Ogromne pieniądze dla świętokrzyskich OSP

Data publikacji: 19.02.2018 13:26
Autor: Marlena Płaska / Kategoria: Wiadomości z regionu
19.02.2018 Kielce Nowy sprzęt dla OSP. Konferencja w Urzędzie Wojewódzkim. Poseł Bogdan Latosiński, senator Krzysztof Słoń, poseł Andrzej Kryj, poseł Maria Zuba, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, wojewoda Agata Wojtyszek i senator Jarosław Rusiecki

19.02.2018 Kielce Nowy sprzęt dla OSP. Konferencja w Urzędzie Wojewódzkim. Poseł Bogdan Latosiński, senator Krzysztof Słoń, poseł Andrzej Kryj, poseł Maria Zuba, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, wojewoda Agata Wojtyszek i senator Jarosław Rusiecki
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Ministerstwo Sprawiedliwości przekaże 5,5 milionów złotych na doposażenie w sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie świętokrzyskim. Dziś rozpoczyna się nabór wniosków.

- Mogą je składać gminy i miasta na prawach powiatu - poinformował w Kielcach minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Za te pieniądze będzie można kupić np. nożyce hydrauliczne do wydobywania rannych z pojazdów i torby ratownicze z najnowocześniejszym sprzętem, bardzo pomocnym w udzielaniu pierwszej pomocy, gdy liczą się sekundy.

W województwie świętokrzyskim działa ponad 860 jednostek OSP. Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek podkreśla, że często to właśnie strażacy- ochotnicy jako pierwsi przyjeżdżają na miejsce zdarzenia. Działalność jednostek OSP jest szczególnie ważna dla gmin wiejskich. O pieniądze zamierza się ubiegać m.in. gmina Bieliny. Działa tam 5 jednostek OSP, z czego 2 są w Krajowym Systemie ratowniczo-Gaśniczym.

- Dla pozostałych trudno było dotąd uzyskać wsparcie - mówi wójt Bielin Sławomir Kopacz.

Gmina prawdopodobnie złoży wnioski o wsparcie wszystkich 5 jednostek. W trzech, które nie są w krajowym systemie potrzeba defibrylatorów.

Gminy mogą składać wnioski przez 2 tygodnie. Będą one konsultowane z Państwową Strażą Pożarną. Minister Zbigniew Ziobro dodał, że liczy na zaangażowanie w projekt także świętokrzyskich parlamentarzystów, którzy znają lokalne potrzeby OSP.

Senator Jarosław Rusiecki dodał, że z zebrań sprawozdawczych OSP, w których uczestniczy, jasno wynika, że strażacy nadal potrzebują sprzętu. Przykładem są strażacy z Nietuliska Dużego, którzy także są zainteresowani skorzystaniem z Funduszu Sprawiedliwości. 

Senator PiS Krzysztof Słoń odwołał się do grudniowej akcji Radia Kielce „Choinka pod choinkę”. W ramach naszego przedświątecznego przedsięwzięcia zbieraliśmy pieniądze na zakup sprzętu dla strażaków-ochotników z Zajączkowa, Lipowego Pola i Klimontowa.

- Ta akcja pokazała, że potrzeby jednostek OSP, szczególnie tych poza Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym są duże - mówił senator.

Nowoczesny sprzęt służy przede wszystkim sprawnemu ratowaniu życia, ale pozwala też podnosić strażakom swoje kwalifikacje.

Poseł PiS Maria Zuba podkreśla, że w ramach ministerialnego funduszu każda jednostka OSP, która we współpracy z gminą dobrze i w terminie przygotuje wniosek, może pozyskać pieniądze. Dodaje, że rząd jest zainteresowany tym, żeby ci, którzy społecznie angażują się w pracę w OSP, mieli profesjonalny sprzęt. 

Także posłowie Bogdan Latosiński i Andrzej Kryj podkreślają, że ministerialne dotacje to bardzo dobra wiadomość dla świętokrzyskich jednostek. Bez pieniędzy na nowy sprzęt nie uda się podnieść skuteczności ratowania życia.

W całym kraju na doposażenie OSP Ministerstwo Sprawiedliwości przekaże 100 mln złotych. Środki pochodzą z utworzonego przez resort Funduszu Sprawiedliwości, który rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw.

Reklama