Wicepremier pierwszym honorowym obywatelem Wiślicy

Data publikacji: 09.05.2019 16:51
Autor: Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
Wiślica. Sesja Rady Miejskiej. Profesor Piotr Gliński Honorowym Obywatelem Miasta. Na zdjęciu: Jarosław Jaworski - burmistrz Miasta i Gminy Wiślica oraz Piotr Gliński

Wiślica. Sesja Rady Miejskiej. Profesor Piotr Gliński Honorowym Obywatelem Miasta. Na zdjęciu: Jarosław Jaworski - burmistrz Miasta i Gminy Wiślica oraz Piotr Gliński
Wiślica. 09.05.2019 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

Wicepremier Piotr Gliński, minister kultury został pierwszym honorowym obywatelem Wiślicy. Tytuł otrzymał podczas uroczystej Sesji Rady Miasta. Oprócz aktu nadania honorowego obywatelstwa Wiślicy, władze miasta przekazały wicepremierowi także symboliczne klucze do miasta oraz szablę kawaleryjską jako dar od mieszkańców miasta i gminy

Profesor Piotr Gliński podkreślił w swoim wystąpieniu, że Wiślica jest wyjątkowym miejscem, zaklętym w przeszło tysiącletniej historii Europy, mimo to wciąż zachowuje unikalną lokalność.

- Wiślica jest europejska swoją wyjątkowością, wpisującą się w najnowsze pozytywne trendy cywilizacyjne. Warto o tym pamiętać projektując plany rozwojowe naszego miasteczka. Inni tego nie mają, dlatego musimy to doceniać. Chcę także wyraźnie podkreślić, że tytuł honorowego obywatela Wiślicy przyjmuję jako wyraz państwa uznania dla tego co robimy w resorcie kultury w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego - dodaje.

Wicepremier zaznaczył, że dzisiejsza uroczystość jest wyrazem tego, jak my jako Polacy troszczymy się o dziedzictwo kulturowe kraju, rozumiejąc jego znaczenie dla teraźniejszości i przyszłości.

- Przyjmując ten tytuł, uważam go także za zobowiązanie do dalszej i solidnej pracy na rzecz polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. Także jako zobowiązanie do promowania tego wszystkiego co jest związane z Wiślicą i jej historią. Chciałbym, aby Wiślica miała we mnie zawsze rzetelnego ambasadora walczącego o jej sprawy i wartości związane z naszym miastem i regionem świętokrzyskim - zaznaczył Piotr Gliński.

Jarosław Jaworski burmistrz miasta i gminy Wiślica zaznacza, że dzisiejsza uroczystość to wyjątkowy moment dla całej lokalnej społeczności.

- Nadanie tytułu honorowego obywatela dla wicepremiera Piotra Glińskiego, ma związek z zasługami jakie wniósł w ochronę i ratowanie wiślickich zabytków. Jest to także docenienie wkładu pana ministra w odzyskanie praw miejskich przez Wiślicę - zaznaczył.

Poseł Krzysztof Lipiec, prezes świętokrzyskich struktur Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że działania wicepremiera dają realny wkład w przywracanie dawnego blasku i świetności Wiślicy.

- Dzięki jego decyzjom zafunkcjonował pomnik historii. Na renowację zabytków wiślickich przeznaczane są znaczące środki finansowe z budżetu państwa, a także ze środków europejskich. Nie byłoby to możliwe bez decyzji ministra Piotra Glińskiego - zaznaczył.

Poseł Marek Kwitek z PiS zaznaczył, że dzięki nadaniu zaszczytnego tytułu, wicepremier Piotr Gliński stał się także honorowym obywatelem województwa świętokrzyskiego.

- To dla nas ogromny zaszczyt, ale także w dużym stopniu zobowiązanie dla pana premiera, aby działać na rzecz województwa świętokrzyskiego. W przeszłości Wiślica mogła rozwijać się dzięki przywilejom nadawanym przez władców. Było to podstawą do rozwoju gospodarczego i kulturalnego. Obecnie ten rozwój może się odbywać dzięki przywróceniu sprawiedliwości dziejowej poprzez odzyskanie praw miejskich przez Wiślicę, na co niebagatelny wpływ miał także premier Piotr Gliński - zaznacza.

Zdaniem wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, działalność wicepremiera Piotra Glińskiego na rzecz regionu jest doskonale widoczna, czego przykładem jest rosnąca liczba tytułów Pomników Historii dla świętokrzyskich zabytków.

- To, że Wiślica odzyskała status miasta również jest zasługą ministra Piotra Glińskiego. Dlatego uważam, że honorowe obywatelstwo Wiślicy dla wicepremiera jest w pełni zasłużone. Jest to także powód do wielkiej dumy dla wszystkich mieszkańców regionu - dodaje.

Marszałek województwa - Andrzej Bętkowski podkreśla, że nadanie tytułu honorowego obywatela Wiślicy dla wicepremiera Piotra Glińskiego jest zwieńczeniem jego wkładu w odzyskanie praw miejskich dla tego historycznego miasteczka, a także troski o bezcenne zabytki Wiślicy.

Z okazji nadania tytułu honorowego obywatela miasta list do mieszkańców i wicepremiera skierował marszałek Sejmu Marek Kuchciński, a także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Pisma odczytał poseł Krzysztof Lipiec. Natomiast list od posła Michała Cieślaka odczytał radny sejmiku województwa Maciej Gawin.

adv adv
Wiadomości
Reklama