KONKURS LITERACKI

Data publikacji: 05.07.2019 11:39
Kategoria: Pływające strony /Źródło: KONKURS LITERACKI
Komentarze

Za górami, za lasami za siedmioma... Nie, nie za górami, nie za lasami, ale tu i teraz. Ogłaszamy wielki konkurs na napisanie bajki.

Każda bajka przenosi nas w niezwykły, czasem magiczny, innym razem nieco mroczny świat.

Ale czy potrafiliby Państwo sami napisać bajkę? Warto spróbować. Może okaże się, że drzemie w Was talent pisarski na miarę Hansa Christiana Andersena, braci Grimm czy Kornela Makuszyńskiego.

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich, którzy nie boją się podróżować po światach wyobraźni.

A dla zwycięzcy konkursu bajeczna nagroda - pięć tysięcy złotych.

Bajki można przesyłać - zgodnie z regulaminem - do 15 sierpnia 2019 r. Najlepszą z nadesłanych propozycji wybierze profesjonalne jury.

Wyniki konkursu poznamy pod koniec wakacji.

REGULAMIN KONKURSU NA NAPISANIE BAJKI

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na napisanie bajki, zwanego dalej "Konkursem", jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce SA z siedzibą w Kielcach (25-317), przy ul. Radiowej 4.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
 3. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną bajkę konkursową, niepublikowaną wcześniej oraz nie biorącą udziału w innych konkursach.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs trwa do 15.08.2019 r.
 2. Konkurs polega na wybraniu przez Komisję Konkursową najciekawszej bajki.
 3. Komisja Konkursowa dokona wyboru spośród wszystkich nadesłanych bajek, które spełniają wymagania Konkursowe.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu bajki, która narusza Regulamin.

IV. JURY

 1. Komisję Konkursową powołuje Organizator.
 2. Skład Komisji Konkursowej zostanie podany do wiadomości publicznej najwcześniej po zakończeniu okresu nadsyłania zgłoszeń, a najpóźniej w dniu ogłaszania wyników konkursu
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody bez podania przyczyny.

V. WYTYCZNE DOTYCZĄCE BAJKI

 1. Utwór musi zostać nadesłany w języku polskim
 2. Bajka musi zawierać morał
 3. Nie może zawierać treści wulgarnych, prześmiewczych
 4. Może zawierać elementy humorystyczne

VI. ZASADY PRZESYŁANIA PRACY

 1. Praca konkursowa musi zostać nadesłana w terminie do 15.08.2019 r.
 2. Prace konkursowe należy przesyłać na adres mailowy: magdalena.sitek@radio.kielce.pl lub marek.wtorek@onet.pl wpisując w temacie wiadomości: konkurs - bajka
 3. Praca musi zostać nadesłana w formacie umożliwiającym jej edycję na potrzeby Organizatora.

VII. NAGRODA W KONKURSIE

 1. W Konkursie zostanie nagrodzony autor najciekawszej bajki wybranej przez Komisję Konkursową.
 2. Autor najciekawszej bajki otrzyma nagrodę w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych)
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora do 31 sierpnia 2019 r. (UWAGA: Ze względu na bardzo dużą liczbę nadesłanych prac termin ogłoszenia wyników konkursu zostaje przeniesiony na 30 września 2019 r.)
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody, jeśli jury nie rekomenduje żadnej ze zgłoszonych prac.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Przesyłając  utwór – bajkę Organizatorowi  Autor zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do utworu - bajki.
 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi przez podpisanie oświadczenia, które przygotuje Organizator. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu – bajki ma charakter nieodpłatny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji bajki, z poszanowaniem oryginalnej formy.

IX. DANE OSOBOWE

 1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie i jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób trzecich.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu.

W związku z wątpliwościami słuchaczy, co do treści Regulaminu, a szczególnie zapisu, iż "bajka nie może być wysyłana na inne konkursy" Organizator wyjaśnia:

"W konkursie mogą brać udział bajki, które wysłane były uprzednio na inne konkursy, które się zakończyły, a bajka nie była nagrodzona, ani w inny sposób wyróżniona. W konkursie nie mogą brać udziału bajki, które zgłoszone zostały do innych konkursów, które aktualnie trwają i nie zakończą się do czasu rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Radio Kielce".

adv adv
Wiadomości
Reklama