Duże pieniądze dla organizacji pozarządowych

Data publikacji: 21.05.2020 14:44
Autor: Iwona Murawska / Kategoria: Wiadomości z regionu
21.05.2020 Kielce. Podpisanie umów. Na zdjęciu od lewej: Andrzej Bętkowski - marszałek województwa,  Renata Janik - wicemarszałek województwa

21.05.2020 Kielce. Podpisanie umów. Na zdjęciu od lewej: Andrzej Bętkowski - marszałek województwa, Renata Janik - wicemarszałek województwa
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Ponad 650 tys. zł wsparcia otrzymają świętokrzyskie organizacje pozarządowe na realizację kilkudziesięciu projektów. Pierwsze 16 umów na realizację działań podpisano dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach.

Zrealizowane zostaną m.in. pomysły, które mają poprawiać sprawność fizyczną i intelektualną osób starszych, aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale także poprawiać funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Wsparciem zostaną objęte również organizacje prowadzące schroniska i noclegownie. Dofinansowane zostaną działania edukacyjne służące profilaktyce antyalkoholowej.

- To bardzo ważne dla tych organizacji, ponieważ czas pandemii koronawirusa uniemożliwiał od początku roku jakąkolwiek ich działalność. Pomału wychodzimy już z tego kryzysu i mam nadzieję, że te środowiska będą się aktywizowały, a zaplanowane na ten rok działania będą realizowane - powiedziała Renata Janik.

Prawie 40 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego otrzymało m.in. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”. Jak informuje ksiądz Andrzej Drapała, prezes organizacji, pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na pomoc w powrocie podopiecznych na rynek pracy.

- Mówimy o pacjentach hostelu, osobach uzależnionych od alkoholu przebywających w naszej placówce w Janinie oraz o mieszkańcach domu readaptacyjnego w Szańcu. Dzięki wsparciu będziemy mogli dalej naszych podopiecznych wspierać w procesie wychodzenia z alkoholizmu, uczyć ich trwania w trzeźwości i aktywizować ich, by mogli powrócić na rynek pracy - dodał ksiądz Andrzej Drapała.

Wsparcie finansowe otrzymały także m.in. Caritas Diecezji Kieleckiej, Chęciński Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Pogotowie Ratunkowe oraz Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka”.

adv adv
Wiadomości
Reklama