Kolejne inwestycje przeciwpowodziowe w Sandomierzu

Data publikacji: 05.04.2018 19:28
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
Sandomierz. Konferencja o inwestycjach przeciwpowodziowych

Sandomierz. Konferencja o inwestycjach przeciwpowodziowych
Sandomierz. 05.04.2018 / Fot. Grażyna Szlęzak - Wójcik / Radio Kielce

Kolejne inwestycje przeciwpowodziowe w Sandomierzu, ich harmonogram oraz utrudnienia, z jakimi będą musieli liczyć się mieszkańcy prawobrzeżnej części miasta, były tematem spotkania zorganizowanego przez burmistrza Marka Bronkowskiego w Porcie Kultury. Planowane prace zakończą program ochrony przeciwpowodziowej miasta. Wcześniej zrealizowane było m.in. podwyższanie i zmodernizowanie wału wiślanego od sandomierskiego Koćmierzowa do granicy z Tarnobrzegiem.

Andrzej Walczyński kierownik projektu poinformował, że w pierwszej kolejności w tym roku rozpoczną się prace przy podniesieniu i wzmocnieniu wałów rzeki Koprzywianki na jej całej długości od ujścia do Wisły w Sandomierzu do Koprzywnicy. Są to tzw. wały cofkowe Wisły. Ich wysokość została zaprojektowana na wodę z 2010 roku plus jeden metr. W dolnym odcinku, wały Koprzywianki zostaną podwyższone o 1,5 metra, w innych będzie to kilkadziesiąt centymetrów.

Oprócz tego zmodernizowany zostanie wał opaskowy zabezpieczający hutę szkła w Sandomierzu. Projekt zakłada też modernizację przepompowni w Szewcach, Zajeziorzu i Nadbrzeziu. Nowa przepompownia powstanie w Koćmierzowie, w miejscu, gdzie podczas ostatniej powodzi przerwany był wał Wisły. Ważnym elementem zabezpieczenia będzie również brama portowa, która zostanie wykonana ze stali. Na wypadek podwyższonego stanu Wisły brama będzie zamykana, chroniąc w ten sposób osiedla mieszkaniowe oraz hutę.

Grzegorz Zając z firmy Energopol, przedstawiciel wykonawcy powiedział, że inwestycje przeciwpowodziowe wykonane zostaną przy użyciu najnowszych technologii. Obwałowania oprócz tego, że będą wyższe, to również będą posiadać ścianki szczelne i przesłony przeciwfiltracyjne.

Realizacja całego projektu zakończy się 31 grudnia 2020 roku. Będzie kosztować prawie 180 mln zł. W 85 procentach pieniądze pochodzą z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska, a pozostałe z Banku Światowego.

Reklama