Prokuratura oskarża burmistrza Połańca i m. in. b. prezesa SSE Starachowice [NOWE INFORMACJE]

Data publikacji: 03.04.2018 11:16 / Data aktualizacji: 03.04.2018 16:00
Autor: Monika Miller / Kategoria: Wiadomości z regionu
Komentarze
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec Jacek T. został oskarżony o przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego w tym organizowanie i przeprowadzenie przetargu z naruszeniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec Jacek T. został oskarżony o przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, w tym organizowanie i przeprowadzenie przetargu z naruszeniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
Fot. polaniec.pl

Sześć osób oskarżyła Prokuratura Krajowa w wydziale zamiejscowym w Krakowie o przekroczenie uprawnień i korupcję w związku z planami inwestycyjnymi na gruntach Gminy Połaniec. Są wśród nich: obecny burmistrz Połańca i były poseł PSL Andrzej P.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Kielcach. Jak informuje Arkadiusz Jaraszek z Prokuratury Krajowej, akt oskarżenia obejmuje sześć osób, w tym: burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Jacka T., prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i byłego prominentnego posła PSL - Andrzeja P., przedsiębiorcę z Warszawy Dariusza M., byłego prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A. Cezarego T., byłego wiceprezesa tej strefy Zdzisława K. i byłą prokurent strefy Annę J.

Jak ustalili śledczy, plany przewidywały przejęcie przez spółkę Nemex zarządzaną przez przedsiębiorcę z Warszawy Dariusza M. gminnych nieruchomości w Połańcu i włączenie ich do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A., uzyskanie profitów finansowych związanych z przynależnością do tej strefy, a także uzyskanie pomocy finansowej na inwestycje związane z ekologicznymi źródłami energii. Firma Nemex miała tam zbudować zakład i stworzyć tysiąc miejsc pracy. Do realizacji tych planów nie doszło.

- Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2013 - 2014 były prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Andrzej P. w rozmach z warszawskim przedsiębiorcą Dariuszem M. powoływał się na wpływy w urzędzie, a przede wszystkim u burmistrza Miasta i Gminy Połaniec. W zamian za obietnicę korzyści majątkowych podjął się załatwienia korzystnego dla przedsiębiorcy rozstrzygnięcia przetargu na użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Połaniec - powiedział Arkadiusz Jaraszek.

Według prokuratury Andrzej P. podjął się również pośrednictwa w uzyskaniu przez firmę Dariusza M. dofinansowania budowy farm fotowoltaicznych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Udzielona przez Dariusza M. obietnica korzyści majątkowej dotyczyła powołania Andrzeja P. na prezesa dwóch firm i wypłacenia mu 2 proc. prowizji od wartości dofinansowania przez NFOŚiGW w Warszawie.

Kolejny zarzut wobec Andrzeja P. dotyczy przekroczenia uprawnień podczas przyjmowania i rozpoznawania wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

Z kolei burmistrz Miasta i Gminy Połaniec Jacek T. został oskarżony o przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, w tym organizowanie i przeprowadzenie przetargu z naruszeniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Były prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A. Cezary T. oraz były wiceprezes Zdzisław K. zostali oskarżeni o przekroczenie uprawnień podczas wydawania zezwolenia dla firmy Dariusza M. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice i wydanie tego zezwolenia pomimo wad uniemożliwiających jego wydanie.

Przedsiębiorcy Dariuszowi M. prokurator zarzucił oferowanie Andrzejowi P. korzyści majątkowych w zamian za załatwienie przez niego określonych spraw w instytucji państwowej i samorządowej.

Anna T. została oskarżona o składanie fałszywych zeznań, które miały służyć za dowód w postępowaniu karnym.

Śledztwo w tej sprawie prowadził Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Komentując dzisiejsze doniesienia prokuratury poseł PiS Krzysztof Lipiec stwierdził, że jest to efekt rządów Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie świętokrzyskim i dawanie przyzwolenia ze strony jej lidera - marszałka Adama Jarubasa na praktyki, jakie zostały opisane w akcie oskarżenia. To wyraz jednej wielkiej nieuczciwości, kumoterstwa i zabiegania o własne interesy, a nie interes publiczny   powiedział parlamentarzysta. Jak dodał Krzysztof Lipiec, obiecywanie tysiąca miejsc pracy to wielka nieuczciwość wobec wyborców i mieszkańców regionu.

Jan Klocek, rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach informuje, że akta sprawy wpłynęły do Sądu Rejonowego 26 marca. Termin pierwszej rozprawy powinien być znany do końca kwietnia. W sprawie zebranych jest 45 tomów akt. Sąd będzie miał do przesłuchania kilkudziesięciu świadków.

W ramach inwestycji realizowanej przez firmę Nemex miało powstać tysiąc nowych miejsc pracy, udziały w przedsiębiorstwie miał m.in członek zarządu województwa świętokrzyskiego Marek Szczepanik. W czerwcu 2017 roku w wyniku działań CBA zatrzymano pięć osób, w tym byłego posła PSL i burmistrza Połańca. W mieście wprowadzono w tym czasie zarząd komisaryczny. Wobec podejrzanych zastosowano wysokie poręczenia majątkowe.

Skomentuj ten wpis
Polub wiadomość
Wiadomości
Reklama