W każdą niedzielę o godzinie 7.10. Zaprasza Marlena Płaska.

W programie Aby Byli Jedno przybliżamy 5 kościołów chrześcijańskich. Są to: Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej i Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Poza rozważaniami opartymi na Piśmie Świętym, rozmawiamy o bieżących wydarzeniach i omawiamy pojęcia związane z poszczególnymi wspólnotami. Słuchając programu można dowiedzieć się np. czym jest konfirmacja i czy protestanci modlą się przez wstawiennictwo świętych?

Archiwum audycji