Powstaną nowe przedszkola, dzięki RPO

Data publikacji: 03.09.2015 10:55
Autor: Ewa Okońska / Kategoria: Wiadomości z regionu
2.9.2015 Busko-Zdrój. Powstaną nowe przedszkola, dzięki RPO

2.9.2015 Busko-Zdrój. Powstaną nowe przedszkola, dzięki RPO
Fot. Ewa Okońska / Radio Kielce

Do końca września potrwa nabór pierwszych wniosków w sprawie konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Jeden z nich dotyczy zakładania nowych przedszkoli a także rozszerzenia oferty oraz modernizacji i doposażenia w już istniejących placówkach. Wsparcie na ten cele wyniesie w roku bieżącym 7 milionów złotych.

Marszałek Adam Jarubas przypomniał, że w latach 2007 – 2013 w województwie świętokrzyskim z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na potrzeby edukacji przedszkolnej przeznaczono 117 milionów złotych. Z 34 procent dzieci objętych opieką przedszkolną mamy wzrost do prawie 75 procent – podkreślił marszałek.

Drugi konkurs ma na celu podniesienie jakości kształcenia. Dotacja umożliwi między innymi realizację staży i praktyk zawodowych dla uczniów oraz zakup nowego sprzętu a także tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego. Kwota do rozdysponowania to 15 milionów złotych – informuje Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Konferencja prasowa władz samorządu województwa odbyła się w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno – Językowym „Słoneczko” w Busku Zdroju. Placówka jest przykładem dobrych praktyk korzystania z unijnych dotacji, które przełożyły się na jakość kształcenia przedszkolnego.


Tagi do tego wpisu
Reklama