Człowiek roku wybrany niezgodnie z przepisami? Poseł interweniuje na prośbę mieszkańców

Data publikacji: 27.02.2018 17:18
Autor: Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
Bogdan Latosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości

Bogdan Latosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości
Fot. Robert Felczak / Radio Kielce

Czy Stanisław Piotr Rękas został niesłusznie wybrany człowiekiem roku w gminie Pierzchnica? Wątpliwości co do tego ma część mieszkańców gminy, którzy podzielili się swoimi obawami z posłem Bogdanem Latosińskim. Jak informuje parlamentarzysta z klubu Prawa i Sprawiedliwości, grupa mieszkańców gminy jest oburzona faktem, że tytuł trafił do urzędującego radnego powiatowego.

- Powoływali się na przepisy regulujące to, kto może zostać „człowiekiem roku”. Zgodnie z uchwałą rady gminy Pierzchnica z 31 stycznia 1999 roku, kandydatem do tego tytułu nie może być ani urzędujący wójt, ani radny - dodaje.

Zdaniem Bogdana Latosińskiego, mało precyzyjny zapis odnosi się zarówno do radnych gminy, jak i powiatu, dlatego w imieniu mieszkańców zwrócił się z pismem do wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, prosząc o sprawdzenie, czy nagroda została przyznana w sposób prawidłowy.

W opinii Sławomira Rękasa - radnego powiatu kieleckiego, do złamania prawa nie doszło, ponieważ zapis tyczy się tylko i wyłącznie radnych gminy Pierzchnica.

- Statut konkursu ustalała rada gminy dla terenu gminy. Nie ma w nim zapisu, że kandydatem do nagrody nie może być radny powiatu, czy sejmiku województwa, dlatego uważam, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem i nikt nie popełnił błędu - podkreśla.

Stanisław Strąk - wójt Pierzchnicy przyznaje, że zapis w uchwale rady gminy w sprawie konkursu jest nieprecyzyjny, jednak tegoroczny laureat został wybrany prawidłowo.

- Z udziału w konkursie wykluczeni są tylko radni rady gminy, natomiast taki zakaz nie obowiązuje radnych powiatu i sejmiku województwa. Co więcej, taka sytuacja miała już miejsce, bowiem podczas pierwszej edycji konkursu na Człowieka Roku Gminy Pierzchnica laureatem został Bogumił Pasternak ówczesny rady powiatowy, więc tym przypadku nie ma żadnych nieprawidłowości- dodaje.

Konkurs człowiek roku został ustanowiony przez Radę Gminy Pierzchnica w 1999. Corocznie nagradzane i wyróżniane są osoby, które miały istotne osiągnięcia w działalności społecznej, albo przyczyniły się do promocji gminy.

Reklama