Wiślickie zabytki pod opieką Muzeum Narodowego

Data publikacji: 09.09.2016 16:08
Autor: Marlena Płaska / Kategoria: Wiadomości z regionu
09.09.2016. Konferencja

09.09.2016. Konferencja "Wiślica dla odmiany"
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Przejęcie wiślickiego muzeum przez kieleckie Muzeum Narodowe może nastąpić w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Kielecka instytucja przedstawiła dziś koncepcję funkcjonowania oddziału w Wiślicy i rewitalizacji tamtejszych zabytków.

Plan zakłada gromadzenie, ochronę i nowoczesne eksponowanie cennych obiektów archeologicznych, w połączeniu z działalnością edukacyjną. Po włączeniu muzeum wiślickiego w struktury Muzeum Narodowego rozpoczną się prace inwentaryzacyjne. Opracowanie pełnej dokumentacji zbiorów jest niezbędne do dalszego funkcjonowania muzeum i zaplanowania prac konserwatorskich. W pierwszej kolejności konieczne będzie wyburzenie zniszczonego pawilonu archeologicznego i budowa nowego obiektu, który zabezpieczy m.in. fragmenty kościoła św. Mikołaja.

Planowane inwestycje mogą potrwać ok. 5 lat  - mówi dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach Robert Kotowski.

Oddział w Wiślicy ma być Muzeum Archeologicznym. Według wstępnych planów, prezentowane będą tam m.in. wiślickie zabytki, które aktualnie są przechowywane w nieprzystosowanych do tego miejscach. Być może znajdą się tam też obiekty archeologiczne ze zbiorów w Kielcach.
 
Muzeum prawdopodobnie będzie miało swoją siedzibę w XV-wiecznym Domu Długosza, choć są też rozważane inne lokalizacje. Dom Długosza będzie udostępniany Muzeum Narodowemu na mocy porozumienia z parafią, która jest właścicielem obiektu. Niewykluczone, że w przyszłości zostanie on odkupiony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - mówi poseł PiS Krzysztof Lipiec. Parlamentarzysta podjął starania o to, by resort odkupił cenny obiekt, który nadal wymaga prac konserwatorskich. Gdyby doszło do zakupu, to zarządzanie Domem Długosza zostałoby przekazane Muzeum Narodowemu w Kielcach, które jest współfinansowane przez resort kultury i samorząd województwa.
 
Prof. Andrzej Kadłuczka podkreśla, że inwestycja w wiślickie zabytki jest szansą dla lokalnej społeczności. Odpowiednie wykorzystanie gigantycznego potencjału tego dziedzictwa może oznaczać nowe miejsca pracy i szansę na rozwój gospodarczy gminy. Profesor uważa, że wiślickie zabytki powinny zostać wpisane na listę pomników historii. Są one unikalne w skali europejskiej.

Ślady chrześcijaństwa w Wiślicy sięgają IX wieku. Do najcenniejszych zabytków wiślickich należą Dom Długosza, fragmenty kościoła św. Mikołaja i zabytki w podziemiach Bazyliki, m.in. tzw. Płyta Orantów. Pod ziemią są też nadal ukryte fragmenty kościoła rycerskiego św. Marcina, kościoła szpitalnego św, Ducha i zespołu pałacowego - Regia.

Reklama