Będzie taniej, jaśniej, bezpieczniej. Dzięki unijnemu wsparciu

Data publikacji: 14.02.2019 16:56
Autor: Izabela Mortas / Kategoria: Wiadomości z regionu
Komentarze
14.02.2019 Kielce. Urząd marszałkowski. Podpisanie umowy na rozwój usług społecznych - projekt Caritas. Od lewej ks. Stanisław Słowik - dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik

14.02.2019 Kielce. Urząd marszałkowski. Podpisanie umowy na rozwój usług społecznych - projekt Caritas. Od lewej ks. Stanisław Słowik - dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

W Skarżysku-Kamiennej będzie jaśniej nocą. Prezydent miasta podpisał z władzami województwa umowę na unijne dofinansowanie nowego oświetlenia ulicznego. Prawie trzy miliony złotych dotacji otrzymają także: Caritas Diecezji Kieleckiej, między innymi na stworzenie nowych miejsc w mieszkaniach wspomaganych w Wiśniówce oraz w domach pomocy w Błogoszowie i Komorowie.

14.02.2019 Kielce. Urząd marszałkowski. Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji oświetlenia w Skarżysku - Kamiennej. Od lewej prezydent Skarżyska Konrad Krönig, marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata JanikFot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Prezydent Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig zapowiada, że do końca 2021 roku uda się wymienić około 92 procent dotychczasowego oświetlenia w mieście na LED-owe. 

- Będzie taniej, jaśniej, bezpieczniej - mówi. Prezydent cieszy się tym bardziej, że miasto pozyskało na ten cel fundusze unijne, bo są to duże pieniądze. Projekt opiewa na prawie 9 milionów złotych, a dofinansowanie na prawie 7 milionów złotych.

Z kolei ksiądz Stanisław Słowik, dyrektor Caritas podkreśla, że działania, na które udało się zdobyć pieniądze mają pomóc osobom niesamodzielnym w powrocie do samodzielności i uchronić je przed kierowaniem do placówek opieki całodobowej. Do jednego mieszkania trafi kilka osób samotnych, bądź rodziny, przez co warunki życia będą komfortowe i sprzyjające integracji. W domach opieki zakłada się stworzenie małych wspólnot, a przez to rodzinnej atmosfery. Caritas przewiduje także udostępnianie potrzebującym dziennej rehabilitacji.

Dofinansowanie z funduszy unijnych otrzymały także: gmina Ruda Maleniecka na utworzenie świetlicy środowiskowej, a Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną - na tworzenie mieszkań treningowych dla niesamodzielnych mieszkańców powiatów sandomierskiego i opatowskiego. Pomoc w tym przypadku polega na stworzeniu indywidualnych programów wsparcia i doprowadzenie do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych.

Reklama