Kuria wydaje oświadczenie w sprawie ks. Jana A.

Data publikacji: 13.05.2019 10:14
Autor: Marlena Płaska / Kategoria: Wiadomości z regionu
15.04.2019 Kielce. Kuria biskupia

15.04.2019 Kielce. Kuria biskupia
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Kuria Diecezjalna w Kielcach wydała oświadczenie w sprawie księdza Jana A., którego historię przedstawiono w filmie „Tylko nie mów nikomu” Marka i Tomasza Sekielskich.

Historia z udziałem emerytowanego kapłana diecezji kieleckiej rozpoczyna dwugodzinny dokument. Księdza odwiedza była ofiara, dziś 39-letnia kobieta, która opowiada, jak w wieku 7-8 lat była molestowana przez ówczesnego proboszcza w Topoli w gminie Skalbmierz.

Ksiądz Mirosław Cisowski, rzecznik diecezji kieleckiej wyraził ból i współczucie wobec wszystkich ofiar i podkreślił, że wszystkie zgłoszone przypadki są i będą badane. Podkreślił, że Kuria Diecezji Kieleckiej podpisuje się pod słowami Prymasa Polski i Przewodniczącego Episkopatu Polski, którzy przeprosili wszystkie osoby pokrzywdzone za każdą ranę zadaną przez ludzi Kościoła.

- Ubolewamy bardzo, że takie fakty miały miejsce i współczujemy ofiarom. Odnosząc się do konkretnej sprawy ks. Jana, emerytowanego kapłana diecezji kieleckiej, ona nie była wcześniej znana. Biskup dowiedział się o tej sprawie w styczniu tego roku i zgodnie z wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski natychmiast polecił wszcząć wstępne postępowanie kanoniczne w sprawie domniemanych nadużyć dokonanych przez księdza Jana A. Został on przesłuchany i złożył obszerne wyjaśnienia. W lutym zgłosiła się do Delegata Biskupa ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży osoba molestowana w dzieciństwie przez księdza Jana A. i złożyła zeznania w tej sprawie - relacjonuje rzecznik diecezji.

Ksiądz Mirosław Cisowski podkreśla, że biskup Jan Piotrowski polecił, aby podczas prowadzenia postępowania ksiądz publicznie nie sprawował czynności duszpasterskich. Po zakończeniu wstępnego postępowania kanonicznego w diecezji, pełną dokumentację sprawy przesłano do Stolicy Apostolskiej. W wyniku procesu kanonicznego, ksiądz może zostać wydalony ze stanu duchownego.

Pełna treść oświadczenia Kurii Diecezji Kieleckiej:

Oświadczenie po projekcji filmu Tomasza Sekielskiego o pedofilii w polskim Kościele

(Diecezja Kielecka) dot. ks. Jana A. 1.    W dniu 7 stycznia 2019 r. godz. 14.15 Biskup Kielecki Jan Piotrowski na podstawie otrzymanej informacji telefonicznie polecił Delegatowi ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży uzyskanie od ks. Jana A., emerytowanego prezbitera diecezji kieleckiej wyjaśnień w sprawie jego prawdopodobnych nadużyć o charakterze seksualnym  względem nieletnich w czasach, kiedy pracował w duszpasterstwie. Za pośrednictwem dyrektora Domu Księży Emerytów spotkanie z ks. Janem A. zostało ustalone na kolejny dzień 8 stycznia o godz. 9.00. 2.    Należy zaznaczyć, że od strony formalnej na podstawie prawa cywilnego, jak również prawa kościelnego oraz innych postanowień Stolicy Apostolskiej, sprawa uległa przedawnieniu, dla zachowania staranności i mając na uwadze troskę o dobro każdej ze stron, 8 stycznia 2019 r. Ks. Biskup Jan Piotrowski, zgodnie z Wytycznymi KEP wydał dekret z poleceniem wszczęcia wstępnego postępowania kanonicznego w sprawie domniemanych nadużyć dokonanych przez ks. Jana A.. W trakcie spotkania ks. Jan A. został w w/w sprawie przesłuchany i złożył obszerne wyjaśnienia.3.    20 lutego 2019 r. do Delegata Biskupa Kieleckiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży telefonicznie zgłosiła się Anna M., która poprosiła o spotkanie w sprawie molestowania jej w dzieciństwie (wiek 7-8 lat) przez ks. Jana A.. Ustalono bezpośrednie spotkanie Anny M. z Delegatem Biskupa Kieleckiego w Kielcach w dniu 2 marca 2019 r. o godz. 11.00. W trakcie spotkania, po złożeniu przysięgi kanonicznej Anna M. złożyła zeznania w sprawie  seksualnego wykorzystania jej w dzieciństwie przez ks. Jana A..Wspomniała, że wcześniej tj. w styczniu osobiście spotkała się z ks. Janem A..4.    W trakcie spotkania Delegata z Anną M.:- Delegat przedstawił jej kształt procedury kościelnej, jaka jest przyjęta i prowadzona dla tego typu spraw oraz możliwe sankcje dla sprawcy nadużyć; poinformowano ją o stanie prawnym w wymiarze prawa cywilnego i kanonicznego;-   ustalono również, iż będzie na bieżąco informowana o przebiegu postępowania na gruncie kościelnym; Delegat wyraził gotowość do stałego kontaktu z domniemaną ofiarą - Anną M..5.    Ks. Jan A. aktualnie jest emerytowanym prezbiterem diecezji kieleckiej. Biskup Kielecki Jan Piotrowski polecił, by na czas prowadzenia postępowania ks. Jan A. publicznie nie sprawował czynności duszpasterskich.6.    Po zakończeniu wstępnego postępowania kanonicznego i braku dodatkowych okoliczności, decyzją Biskupa Kieleckiego w dniu 8 maja 2019 r. pełną dokumentację przesłano do Stolicy Apostolskiej.

Tagi do tego wpisu
Reklama