Czy prezydent Wenta działa wbrew prawu?

Data publikacji: 25.04.2019 20:50
Autor: Wiktor Dziarmaga / Kategoria: Wiadomości z regionu
Bogdan Wenta i Danuta Papaj

Bogdan Wenta i Danuta Papaj
06.12.2018 / Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Czy pełnomocnicy prezydenta Bogdana Wenty nielegalnie pracują w kieleckim magistracie? Świadczy o tym opinia przygotowana przez Biuro Analiz Sejmowych, którą w środę zaprezentował dziennikarzom poseł Krzysztof Lipiec.

Jak informowaliśmy, z analizy prawnej wynika, że zatrudnianie pełnomocników, na umowy cywilno-prawne jest niezgodne z prawem. Dotyczy to osób, które pełnią funkcje, nie będąc jednocześnie pracownikami urzędu. W kieleckim magistracie takie umowy świadczą Danuta i Leszek Papajowie oraz Paweł Gągorowski. Jest to ich jedyne umocowanie prawne do pełnienia jakichkolwiek funkcji w urzędzie.

Tymczasem z opinii prawników sejmowych wynika, że zatrudnianie na takim stanowisku w ramach umowy cywilno-prawnej można ocenić jako obejście zasad, według których powinni być zatrudniani pracownicy samorządowi.

W dokumencie czytamy między innymi, że osoba wykonująca umowę zlecenie - jako pełnomocnik, nie powinna podejmować żadnych czynności merytorycznych w zakresie zadań danej jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku Kielc pełnomocnicy decydowali natomiast np. o wypowiedzeniu umów pracownikom urzędu czy przygotowaniu reorganizacji w ratuszu.

Sprawa zatrudnienia pełnomocników w magistracie została poruszona podczas czwartkowej konferencji prasowej prezydenta Wenty. Ten jednak nie chciał komentować sprawy.

- Z pełnomocnikami współpracuje mi się bardzo dobrze - stwierdził jedynie, po czym opuścił salę. Głosu nie zabrali także obecni podczas konferencji Danuta Papaj i Paweł Gągorowski.

Według posła PiS Krzysztofa Lipca, ta sytuacja powinna być jak najszybciej wyjaśniona, ponieważ z opinii Biura Analiz Sejmowych jasno wynika, że taka forma zatrudnienia jest niezgodna z prawem.

- Pragmatyka zawodowa dotycząca pracowników zatrudnianych w samorządach terytorialnych jest ściśle określona w ustawie o pracownikach samorządowych i przepisach wykonawczych do tejże ustawy. Polskie prawodawstwo nie przewiduje takiego stanowiska, jakim jest pełnomocnik, jak i również, nie przewiduje takiej formy zatrudniania, jaką jest umowa zlecenie. W moim przekonaniu oraz zgodnie z tą opinią, którą sporządziło Biuro Analiz Sejmowych, zatrudnienie w charakterze pełnomocnika w samorządzie terytorialnym jest zatrudnieniem pozbawionym legalności i pozbawionym podstawy prawnej. W moim przekonaniu organy nadzoru powinny w tym przypadku bardzo mocno reagować - powiedział Krzysztof Lipiec.

Zatrudnienie Danuty Papaj na umowę o pracę wiązałoby się z koniecznością jej rezygnacji z mandatu radnej w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Tak stanie się także, kiedy zostanie ona powołana na stanowisko trzeciego zastępcy prezydenta Kielc. Nieoficjalnie mówi się, że może do tego dojść na początku przyszłego miesiąca.

Podobna sytuacja miałaby miejsce, kiedy na umowę o pracę w urzędzie zatrudnieni zostaliby: Paweł Gągorowski, który musiałby zakończyć prowadzenie kancelarii prawnej, natomiast Leszek Papaj byłby zobowiązany do rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej.

Reklama