Życiorysy niepokornych – Władysław Kosterski-Spalski

Powrót do Informator Kulturalnego

dziś

arrow
arrow

locationKielce, Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”

W czwartek 25 listopada, Muzeum Historii Kielc wspólnie z Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach organizuje II konferencję naukową „Życiorysy niepokornych – Władysław Kosterski-Spalski (1892–1973)”.

W cyklu konferencji „Życiorysy niepokornych” przypominane są sylwetki osób, które w życiu kierowały się etosem działacza społecznego, ryzykując niejednokrotnie własną karierę i bezpieczeństwo w imię wolności i godności drugiego człowieka.

Bohaterem drugiej edycji konferencji będzie Władysław Kosterski-Spalski – kielczanin, uczestnik obu wojen światowych. Jako jeden z sympatyków J. Piłsudskiego, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, został członkiem rady miasta oraz ławnikiem, kształtującym tym samym politykę Kielc do 1939 r. Ponadto należał m.in. do Związku Strzeleckiego. W czasie II wojny światowej włączył się w działalność konspiracyjną, pracując w komórkach wywiadu ZWZ-AK. Po 1945 r. zaangażował się w prace PTK i PTTK.

Konferencja rozpocznie się w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach, ul. Warszawska 5 o godz. 17.00. W czasie jej trwania odbędzie się promocja książki „Życiorysy niepokornych. Stefan Artwiński (1863–1939)”. Podstawą do przygotowania publikacji stały się referaty wygłoszone w czasie pierwszego spotkania z cyklu „Życiorysy niepokornych”. Artykuły poruszają losy nie tylko samego prezydenta Kielc, ale również jego rodziny oraz prezentują historię miasta w którym żył i działał Artwiński. Autorami poszczególnych rozdziałów są historycy z kieleckich ośrodków naukowych.

Polub wiadomość
Reklama