Tydzień na usunięcie odpadów. Starostwo cofa pozwolenie

Data publikacji: 31.07.2018 15:51
Autor: Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
Składowisko niebezpiecznych odpadów w Nowinach przy ulicy Perłowej

Składowisko niebezpiecznych odpadów w Nowinach przy ulicy Perłowej
Nowiny. 23.07.2018 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

Niebezpieczne odpady wciąż zalegają na składowisku przy ulicy Perłowej w Nowinach. Mimo urzędowych nakazów właściciel nie podjął żadnych kroków zmierzających do ich usunięcia. W związku z tym Starostwo Powiatowe w Kielcach wydało decyzję o cofnięciu pozwolenia na składowanie odpadów z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Jak informuje Magdalena Kędzierska, naczelnik wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, rygor natychmiastowej wykonalności zobowiązuje do bezpiecznego dla środowiska usunięcia odpadów niebezpiecznych, w jak najkrótszym czasie.

- Do tej pory wszystkie decyzje dotyczyły zaniechania naruszeń, czyli składowania odpadów zgodnie z pierwotną decyzją starosty. Natomiast ta decyzja całkowicie cofa możliwość składowania na działce przy ulicy Perłowej takich substancji - dodaje Magdalena Kędzierska.

Przedsiębiorca na rozpoczęcie usuwania odpadów ma 7 dni od daty wydania decyzji przez Starostwo Powiatowe. Jeśli w tym czasie nie wykona żadnych czynności, władze powiatu wdrożą tryb egzekucyjny polegający na nakładaniu kar finansowych, a w ostateczności może zarządzić o wykonaniu zastępczym usunięcia odpadów z działki przy ulicy Perłowej w Nowinach.

W ubiegłym miesiącu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykazał szereg nieprawidłowości przy magazynowaniu odpadów na składowisku przy ulicy Perłowej. Znaleziono tam kilka tysięcy pojemników i beczek z substancjami niewiadomego pochodzenia, które nie były w należyty sposób zabezpieczone. Część z nich oznaczona była kodem odpadów niebezpiecznych i łatwopalnych. Witold Bruzda Wojewódzki Inspektor Ochrony środowiska, podkreśla, że w wyniku kontroli przedsiębiorca magazynujący odpady musi liczyć się z karami finansowymi.

- Obecnie, wysokość kary za tego rodzaju  przewinienia wynosi od tysiąca, do  nawet miliona złotych. Kara musi być na tyle dotkliwa, aby przedsiębiorca odczuł, że działał niezgodnie z przepisami prawa - dodaje.

Odrębne postępowanie wobec przedsiębiorcy prowadzi prokuratura.

Reklama