101,4 MHz

90,4 MHz Kielce | 100,0 MHz Włoszczowa

dabplus10D

215,072 MHz

Zadzwoń do nas! Telefony antenowe
41 200 20 20 / 41 200 20 00
NA ANTENIE

 

TERAZ GRAMY

Posłuchaj online

Studio Polityczne: quo vadis Europo?

Data publikacji: 14.04.2019 13:46
Autor: Ewa Golińska , Michał Kita / Kategoria: Wiadomości
Komentarze
14.04.2019 Radio Kielce. Studio Polityczne

14.04.2019 Radio Kielce. Studio Polityczne
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Czy postępująca laicyzacja Europy i pęd za poprawnością polityczną sprawią, że wyrugowane zostaną tradycyjne wartości, które były fundamentem powstania Unii Europejskiej? Ten temat zdominował dyskusję w Studiu Politycznym Radia Kielce.

Zdaniem posła Krzysztofa Lipca w 2004 roku, kiedy Polska przystąpiła do Wspólnoty, Europa miała inne oblicze niż obecnie, a dziś widoczna coraz mocniej laicyzacja prowadzi nieuchronnie do unicestwienia Unii Europejskiej. Dlatego - podkreślił lider świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości - jego ugrupowanie dąży do obrony wartości, które legły u podstaw Wspólnoty. Krzysztof Lipiec przypomniał, że ojcowie założyciele mówili o wspólnym dobru zarówno gospodarczym, jak i społecznym wszystkich państw, tworzących jedność europejską. Tymczasem dziś wyraźnie widać siły, które, nadając ton Unii Europejskiej, są w pewnym dysonansie do pierwotnych jej założeń, są zbyt liberalne, a nawet lewackie.

- Nie możemy bezczynnie temu się przyglądać - podkreślił poseł. - Trzeba zmienić ten układ sił, które prowadzą współczesną Europę na manowce, aby przywrócić jej godność, przywołać do porządku, aby była wierna tym tradycjom i wartościom, które są fundamentem Unii - dodał poseł.

Agata Wojda stwierdziła z kolei, że zadziwia ją sianie przez polityków PiS defetyzmu i budowanie atmosfery strachu przed szykowanym rzekomo zamachem na tradycyjne wartości. Działaczka Platformy Obywatelskiej zaznaczyła, że istotą Unii Europejskiej jest demokracja, praworządność i szacunek dla drugiego człowieka i naszej odmienności.

- Te wartości połączyły również polityków Koalicji Europejskiej - dodała. - Fundamentem Unii Europejskiej nie jest wiara w Boga. We Wspólnocie jest wiele osób i grup, które są innego wyznania, niż chrześcijańskie lub nie wierzą, są ateistami, a mogą realizować idee, które są wspólne i bliskie wszystkim Europejczykom. Tak jest też zapisane w Preambule Konstytucji RP - podkreśliła.

Agata Wojda, odnosząc się do kryzysu wartości w Europie Zachodniej, stwierdziła, że jego przyczyny wynikają z uwarunkowań społecznych, jak również z upadku autorytetu Kościoła Katolickiego.

- Kościół musi dziś zastanowić się, jak odbudować ten autorytet i jak walczyć o młodego człowieka, umożliwić mu rozwój osobowości, być dla niego wsparciem - dodała.

Magdalena Fogiel-Litwinek stwierdziła, że poprawność polityczna w Europie nabrała dziś kuriozalnego znaczenia. Z definicji powinna być wyrazem wrażliwości i poszanowania godności drugiego człowieka. Tymczasem jest wyrazem zakłamania, zamykania i kneblowania ust w kwestiach wrażliwych, to straszenie drugiego człowieka.

- Poprawność polityczna zmierza tylko w jednym kierunku, broni tylko określonych sytuacji. Przypomnę Marsz Niepodległości, w którym przeszło 200 tysięcy osób, cieszących się w stulecie niepodległej Polski. Tymczasem w Parlamencie Europejskim jeden z czołowych polityków powiedział, że w marszu uczestniczyło kilkaset tysięcy faszystów i neonazistów. Nie słyszałam wówczas, by wszyscy polscy deputowani protestowali przeciwko tym obraźliwym słowom - podkreśliła.

Odnosząc się do kwestii religii katolickiej, świętokrzyska liderka ruchu Kukiz’15 stwierdziła, że jest ona otwarta na wszystkich ludzi, a katolicy są bardzo tolerancyjni, w przeciwieństwie do osób innych wyznań, choćby muzułmanów. Jednocześnie wyraziła obawę, że laicyzacja Europy umożliwi w istocie jej światopoglądowe przejęcie przez inne religie. Przypomniała, że ojcem założycielem Unii Europejskiej był żarliwy katolik - Robert Schumann.

Z kolei Mateusz Żukowski zaznaczył, że u podstaw Unii Europejskiej legły nie katolickie, lecz chrześcijańskie wartości. Zdaniem działacza Nowoczesnej Robert Schumann chciał budować podstawy Wspólnoty nie tyle na kanwie kultury chrześcijańskiej, co łacińskiej, a jej poszczególne kraje miały integrować się po to, by w konsekwencji tworzyć spójny organizm.

- Ta Wspólnota była też budowana niejako w opozycji do Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych, miała zatem za zadanie przeciwstawienie się gospodarcze i kulturowe zarówno Wschodowi, jak i Zachodowi - podkreślił polityk Nowoczesnej.

Dodał, że postępująca laicyzacja Europy ma wiele przyczyn, a jedną z nich jest upadek autorytetu Kościoła, afery finansowe i pedofilskie. Inna przyczyna, to napływ ludności spoza chrześcijańskiego kręgu kulturowego.  

Andrzej Swajda z PSL stwierdził, że w ostatnim czasie rozmawia się o Europie głównie w aspekcie ekonomicznym, ale brakuje dyskusji o wartościach stanowiących podstawę Wspólnoty. Dodał, że wprawdzie Unia Europejska jest tworem taktycznym, lecz w swojej idei nie zawiera tożsamości politycznej. Jest w niej miejsce dla wielu ugrupowań, co odzwierciedla europarlament. Działacz PSL zaznaczył, że z poprawnością polityczną nie powinno się przesadzać, a nadmierna tolerancja może okazać się niebezpieczna.

POSŁUCHAJ STUDIA POLITYCZNEGO RADIA KIELCE:

Skomentuj ten wpis
Polub wiadomość
Reklama

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polskie Radio Kielce SA 1952 - 2019 / Realizacja: dimax design & kita solution