Cenne zabytki odzyskają dawny blask. Dzięki dotacji ministerstwa

Data publikacji: 03.03.2020 18:49
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
03.03.2020. Sandomierz. Konferencja parlamentarzystów PiS. Na zdjęciu (od lewej): poseł Krzysztof Lipiec, poseł Marek Kwitek

03.03.2020. Sandomierz. Konferencja parlamentarzystów PiS. Na zdjęciu (od lewej): poseł Krzysztof Lipiec, poseł Marek Kwitek
Fot. Grażyna-Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Prawie półtora miliona złotych przeznaczyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont zabytków sakralnych i świeckich w powiecie sandomierskim i opatowskim. Jest to 40 proc. wszystkich funduszy, jakie ten resort wyasygnował na remont tego rodzaju zabytków w województwie świętokrzyskim - poinformował podczas konferencji prasowej poseł PiS Marek Kwitek.

Zwrócił uwagę, że dzięki ministerialnej dotacji w kościele dominikańskim św. Jakuba w Sandomierzu wykonane zostanie zabezpieczenie i konserwacja piwnicy romańskiej.

- To odkrycie archeologiczne ma wymiar ogólnopolski, jak nie europejski, dlatego te pieniądze są tak ważne. Takie piwnice romańskie to rzadkość. Nie wiadomo do końca, jaką rolę mogło spełniać to pomieszczenie – stwierdził.

Poseł Marek Kwitek poinformował, że dofinansowanie z ministerstwa kultury dostały również dwa inne kościoły: pocysterski w Koprzywnicy, gdzie kontynuowane będą prace dotyczące m.in. odnowienia elewacji. Kwotę 180 tys. zł dostał klasztor podominikański w Klimontowie, gdzie będzie prowadzony remont kruchty.

Wsparcie finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała także Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu, gdzie znajduje się ponad 2,5 tys. rękopisów i starodruków. Dotacja  przeznaczona będzie na konserwację 6 rękopisów.

- Ta biblioteka ma teraz charakter naukowy, należy do bibliotek wyróżniających się w Polsce. Z jej zasobów można też korzystać przez Internet. Dbałość o te zbiory jest bardzo ważna – stwierdził  parlamentarzysta.

Także Collegium Gostomianum w Sandomierzu odzyska blask przy udziale ministerialnej dotacji.  Jest to ponad 400-letni pojezuicki zabytek, w którym mieści się I Liceum Ogólnokształcące. Przyznana kwota to 600 tys. złotych. Prace obejmą odnowienie elewacji, attyki i dachu.

Natomiast w Opatowie przy dofinansowaniu w wysokości 90 tys. zł, odnawiana będzie północna i południowa elewacja kościoła ojców bernardynów.

Poseł Marek Kwitek dodał, że pozyskanie tych pieniędzy było możliwe dzięki ścisłej współpracy z posłem Krzysztofem Lipcem i senatorem Jarosławem Rusieckim.

- Możemy się cieszyć, że wspólne działania doświadczonych parlamentarzystów przynoszą takie efekty - stwierdził.

Przypomniał, że w ubiegłym roku zakończył się kolejny etap prac konserwatorskich w bazylice katedralnej w Sandomierzu, na co ministerstwo kultury przeznaczyło prawie 8 mln zł.

W województwie świętokrzyskim na remonty zabytków sakralnych i świeckich ministerstwo kultury przekazało w tym roku prawie 3,8 mln złotych. Na liście jest w sumie 14 obiektów w tym m.in. bazylika kolegiacka w Wiślicy, archiopactwo cystersów w Jędrzejowie i zespół klasztorny sióstr  bernardynek w Świętej Katarzynie.

03.03.2020. Sandomierz. Konferencja parlamentarzystów PiS. Na zdjęciu (od lewej): poseł Krzysztof Lipiec, poseł Marek Kwitek, senator Jarosław RusieckiFot. Grażyna-Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Reklama