Stypendium za staż. Szpital kusi studentów

Data publikacji: 05.02.2019 17:32
Autor: Iwona Murawska / Kategoria: Wiadomości z regionu
Komentarze
Szpital Powiatowy we Włoszczowie

Szpital Powiatowy we Włoszczowie
Włoszczowa. 21.08.2017 / Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Studenci kierunku lekarskiego, którzy zdecydują się odbyć staż w Szpitalu Powiatowym we Włoszczowie będą mogą liczyć na comiesięczne stypendium w wysokości 2 tysięcy złotych. - Zarząd powiatu chce w ten sposób pozyskać lekarzy, którzy zechcieliby pracować w lecznicy - informuje starosta włoszczowski Dariusz Czechowski.

- Brakuje nam lekarzy rożnych specjalności. Poszukujemy anestezjologów, pediatrów oraz lekarzy do pracy na oddziale wewnętrznym. Dlatego, chcąc przyciągnąć do naszego szpitala młodych lekarzy i studentów medycyny pomyśleliśmy, by stworzyć program stypendialny. Tym adeptom kierunku lekarskiego, którzy zdecydują się odbyć staż we włoszczowskim szpitalu, proponujemy miesięczne stypendium w wysokości 2 tysięcy złotych - mówi Dariusz Czechowski. 

Jak dodaje starosta - student, który chciałby ubiegać się o stypendium musi spełnić kilka wymogów.

- Taka osoba musi być studentem V lub VI roku, kształcącym się na kierunku lekarskim i nie powtarzać roku, na którym ubiega się o stypendium. Musi to być także osoba, która nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz zawrze z nami umowę, w której zobowiąże się do odbycia stażu, a następnie podjęcia pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium w Szpitalu Powiatowym we Włoszczowie - wylicza starosta Dariusz Czechowski. 

Wnioski o przyznaniu stypendium studenci V i VI roku wydziału lekarskiego powinni złożyć do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie lub przesłać pocztą elektroniczną. 

adv adv
Wiadomości
Reklama