Nowy skład Komitetu Monitorującego RPO

Data publikacji: 20.04.2015 20:20
Autor: Renata Morąg / Kategoria: Wiadomości z regionu
19.1.2015. Wójtowie i burmistrzowie z powiatów sandomierskiego i staszowskiego zapoznali się z założeniami nowego Regionalnego Programu Operacyjnego.

19.1.2015. Wójtowie i burmistrzowie z powiatów sandomierskiego i staszowskiego zapoznali się z założeniami nowego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Fot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego po rozpatrzeniu protestów ogłosiła dziś wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Komitet Monitorujący RPO to niezależne gremium, które udziela rekomendacji i opiniuje projekty o unijne dofinansowania.

Do Komitetu Monitorującego zgłoszono 10-oro kandydatów z organizacji pozarządowych. Głos oddało 249 fundacji i stowarzyszeń z regionu świętokrzyskiego. Po opublikowaniu wyników pojawiły się protesty niektórych organizacji, że na stronie internetowej są nieścisłości, że komuś innemu przypisano ich głos. Komisja konkursowa określiła to mianem błędu technicznego, który nie wpłynął na wynik głosowania - przypomniała Agnieszka Piwnik-Piecyk, przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wszystkie karty do głosowania zostały ponownie sprawdzone. Do wczoraj do północy był czas na zgłaszanie protestów. Dziś rano komisja wyborcza rozpatrzyła protesty i przedstawiła członkom Rady Pożytku Publicznego.

W skład Komitetu Monitorującego RPO w naszym regionie z ramienia organizacji pozarządowych weszły 4 osoby z różnych obszarów działania: Anna Mikołajczyk z Fundacji PESTKA, Anna Depczyńska ze Stowarzyszenia Świętokrzyskie Efektywne Wykorzystanie Energii, Sebastian Gralec – Stowarzyszenie Integracja i Rozwój  i Michał Braun z Regionalnego Centrum Wolontariatu.

Pozostałych członków tego kilkudziesięcioosobowego gremium wyłonił departament Polityki Regionalnej, który odpowiada za prace komitetu monitorującego -dodała Agnieszka Piwnik-Piecyk. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził dziś pełny skład komitetu.           

Tagi do tego wpisu
Reklama