Kwadrans dla rolników
Wróć do wszystkich audycji

Tematyka audycji różnorodna: od doradztwa rolniczego, dotyczącego uprawy roślin i hodowli zwierząt, przez opłacalność produkcji, unijne programy dla wsi po agroturystykę, działalność stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich oraz zwyczaje i kulturę ludową.

Program adresowany do świętokrzyskich rolników i nadawany codziennie o godzinie 6.15.

Archiwum audycji