Kolejne świętokrzyskie zabytki z prestiżowym tytułem?

Data publikacji: 30.01.2018 14:56 / Data aktualizacji: 30.01.2018 15:04
Autor: Marlena Płaska / Kategoria: Wiadomości z regionu
Krzyżtopór: pałac-forteca większy niż Wersal

Krzyżtopór: pałac-forteca większy niż Wersal
Fot. Robert Felczak / Radio Kielce

Zarządcy kolejnych zabytkowych obiektów w województwie świętokrzyskim ubiegają się o wpis na listę Pomników Historii. Wniosek złożyło już Muzeum Narodowe w Kielcach, które ubiega się o wpis dla Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Zgłoszone zostały także: Zamek Krzyżtopór i zespół poklasztorny w Rytwianach.

Te trzy wnioski trafiły już do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i są blisko rekomendacji do podpisu Prezydenta RP, który tym samym ustanowi je Pomnikami Historii.

Janusz Wójcik, dyrektor Zamku Krzyżtopór podkreśla, że obiekt jest wyjątkowy i zasługuje na wpis. Wyróżnia go kubatura i fakt, że ponad 90% stanowią mury oryginalne. Przed Wersalem był to największy zamek w Europie.

Wnioski przygotowują też zarządcy kolejnych zabytków w województwie świętokrzyskim. Dyrekcja Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach będzie się ubiegać o wpis dla Zakładu Wielkopiecowego. Z kolei gmina Chęciny liczy na wpis dla Zamku w Chęcinach. Wniosek z opiniami ekspertów został już przygotowany i wkrótce trafi do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Ruiny zamku są charakterystyczne dla całego regionu, przyciągają wielu turystów i kryją w sobie wiele kart historii polskiego narodu - mówi Robert Jaworski, burmistrz Chęcin.

Od czasów średniowiecza zamek pełnił ważną rolę w życiu politycznym i gospodarczym. Rezydowały tu królowe i wdowy królewskie, m.in. żona Kazimierza Wielkiego Adelajda oraz jego siostra Elżbieta. W zamku mieścił się skarbiec koronny oraz więzienie dla jeńców krzyżackich. 26 maja 1331 roku król Władysław Łokietek zwołał w Chęcinach zjazd możnowładców, który można traktować jako początek przyszłych sejmów. Zamek nadal jest przedmiotem badań i skarbnicą wiedzy historycznej.

Do niedawna na liście Pomników Historii znajdował się tylko jeden obiekt z województwa świętokrzyskiego. Były to kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich. W ubiegłym roku tytuł Pomnika Historii uzyskały także: Zespół Klasztorny na Świętym Krzyżu, Opactwo Cysterskie w Wąchocku, dawny Pałac Biskupów Krakowskich ze wzgórzem katedralnym w Kielcach oraz sandomierska starówka.

Pomnik Historii to jedna z czterech form ochrony zabytków. Oznacza, że dany obiekt ma szczególne znaczenie dla kultury narodowej. Tytuł ma charakter prestiżowy i ułatwia ubieganie się o dotacje na renowację danego zabytku. Otwiera też drogę do umieszczenia na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO, o co ubiegają się Krzemionki Opatowskie.

Reklama