W „Przystanku Historia” o Okrągłym Stole

Data publikacji: 13.02.2019 10:34 / Data aktualizacji: 14.02.2019 07:23
Autor: Robert Szumielewicz / Kategoria: Wiadomości z regionu
Komentarze

 
Kielce. 06.12.2018 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

Fakty i mity na temat Okrągłego Stołu będą tematem kolejnego spotkania z cyklu „Kłopoty z historią”, które odbędzie się w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach. Gościem będzie historyk i politolog - profesor Antoni Dudek. Prelekcja będzie poświęcona początkom kształtowania się III Rzeczpospolitej.

Spory o ocenę procesu upadania komunizmu w Polsce trwają do dziś. Wokół roku 1989, przez ostatnie dekady narosło szereg pytań, a Okrągły Stół uznany został za swoisty mit założycielski III RP. Zwolennicy rozmów „Solidarności” z władzą komunistyczną upatrują w nim wzoru politycznego dialogu, natomiast krytycy widzą symbol zdrady i zmowy złowrogich sił.

Która legenda „biała” czy „czarna” przeważa w aktualnej narracji historycznej? Tego właśnie będzie dotyczyć dyskusja.

Wśród wątków, które zostaną poruszone, znajdą się także przyczyny rozpadu dyktatury komunistów w Polsce i jego skutki oraz motywy, którymi kierowały się obie strony uczestniczące w obradach.
Spotkanie z historykiem odbędzie się dziś o godzinie 17:00.

Reklama