Polski Czerwony Krzyż od stu lat pomaga ludziom

Data publikacji: 12.05.2019 21:22
Autor: Anna Głąb / Kategoria: Wiadomości z regionu
Stulecie PCK, na zdjęciu Jolanta Korzeniowska i Janusz Zakrzewski

Stulecie PCK, na zdjęciu Jolanta Korzeniowska i Janusz Zakrzewski
Starachowice. 12.05.2019 / Fot. Anna Głąb / Radio Kielce

Polski Czerwony Krzyż w tym roku obchodzi jubileusz istnienia. Organizacja ogólnopolska została powołana 1 stycznia 1919 roku, a już kilka miesięcy później zorganizowano pierwsze struktury w Starachowicach.

Honorowe krwiodawstwo, nauka pomocy przedmedycznej, opieka nad potrzebującymi i propagowanie bezinteresownej pomocy w ramach wolontariatu to główne założenia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Prezes starachowickiego oddziału doktor Janusz Zakrzewski podkreśla, że PCK cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym i choć obecnie jest wiele fundacji i stowarzyszeń pomocowych, to właśnie czerwony krzyż na białym tle utożsamiany jest z pomocą.

Obecnie działania Polskiego Czerwonego Krzyża skupiają się na koordynowaniu zadań związanych z krwiodawstwem i wsparciem dla potrzebujących. Przed zmianami ustrojowymi największą częścią pracy była opieka nad chorymi w domu, którym pomagały siostry PCK, czyli opiekunki i pielęgniarki. W Starachowicach było ich około 200. W tym czasie zmieniała się także siedziba fundacji, obecnie do dyspozycji pracownicy mają pomieszczenie w starachowickim urzędzie miasta.

Śladem stuletniej pracy Polskiego Czerwonego Krzyża w Starachowicach jest jedyna w regionie kieleckim i jedna z nielicznych w skali kraju kronika, która dokumentuje dzieje oddziału od początku powstania. Zgromadzeniem jej zasobów zajął się Czesław Lisowski, powołał komisję historyczną i wysyłał listy z prośbą o przekazanie pamiątek po założycielach PCK w Starachowicach. Dzięki tej kwerendzie udało się przygotować bogaty zbiór fotografii i dokumentów.

Początkowo kronika była pisana ręcznie, ale na 90. rocznicę powstania PCK pracownicy przepisali ją komputerowo. Jolanta Korzeniowska, która rozpoczynała pracę właśnie w momencie powstawania kroniki pisała listy do rodzin dawnych członków PCK. Obecnie obie kroniki, oryginalna i odtworzona, są do wglądu w siedzibie oddziału.

Gala na stulecie działalności starachowickiego PCK zaplanowana została na  październik.

Reklama