Spowiedź w diecezji kieleckiej

Data publikacji: 07.04.2020 15:48
Autor: Marlena Płaska / Kategoria: Wiadomości z regionu

 
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

W diecezji kieleckiej parafie przez cały czas umożliwiają spowiedź. Po każdym penitencie konfesjonał powinien być jednak dezynfekowany specjalnymi środkami w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.

- W diecezji nie ma co do tego wytycznych, ale chętni mogą umawiać się także indywidualnie - mówi ks. Mirosław Cisowski, rzecznik diecezji. 

- Jeśli ksiądz w danej parafii umożliwia taką ewentualność, to warto umówić się wcześniej telefonicznie lub mailowo. W ten sposób będzie łatwiej uniknąć innych osób - dodaje.

- W parafii katedralnej w Kielcach spowiedź odbywa się codziennie - mówi wikariusz, ks. Tomasz Świerczyński.

- Staramy się, aby zgodnie z wytycznymi episkopatu i władz państwa przestrzegane były ograniczenia dotyczące dopuszczalnej liczby osób w świątyni. Dbamy też o przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, więc po każdym penitencie staramy się dezynfekować konfesjonał - dodaje.

Większość osób, które w tym czasie mimo wszystko decydują się na spowiedź, wybiera konfesjonał.

- Natomiast zdarzają się jednostki, które proszą o spowiedź np. w ławce w kościele, albo zakrystii lub innym bezpiecznym miejscu - dodaje ks. Tomasz Świerczyński.

Także prezydium episkopatu przypomina, że chociaż właściwym miejscem sprawowania spowiedzi jest konfesjonał, to z uzasadnionej przyczyny spowiedź może się odbyć również poza nim. Dlatego w obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, kaplicy, zakrystii, sali katechetycznej, biurze parafialnym lub innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa.

Z kolei bracia kapucyni z Kielc zachęcają wiernych, aby odłożyli spowiedź na późniejszy termin. Jednak przyjmują osoby, które chcą skorzystać z tego sakramentu.

- Musi być przy tym zachowana dopuszczalna liczba pięciu osób w kościele - podkreśla proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu w Kielcach, o. Marek Skwarło.

Bracia kapucyni spowiadają w specjalnie przygotowanych pokojach spowiedzi, w których są otwarte okna, klęcznik jest znacznie oddalony od kraty konfesjonału oraz na bieżąco dezynfekowany. Kapucyni noszą maseczki ochronne i proszą, aby każdy, kto przychodzi do spowiedzi, także był w maseczce.

Polscy biskupi przypominają też, że choć drugie przykazanie kościelne nakazuje wiernym „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty”, a w polskiej tradycji istnieje zwyczaj spowiedzi w okresie Wielkiego Postu, to jednak każdy wierny może sam zdecydować, kiedy wypełni obowiązek wynikający z tego przykazania.

adv adv
Wiadomości
Reklama