W Ćmielowie dostaniesz dofinansowanie do lekarstw

Data publikacji: 05.03.2020 13:00
Autor: Emilia Sitarska / Kategoria: Zdrowie
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Gmina Ćmielów będzie w dalszym ciągu realizować swój program lekowy, polegający na refundacji części kosztów leków zakupionych na receptę.

W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku wprowadzony został pilotaż, który sprawdził się bardzo dobrze, skorzystało z niego około 20 osób. Teraz zdecydowano by inicjatywę kontynuować.

Jak mówi burmistrz Ćmielowa Joanna Suska, radni jednogłośnie poparli kontynuację programu. Limit środków na ten rok to 40 tys.zł, limit na jedną osobę to 500 zł w skali roku. 

Program skierowany jest dla wszystkich mieszkańców, którzy ze względu na przekroczony próg dochodowy nie mogą liczyć na pomoc społeczną. Dla osoby samotnej wynosi on 1752,50 zł natomiast w przypadku gospodarstwa rodzinnego 1320 zł na jedną osobę.

Joanna Suska dodaje, że o pomoc mogą ubiegać się osoby, których kwartalne wydatki na leki przekraczają 10 procent budżetu osoby lub rodziny. Po złożeniu wszystkich dokumentów przeprowadzany jest wywiad środowiskowy wyliczany jest dochód i mieszkańcy mogą liczyć na częściowy zwrot kosztów leków.

W pilotażu uczestniczyła m.in. Barbara Wieczorek. W jej opinii program jest dobry i będzie się ubiegać o zwrot kosztów zakupu leków także w tym roku. W ubiegłym roku zwrócono jej prawie połowę kosztów.

Aby skorzystać z programu niezbędne jest złożenie wniosku i dołączenie zaświadczenia o dochodach, kserokopii recept, rachunków za leki oraz w niektórych przypadkach orzeczenie o niepełnosprawności. Dokumenty należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ćmielowie. Refundacja dotyczy tylko leków wykupionych na receptę.

Reklama