Ważny apel biskupa. Zachęca do tworzenia rodzin zastępczych

Data publikacji: 25.02.2018 09:54
Autor: Marcin Różyc / Kategoria: Wiadomości z regionu
Komentarze
Biskup kielecki Jan Piotrowski

Biskup kielecki Jan Piotrowski
Kielce. 14.02.2018 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

Biskup kielecki Jan Piotrowski w specjalnym liście do diecezjan zachęca osoby dobrej woli do rodzicielstwa zastępczego. „Małżeństwo i rodzina stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, dlatego Kościół uznaje służbę rodzinie za jedno z najbardziej istotnych swoich zadań apostolskich” - pisze biskup.

Duchowny jako przykład inicjatywy rodzicielstwa zastępczego podaje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, który podejmuje działania, aby dzieci do 10 roku życia nie trafiały do placówek opiekuńczo-wychowawczych, ale do rodzin zastępczych.

- Zwracam się do wszystkich, którzy potrafią zrozumieć tęsknotę zranionych przez los dzieci, o otwarcie dla nich swojego serca i domu, tak, by mogły na nowo odnaleźć namiastkę ciepła domu rodzinnego. Taka nasza postawa będzie realizacją przykazania miłości oraz wypełnieniem nauczania Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” oraz „kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię Moje, Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz tego, który Mnie posłał” - pisze biskup Jan Piotrowski.

Agnieszka Gołuch, koordynator z Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach informuje, że instytucja na bieżąco stara się umieszczać dzieci w rodzinach zastępczych, wtedy kiedy sąd wyda takie postanowienie.

- Odnotowujemy tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o zainteresowanie rodzicielstwem zastępczym. W 2017 roku w porównaniu z 2016 zdecydowanie więcej osób interesowało się losem tych dzieci - mówi Agnieszka Gołuch.

Z najnowszych danych Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach wynika, że w regionie zarejestrowanych jest 107 rodzin spokrewnionych, gdzie umieszczono 131 dzieci. Ponadto odnotowano 38 rodzin niezawodowych, jedną rodzinę zawodową, dwie rodziny specjalistyczne, trzy pogotowia rodzinne i pięć rodzinnych domów dziecka.

Agnieszka Gołuch dodaje, że aby zostać rodzicem zastępczym trzeba spełnić wiele wymogów. Przede wszystkim należy mieć stałe miejsce zamieszkania na terenie kraju, posiadać pełnie praw cywilnych i obywatelskich.

- Nie mogą to być osoby leczone odwykowo i psychiatrycznie. Wykluczone są także ci, którzy kiedykolwiek zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej - dodaje Agnieszka Gołuch.

Poza tym trzeba posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania. Kandydaci przechodzą odpowiednie szkolenia.

Skomentuj ten wpis
Polub wiadomość
Wiadomości
Reklama