Byrscy na wystawie w teatrze

Data publikacji: 24.05.2016 19:34
Autor: Ryszard Koziej / Kategoria: Wiadomości z regionu
24.5.2016 Kielce. Być jak Byrscy. Otwarcie wystawy poświęconej Irenie i Tadeuszowi Byrskim

24.5.2016 Kielce. Być jak Byrscy. Otwarcie wystawy poświęconej Irenie i Tadeuszowi Byrskim
Fot. Wojciech Habdas / Radio Kielce

W foyer Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach otwarto wystawę poświęconą Irenie i Tadeuszowi Byrskim – legendarnym reżyserom i pedagogom pracującym w kieleckim teatrze w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Na kilku planszach dzięki fotografiom ze zbiorów teatralnych pokazano najbardziej znane fakty z artystycznej działalności reżyserów, ale też mniej znane przykłady ich misji społecznej. Przykładem może być „Przymierze Teatru ze świetlicami wiejskimi” – mówi autorka wystawy Paulina Drozdowska – pomysł Tadeusza Byrskiego, by organizatorzy takich świetlic mieli stały kontakt z teatrem, co pozwoli na bardziej świadomy odbiór sztuk podczas wyjazdu zespołów artystycznych do małych środowisk.

Pochodzący z Wilna Irena i Tadeusz Byrscy w 1955 roku założyli w Kielcach „Studium teatralne” jedyną taką placówkę w Polsce, która miała kształcić ludzi teatru pracujących w małych ośrodkach.

Otwarcie wystawy i spotkanie z trojgiem dzieci reżyserów, dziś wybitnych naukowców i artystów, zakończyło dwudniową konferencję naukową poświęconą działalności pedagogicznej Ireny i Tadeusza Byrskich, zorganizowaną przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Teatr i Kieleckie Towarzystwo Naukowe.

Reklama