Kazimierza Wielka powiększy się

Data publikacji: 30.03.2020 15:38
Autor: Marta Gajda / Kategoria: Wiadomości z regionu
30.03.2020. Kazimierza Wielka. Sesja rady miasta

30.03.2020. Kazimierza Wielka. Sesja rady miasta
Fot. YouTube / screen

Radni podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych Kazimierzy Wielkiej.

Magistrat chce włączenia ponad 80 hektarów znajdujących się na terenie sołectwa Słonowice w granice administracyjne miasta. Uchwała ta wieńczy podjęte pod koniec stycznia tego roku działania gminy w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

Pod koniec lutego doszło do spotkań z mieszkańcami Osiedla Numer 2 oraz mieszkańcami sołectwa Słonowice, w sprawie powiększenia granic administracyjnych. Uczestnicy konsultacji wyrazili zgodę na przyłączenie terenów.

Adam Bodzioch, burmistrz Kazimierzy Wielkiej przypomniał, że kilka dni temu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało pozytywną decyzję dotyczącą odrolnienia ponad 64 hektarów gruntów rolnych położonych w obrębie Słonowic. Decyzja pozwoli na rozpoczęcie ostatniego etapu prac związanych z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego strefy A. Po jego uchwaleniu będzie można wydać decyzję na budowę obiektów leczniczych.

Zadowolenia nie kryje także Wacław Piwudzki, przewodniczący Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej. - To milowy krok w kierunku uzdrowiska - zaznacza.

Włączenie obszaru w granice administracyjne miasta Kazimierza Wielka przyczyni się do utworzenia korzystnych warunków do rozwoju gospodarczego, zwiększy atrakcyjność, zasili rezerwę terenów z przeznaczeniem pod wszelkiego rodzaju działalność gospodarczą.

Przypomnijmy, że w 2018 roku minister zdrowia Łukasz Szumowski wydał decyzję zezwalającą na prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego na terenie miasta. Gminie przyznany został status obszaru ochrony uzdrowiskowej, obejmujący zasięgiem oprócz samej Kazimierzy Wielkiej również trzy sąsiednie miejscowości: Cudzynowice, Słonowice i Donosy.

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło właściwości lecznicze naturalnych surowców miasta i klimatu ustalając dla nowego obszaru kierunki lecznicze dotyczące chorób reumatologicznych, osteoporozy, chorób kardiologicznych i nadciśnienia.

Reklama