ku pamięci żołnierzy Armii Krajowej. Miejscowość Ceber. Uroczystość poprzedzi Rajd Pamięci, trasa Staszów – Ceber, spotkanie kombatantów, 14.00 polowa msza święta przy pamiątkowym obelisku , zawody wędkarskie o złotą łuskę, potem impreza integracyjna dla mieszkańców

11 listopada: msza święta w kościele w Bogorii akademia dom kultury w Bogorii

 

Rytwiany

5 maja: msza święta w intencji Ojczyzny w kościele Św. Maksymiliana Marii Kolbego, następnie koncert pieśni patriotycznych w Parku w Rytwianach. Wystąpi m.in. chór Sichowianie

Listopad: Bieg Niepodległościowy

11 Listopada: msza święta w Intencji Ojczyzny w kościele Św. Maksymiliana Marii Kolbego, następnie koncert pieśni patriotycznych

 

Szydłów

Maj: 9. Turniej Strzelecki Samorządowców z Okazji Święta Niepodległości (Organizator: Gmina Szydłów i Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie)

Lipiec: 20. Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego na 100-lecie Niepodległości (Organizator: Gmina Szydłów, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów)

Listopad: 10. Turniej Strzelecki Samorządowców z Okazji Święta Niepodległości (Organizator: Gmina Szydłów i Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie)

11 listopada: Gminne Obchody 100-lecia Niepodległości

 

Oleśnica

11 listopada: koncert - kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, godz. 17.00

 

POWIAT WŁOSZCZOWSKI

W powiecie włoszczowskim najbardziej urozmaicony program obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, przygotowała Lokalna Grupa Działania Region Włoszczowski:

Marzec: Biwak tematyczny dot. odzyskania niepodległości - Organizator ZHP Hufiec Szczekocińsko- Włoszczowski,

Kwiecień/maj: turniej wiedzy "Nasza Niepodległa" - Organizator ZHP Hufiec Szczekocińsko- Włoszczowski, Dom Kultury we Włoszczowie,

Maj: Święto Flagi - akcja "Wywieś Flagę" - Organizator ZHP Hufiec Szczekocińsko- Włoszczowski, Dom Kultury we Włoszczowie, Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski",

Wrzesień: gra miejska tematycznie związana z obchodami - Organizator ZHP Hufiec Szczekocińsko- Włoszczowski, Dom Kultury we Włoszczowie

11 listopada: Biegi Zwycięstwa - Organizator ZHP Hufiec Szczekocińsko- Włoszczowski, Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski",

11 listopada: Włoszczowski Rynek - Widowisko "Światło i dźwięk. Nasza Niepodległa" - Organizator ZHP Hufiec Szczekocińsko- Włoszczowski, Dom Kultury we Włoszczowie, Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie,

9-11 listopada: biwak tematyczny dot. odzyskania niepodległości. Organizator ZHP Hufiec Szczekocińsko-Włoszczowski.

Ponadto, w Powiecie Włoszczowskim w okolicach 11 listopada 2018 r. odbędzie się Turniej o Puchar Starosty Włoszczowskiego w Piłce Siatkowej z okazji Święta Niepodległości, a także uroczysta sesja Rady Powiatu poświęcona 100. rocznicy z odczytem historycznym i programem artystycznym w wykonaniu młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Natomiast, w każdej gminie Powiatu Włoszczowskiego są planowane uroczyste obchody z tej okazji, organizowane przez urzędy gminy we współpracy z miejscowymi szkołami.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polskie Radio Kielce SA 1952 - 2018 / Realizacja: dimax design & kita solution