101,4 MHz

90,4 MHz Kielce | 100,0 MHz Włoszczowa

dabplus10D

215,072 MHz

Zadzwoń do nas! Telefony antenowe

41 200 20 20 / 41 200 20 00

TELEFON INTERWENCYJNY

502 020 025

NA ANTENIE

 

TERAZ GRAMY

Posłuchaj online

Świętokrzyscy nauczyciele przygotowują się do strajku [RAPORT]

Data publikacji: 05.04.2019 12:30 / Data aktualizacji: 08.04.2019 07:19
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik , Ewa Pociejowska-Gawęda , Emilia Sitarska , Anna Głąb , Marta Gajda / Kategoria: Wiadomości z regionu
Komentarze
Protest nauczycieli

Protest nauczycieli
Kielce. 25.03.2019 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

Flagi państwowe, związkowe i czarne umieszczone na budynkach, brak lekcji - tak dzisiaj, w dniu strajku w oświacie organizowanego przez ZNP i FZZ, będzie wyglądać część szkół i przedszkoli.

POWIAT STARACHOWICKI

W powiecie starachowickim za strajkiem opowiedziało się 41 placówek oświatowych. Jak informuje Mariola Gałka, przewodniczące ZNP w powiecie starachowickim pewność, ile szkół i nauczycieli przystąpiło do strajku będzie dopiero w poniedziałek, po rozpoczęciu zajęć.

Strajk będzie się także zaczynał o różnych godzinach w różnych placówkach. Informacje będą spływały przez całe przedpołudnie i dopiero około godziny 11-12 będzie pewność, w ilu szkołach trwa strajk.

Opiekę nad dziećmi w Starachowicach mają zapewnić dyrektorzy szkół w porozumieniu z pracownikami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Starachowickiego Centrum Kultury. Na czas strajku pracownicy tych instytucji będą organizować zajęcia dla dzieci ze szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę.

Prezydent miasta Marek Materek poinformował także, że w związku ze strajkiem nauczycieli pracownicy Urzędu Miejskiego, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji orz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mogą przyprowadzić swoje dzieci do pracy.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynają w tym tygodniu rekolekcje wielkopostne, dodatkowo ze strajku zostali wyłączeni nauczyciele pracujący w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Jest to spowodowane specyfiką opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi.

Lista szkół w powiecie starachowickim, w których pracownicy podczas referendum zadeklarowali przystąpienie do strajku:

1.    Przedszkole Miejskie nr 2 w Starachowicach
2.    Przedszkole Miejskie nr 6 w Starachowicach
3.    Przedszkole Miejskie nr 10 w Starachowicach
4.    Przedszkole Miejskie nr 11 w Starachowicach
5.    Przedszkole Miejskie nr 13 w Starachowicach
6.    Przedszkole Miejskie nr 14 w Starachowicach
7.    Przedszkole Miejskie nr 15 w Starachowicach
8.    Szkoła Podstawowa nr 1 w Starachowicach
9.    Szkoła Podstawowa nr 2 w Starachowicach
10.    Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach
11.    Szkoła Podstawowa nr 9 w Starachowicach
12.    Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach
13.    Szkoła Podstawowa nr 11 w Starachowicach
14.    Szkoła Podstawowa nr 12 w Starachowicach
15.    Szkoła Podstawowa nr 13 w Starachowicach
16.    Gimnazjum nr 1 w Starachowicach
17.    Gimnazjum nr 2 w Starachowicach
18.    Gimnazjum nr 3 w Starachowicach
19.    Gimnazjum nr 4 w Starachowicach
20.    Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Starachowicach (z wyłączeniem internatu)
21.    I Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach
22.    II Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach
23.    III Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach
24.    Zespół Szkół Zawodowych NR 1 w Starachowicach
25.    Zespół Szkół Zawodowych NR 2 w Starachowicach
26.    Zespół Szkół Zawodowych NR 3 w Starachowicach
27.    Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach

GMINA BRODY

28.    Szkoła Podstawowa w Dziurowie
29.    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach
30.    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie
31.    Szkoła Podstawowa w Lipiu

GMINA WĄCHOCK

32.   Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku

GMINA PAWŁÓW

33.    Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
34.    Szkoła Podstawowa w Godowie
35.    Szkoła Podstawowa w Jadownikach
36.    Szkoła Podstawowa w Radkowicach
37.    Zespół Szkół w Pawłowie
38.    Zespół Szkół w Rzepinie
39.    Szkoła Podstawowa w Łomnie
40.    Szkoła Podstawowa w Chybicach
41.    Zespół Szkół w Szerzawach

Gmina Mirzec należy do innego okręgu ZNP, ale tu także przystąpienie do strajku zadeklarowała Szkoła Podstawowa w Mircu.

SANDOMIERZ

W Sandomierzu, we wszystkich szkołach oraz przedszkolach samorządowych odbędzie się strajk nauczycieli. W podstawówkach na 291 zatrudnionych, przystąpienie do strajku zadeklarowało 228 nauczycieli tj. 91,56 procent, w szkołach ponadgimnazjalnych ten współczynnik wynosi 94 procent, a w przedszkolach ponad 93 procent.

Jak poinformował burmistrz Sandomierza Marcin Marzec, wszystkie szkoły i przedszkola zbierały wcześniej informacje od rodziców ile dzieci przyjdzie w tym dniu do swoich placówek oświatowych, jeśli doszłoby do strajku nauczycieli. Na tej podstawie przygotowano zespoły ludzi, którzy będą sprawować nad uczniami opiekę. Zapewnią ją nauczyciele niestrajkujący, emerytowani oraz wolontariusze z uprawnieniami pedagogicznymi. Od nich zależeć będzie to, czy zorganizują zajęcia świetlicowe, sportowe, czy inne. We wszystkich przedszkolach także zapewniona będzie opieka - dodał burmistrz.

Z deklaracji rodziców wynika, że najwięcej dzieci przyjdzie w poniedziałek do Szkoły Podstawowej nr 2 -  na liście widnieją 22 nazwiska, a wśród przedszkoli samorządowych najwięcej dzieci tj, 28 będzie mieć „trójka”.

STASZÓW

 

Na terenie miasta i gminy Staszów wszystkie szkoły przystąpiły do strajku oprócz placówek w Wiązownicy Dużej i Smerdynie. Akcji strajkowej nie ma też w przedszkolu nr 4. - W pozostałych przedszkolach nauczyciele strajkują, ale jeśli rodzice przyprowadzają dzieci to mają one zapewnioną opiekę - powiedziała Ewa Kondek, zastępca burmistrza Staszowa.

PONIDZIE

Łukasz Maderak, zastępca burmistrza miasta i gminy Kazimierza Wielka, informuje, że gdyby w poniedziałek doszło do protestu nauczycieli, zajęcia dydaktyczne mogą się nie odbyć, lecz dyrektorzy mają zapewnić uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Z kolei Michał Bucki, wicestarosta powiatu kazimierskiego, zaznacza, że sytuacja w powiecie kazimierskim jest opanowana.

- Jesteśmy przygotowani na każdą możliwą ewentualność - zaznacza Michał Bucki.

Lista szkół, które zadeklarowały udział w strajku:

Szkoła Podstawowa Bejsce, Szkoła Podstawowa numer 1 w Kazimierzy Wielkiej i Szkoła Podstawowa nr2, Szkoła Podstawowa w Wielgusie, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach, Szkoła Podstawowa w Opatowcu, Zespół Placówek Oświatowych  w Skalbmierzu.

Bejsce, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejscach

„Szanowni Państwo, Informuję, że w związku z wynikiem przeprowadzonego referendum strajkowego w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach 82 % pracowników szkoły opowiedziało się za przystąpieniem do akcji strajkowej. Prawdopodobnie od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. aż do odwołania wystąpią trudności z przeprowadzeniem zajęć lekcyjnych, opiekuńczych i wychowawczych zgodnie z obowiązującym planem. Większość nauczycieli deklaruje przystąpienie do akcji strajkowej, więc najprawdopodobniej w tych dniach w szkole będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie. Należy mieć świadomość, że gotowość do pracy wykaże niewielka grupa nauczycieli, a ich liczba może się zmieniać w każdym kolejnym dniu strajku. Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników otrzymam dopiero w dniu rozpoczęcia strajku, czyli 8 kwietnia 2019 roku. W czasie strajku autobus szkolny, będzie do dyspozycji uczniów i jak zwykle przejedzie wyznaczonymi trasami. Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i pomoc w opiece nad dziećmi. O sytuacji w szkole, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki a także przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, będę informowała Państwa poprzez szkolną stronę internetową i esemesy do przewodniczących klasowej Rady Rodziców. Punkt Przedszkolny w czasie trwania strajku będzie czynny, zostanie zorganizowana opieka nad dziećmi. Z wyrazami szacunku i wiarą w rozwiązanie sporu, Jolanta Anielska

Szkoła Podstawowa w Opatowcu

„Drodzy Rodzice i Opiekunowie dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu. Wszystko wskazuje na to, że 8 kwietnia rozpocznie się bezterminowy strajk pracowników oświaty. Decyzją  nauczycieli do strajku przystępuje również nasza szkoła. Wyniki referendum strajkowego w naszej szkole są jednoznaczne: za udziałem w strajku opowiedziało się prawie 85 % nauczycieli. Oznacza to, że jeśli nie dojdzie do podpisania porozumienia Rządu RP ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, to w poniedziałek 8 kwietnia nie będę w stanie zapewnić kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć edukacyjnych. W związku z tym informuję, że  jako dyrektor szkoły jestem zobowiązana wraz  z pracownikami nie strajkującymi zapewnić jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci. Dzieciom rodziców pracujących postaram się zapewnić opiekę w jednym oddziale punktu przedszkolnego. Pozostałych rodziców proszę o zrozumienie tej sytuacji. Jednocześnie informuję, że wszelkie informację o organizacji pracy szkoły zostaną podane na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym dnia 8 kwietnia.  Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu mgr Elżbieta Szczęsna- Kusak

Szkoła Podstawowa w Wielgusie

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice! Mając na uwadze przekazane przez związki zawodowe informacje, prawdopodobnie począwszy od 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), rozpocznie się bezterminowy zbiorowy strajk pracowników oświaty organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. W związku z tym zostanie zmieniona organizacja pracy szkoły. Uczniom, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z planem zajęć.

Mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności, Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym , na bieżąco będzie monitorować sytuację i podejmować wszelkie możliwe decyzje oraz działania związane z zapewnieniem dzieciom i uczniom należytej opieki w trakcie strajku. Z poważaniem: Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wielgusie mgr Elżbieta Wojtasik

Samorządowa Szkoła Podstawowa  w Kazimierzy Wielkiej

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice! Mając na uwadze przekazane przez związki zawodowe informacje, począwszy od 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), rozpocznie się bezterminowy zbiorowy strajk pracowników oświaty organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. W związku z tym zostanie zmieniona organizacja pracy szkoły. Uczniom, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach zgodnie z planem zajęć. Mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności, Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym ,   na bieżąco będzie monitorować  sytuację i podejmować wszelkie możliwe decyzje oraz działania związane z zapewnieniem dzieciom i uczniom należytej opieki w trakcie strajk  Z poważaniem: Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej mgr Monika Szaleniec

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnocinie

Uwaga!! W dniu 8.04.2019 nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnocinie przystępują do akcji strajkowej. W tym dniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nie odbędą się zajęcia dydaktyczne. Informacje o przedłużeniu strajku będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej Zespołu. Prosimy śledzić nasze informacje na stronie internetowej.

W powiecie pińczowskim zamkniętych ma być prawdopodobnie 7 szkół. Włodzimierz Badurak – burmistrz Pińczowa informuje, że samorząd jako organ prowadzący z pewnością zapewni opiekę uczniom. Jak dodaje, cały czas w Pińczowie przygotowywane są ewentualne miejsca opieki. Zaangażowana jest również Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.

- Jesteśmy po spotkaniach i mamy ustalony plan działania. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, jednak zawsze trzeba dmuchać na zimne – podkreślił burmistrz Pińczowa.

Lista placówek, które zadeklarowały udział w strajku:

Przedszkole numer 3 w Pińczowie przy ulicy Kołłątaja Przedszkole numer 2 w Pińczowie przy ulicy Armii Krajowej 9 Szkoła Podstawowa numer 2 imienia Jana Pawła II w Pińczowie, przy ulicy Siedem Źródeł 7 Zespół Szkół numer 1 w Pińczowie, ulica Szkolna 2; Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie, ulica Spółdzielcza 6; Zespół Placówek Oświatowych w Gackach; Szkoła Podstawowa imienia Tadeusza Kościuszki w Działoszycach, Zespół Placówek Oświatowych, szkoła i przedszkole w Michałowie, Zespół Placówek Oświatowych w Złotej.

Szkoła Podstawowa imienia Tadeusza Kościuszki w Działoszycach

Informacja dla rodziców i uczniów na temat planowanej akcji protestacyjnej pracowników oświaty. Informuję Państwa, że od dnia 08.04.2019r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach planowana jest akcja protestacyjna pracowników oświaty. W sytuacji, gdy do niej dojdzie mogą nie odbywać się wszystkie zajęcia dydaktyczne. W zależności od liczby strajkujących nauczycieli, będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub inne. Będziemy się starali informować Państwa o rozwoju sytuacji w szkole na bieżąco, poprzez niezwłoczne zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły oraz wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń w szkole.p.o. Dyrektora Szkoły Marcin Szymbra.

Zespół Placówek Oświatowych w Złotej

Szanowni Rodzice i Opiekunowie. W związku z ogłoszonym od 8 kwietnia 2019r. bezterminowym , strajkiem pragnę przekazać Państwu aktualne informacje: W trakcie referendum strajkowego w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej – 93% pracowników biorących w głosowaniu – opowiedziało się za strajkiem. Istnieje zatem realne niebezpieczeństwo, że od 8 kwietnia 2019r.( do odwołania akcji strajkowej) nasza placówka nie będzie w stanie spełniać swoich zadań statutowych. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz.U.  z 2017r., poz.649 ze zm) pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów. Organizatorem strajku jest ZNP. Wobec powyższego, mając na uwadze dobro dzieci, bardzo proszę o rozważenie  możliwości zapewnienia dzieciom opieki we własnym zakresie.

Zespół Placówek Oświatowych w Michałowie

Informuję, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie rozpoczęta zostanie akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania. Z poważaniem: Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie Edyta Zych.

Lista Związku Nauczycielstwa Polskiego:

- Przedszkole numer 3 w Pińczowie , Przedszkole numer 2 w Pińczowie , Szkoła Podstawowa numer 2 imienia Jana Pawła II w Pińczowie,  Zespół Szkół numer 1 w Pińczowie,  Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie, Zespół Placówek Oświatowych w Gackach;

Podobnie jest w Busku-Zdroju. Michał Maroński – zastępca burmistrza Buska-Zdroju informuje, że uczniowie na pewno będą mieli zapewnioną opiekę, a rodzice nie będą musieli się martwić.

- Częściowo w niektórych szkołach strajku nie będzie. Mamy jednak zabezpieczone Buskie Samorządowe Centrum Kultury, część dyrektorów zaoferowała zajęcia w salach gimnastycznych. Wstępnie jesteśmy przygotowani i zabezpieczeni przed ewentualnym strajkiem nauczycieli – zaznacza Michał Maroński.

Do strajku przystąpi:

Zespół Szkół w Nowym Korczynie, szkoły w Brzostkowie i Starym Korczynie, Szkoła Podstawowa w Pacanowie, Zespół Szkół w Solcu-Zdroju,  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy, Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Tuczępach, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wiślicy.

OSTROWIEC I OPATÓW

Na terenie powiatu opatowskiego do strajku nie przystąpią cztery szkoły specjalne, z kolei spośród trzech szkół średnich normalnie pracować będą Zespól Szkół nr 1 w Opatowie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie – informuje Tomasz Staniek, starosta opatowski. W referendum za strajkiem opowiedziało się także opatowskie liceum nr 2 im. Bartosza Głowackiego, choć nie jest pewne, czy do niego przystąpi.

Z kolei spośród szkół prowadzonych przez gminę Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej poprzez swoją stronę internetową informuje o tym, że 8 kwietnia rozpocznie się bezterminowa akcja protestacyjna. Dyrektor szkoły Joanna Bińczak informuje: „(...) prosimy, aby w miarę możliwości nie posyłać dziecka do szkoły i zapewnić mu opiekę we własnym zakresie. Wobec braku możliwości pozostawienia dziecka w domu nasza szkoła zorganizuje zajęcia w grupach łączonych. W dniach protestu nie będą wydawane posiłki w stołówce szkolnej”. Dyrekcja prosi o śledzenie na bieżąco komunikatów w sprawie protestu.

Szkoła podstawowa nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano pracować będzie normalnie z ewentualnymi niewielkimi zmianami organizacyjnymi – informuje dyrektor Anna Przygoda w informacji skierowanej do rodziców.

W Ożarowie za strajkiem opowiedziało się Liceum im. Edwarda Szylki prowadzone przez gminę, a także szkoła w Lasocinie i w Pisarach. W szkołach, jak i przedszkolach będą dyżury w świetlicach środowiskowych. W liceum im. Szylki uczniowie w poniedziałek i we wtorek będą uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych, w związku z tym będą mieć zapewnioną opiekę i nadzór katechetów.

Z kolei w Ostrowcu Świętokrzyskim do strajku nie przystąpią dwa przedszkola: nr 15 i 16, bursa szkolna oraz zakład poprawczy. W każdej ze szkół podstawowych możliwe jest, że do pracy nie stawi się ponad 80% nauczycieli. Dyrekcja wielu szkół poprzez stronę internetową informuje o tym fakcie i poleca nie wysyłać dzieci do placówek.

JĘDRZEJÓW

Na terenie oddziału ZNP Jędrzejów, który zrzesza szkoły z gmin: Jędrzejów, Nagłowice, Sobków i Oksa, w poniedziałkowym strajku udział poprzez referendum zadeklarowało 26 szkół i placówek oświatowych na 30 placówek, z którymi ZNP weszło w spór zbiorowy.

Są to szkoły podstawowe, przedszkola, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jędrzejowie i szkoły ponadgimnazjalne. Na terenie ZNP oddział Jędrzejów za strajkiem opowiedziało się ponad 87 procent  placówek – informuje Lidia Osińska, prezes ZNP oddział Jędrzejów. Jak dodaje około 80 procent nauczycieli deklarowało udział w strajku. Akcja strajkowa ma się rozpocząć w poniedziałek, 8 kwietnia i będzie prowadzona do odwołania.

Wykaz placówek, które deklarowały udział w strajku:

1.    Miasto i gmina Jędrzejów:
- Szkoła Podstawowa:  Nr 2,  3 i 5  w Jędrzejowie ( w szkołach najprawdopodobniej nie wszyscy nauczyciele będą strajkować)
- Szkoła Podstawowa: Mnichów, Podchojny, Jasionna, Raków, Potok Wielki, Zespół Placówek Oświatowych w Skroniowie
- Przedszkola : Nr 1, 2, 3  w Jędrzejowie

ponadto:
- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja  Jędrzejowie
-  Zespół Szkół Ponagimnazjalnych Nr 1 i 2 w Jędrzejowie
-  Specjalny Ośrodek  Szkolno – Wychowawczy w Jędrzejowie

W ginie Jędrzejów strajku nie będzie w placówkach:  Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jędrzejowie ,  Zespół Placówek Oświatowych w Prząsławiu, Szkoła Podstawowa Piaski, Szkoła Podstawowa Łysaków. 

2. Gmina Nagłowice:
- Zespół Placówek Oświatowych w Nagłowicach (najprawdopodobniej tu nie wszyscy nauczyciele mają strajkować)
- Zespół Placówek Oświatowych w Warzynie I (tu strajkują wszyscy)

3. Gmina Oksa:
- Szkoła Podstawowa Oksa
- Szkoła Podstawowa Węgleszyn
(w tych szkołach prawdopodobnie wszyscy nauczyciel  będą strajkowali)
Autobus szkolny ma kursować, jeżeli dzieci będą chciały przyjechać do szkoły to mają taką  możliwość i będą miały zapewnioną opiek - poinformował Tadeusz Soboń, wójt gminy Oksa.

4. Gmina Sobków:
- Szkoła Podstawowa Sobków
- Przedszkole Samorządowe Sobków
- Szkołą Podstawowa aa Sokołów Dolny
- Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy
- Szkołą Podstawowa w Chomętowie
- Zespół placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym
- Zespół  Placówek  Oświatowych w Brzegach 

5. Gmina Słupia Jędrzejowska:
- Zespół Placówek Oświatowych w Słupi
- Szkoła Podstawowa w Obiechowie (w szkołach 100% nauczycieli deklarowało udział w strajku)

6. Gmina Małogoszcz:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu
-  Zespół  Placówek Oświatowych w Złotnikach
- Szkoła Podstawowa w Kozłowie
- Przedszkole Publiczne w Małogoszczu.

7. Gmina Sędziszów: (w palcówkach nie wszyscy nauczyciele deklarowali udział w strajku)
-  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie
-  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie
- Przedszkole  Samorządowe w Sędziszowie

8. Gmina Imielno:
-  Szkoła  Podstawowa w  Mierzwinie
- Szkoła Podstawowa 
Jak zapewniają dyrektorzy szkół  w powiecie jędrzejowskim , uczniowie, którzy w czasie strajku zgłoszą się do szkół i przedszkoli będą mieli zapewnioną opiekę i dowozy do placówek.

Skomentuj ten wpis
Polub wiadomość
Reklama

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polskie Radio Kielce SA 1952 - 2019 / Realizacja: dimax design & kita solution