Czy w Starachowicach dojdzie do referendum w sprawie budowy spalarni śmieci?

Data publikacji: 09.07.2019 16:44
Autor: Anna Głąb / Kategoria: Wiadomości z regionu
10.04.2016. Starachowice. Urząd Miasta.

10.04.2016. Starachowice. Urząd Miasta.
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Ponad 5 tysięcy osób opowiedziało się za przeprowadzeniem referendum w sprawie budowy w Starachowicach spalarni śmieci. Inicjatywę taką przeprowadziło Stowarzyszenie Wrażliwi Społecznie.

Zdaniem prezesa Stowarzyszenia Wrażliwi Społecznie Pawła Lewkowicza, poparcie dla inicjatywy referendalnej wynikało z dużego zainteresowania mieszkańców tematem budowy nowej instalacji ciepłowniczej opalanej odpadami. Jednocześnie świadczy to o wzroście postawy obywatelskiej wśród mieszkańców.

Zgodnie z prawem, teraz losami wniosku o przeprowadzenie referendum zajmie się komisja weryfikacyjna, w jej skład wejdzie przedstawiciel Stowarzyszenia, będzie to Maria Derra, oraz osoby z Urzędu Miasta. Głównym zadaniem komisji będzie przeliczenie głosów i formalna analiza wniosku o referendum, który zostanie złożony do przegłosowania przez Radę Miasta.

Prezydent Marek Materek zaznaczył, że każda postawa społeczna jest cenna, ale on sam nie jest zwolennikiem przeprowadzenia referendum w sprawie budowy spalarni śmieci. Jednak ze względu na inicjatywę obywatelską wniosek zostanie rozpatrzony bez zwłoki. Wniosek może zostać rozpatrzony na lipcowej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.

Dotychczas w Starachowicach odbyły się dwa referenda. Pierwsze za czasów prezydenta Sylwestra Kwietnia, wtedy mieszkańcy zgodzili się na nałożenie podatku za śmieci. Drugie referendum dotyczyło odwołania prezydenta Wojciecha Bernatowicza. Organizatorom udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów, jednak już podczas samego referendum frekwencja była zbyt niska, a co za tym idzie, było ono nieskuteczne.

Reklama