101,4 MHz

90,4 MHz Kielce | 100,0 MHz Włoszczowa

dabplus10D

215,072 MHz

Zadzwoń do nas! Telefony antenowe
41 200 20 20 / 41 200 20 00
NA ANTENIE

 

TERAZ GRAMY

Posłuchaj online

Premier Morawiecki ogłosił datę wyborów samorządowych

Data publikacji: 14.08.2018 09:44 / Data aktualizacji: 14.08.2018 14:26
Kategoria: Wiadomości /Źródło: PAP
Komentarze

Premier Mateusz Morawiecki
Kielce. 12.05.2018 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

Zgodnie z zarządzeniem premiera Mateusza Morawieckiego wybory samorządowe odbędą się 21 października. Oznacza to, że druga tura w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 4 listopada. Wraz z ogłoszeniem rozporządzenia rusza kampania wyborcza.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 27 sierpnia (poniedziałek) do wiadomości publicznej zostaną podane informacje o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do tego dnia Państwowa Komisja Wyborcza lub właściwy komisarz wyborczy zostanie zawiadomiony o utworzeniu komitetu wyborczego.

Do 6 września (czwartek) komisarzom wyborczym będą zgłaszani kandydaci na członków terytorialnych komisji wyborczych, a do 11 września (wtorek) zostaną powołane terytorialne komisje wyborcze.

Do 16 września (niedziela) utworzone zostaną obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalone zostaną ich granice, siedziby i numery. Również do tego dnia terytorialnym komisjom wyborczym zgłaszane będą listy kandydatów na radnych - odrębnie dla każdego okręgu wyborczego - dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy.

Do 21 września (piątek) podana zostanie informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika. Do piątku można też zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

PKW do 26 września  (środa) przyzna jednolite numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw. W tym dniu upłynie też termin zgłaszania gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Do 28 września (piątek) komisarz wyborczy - wykonujący zadania o charakterze ogólnowojewódzkim - przyzna numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez PKW. Z kolei do 30 września (niedziela) komisarz wyborczy przyzna numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez PKW ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim. Do tego dnia komisarz powoła również obwodowe komisje wyborcze oraz zostanie sporządzony spis wyborców w urzędzie gminy.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, 6 października (sobota) upływa termin rozplakatowania obwieszczeń: terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do tego dnia niepełnosprawni wyborcy mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Od 6 października (sobota) do 19 października (piątek) komitety wyborcze mogą rozpowszechniać nieodpłatnie - w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych - audycje wyborcze.

12 października (piątek) upływa termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Do 16 października (wtorek) wyborcy mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

Kampania wyborcza zakończy się 19 października (piątek), a 20 października (sobota) przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych zostaną przekazane spisy wyborców.

Głosowanie w wyborach odbędzie się 21 października (niedziela) w godzinach 7-21.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 - KOMENTARZE

Skomentuj ten wpis
Polub wiadomość
Reklama

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polskie Radio Kielce SA 1952 - 2019 / Realizacja: dimax design & kita solution