Matematyka i kreatywność wśród oświatowych priorytetów rządu

Data publikacji: 11.07.2019 18:05
Autor: Daniel Lenart / Kategoria: Wiadomości z regionu
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Kielce. 02.04.2019 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

Profilaktyka uzależnień, wychowanie do wartości, rozwijanie kompetencji cyfrowych, matematycznych, kreatywności oraz przedsiębiorczości - to priorytetowe kierunki polityki oświatowej, ustalone właśnie przez Dariusza Piontkowskiego, ministra edukacji narodowej.

Nauczyciele z naszego województwa, chcący poprawić swoje kompetencje w zakresie priorytetów MEN, mogą liczyć na bezpłatne warsztaty i konferencje.

Krzysztof Łysak, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje, że szkolenia z matematyki będą dostępne nawet dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

- Wyniki egzaminów ósmoklasistów, gimnazjalistów, ale też matura pokazują, że w tym obszarze jest wiele do zrobienia. Przygotowaliśmy projekt „Mosty edukacji matematycznej”. Jest on przeznaczony właśnie dla uczniów i nauczycieli z początkowych klas szkoły podstawowej - mówi Krzysztof Łysak.

Oprócz kwestii metodycznych, pokazujących, jak ciekawie i skutecznie przekazywać wiedzę matematyczną uczniom, szkolenia obejmą też kwestie psychologiczne. Wielu młodych ludzi nie radzi sobie na egzaminach z powodu stresu, a nie dlatego, że się nie przygotowało. Krzysztof Łysak dodaje, że bardzo ciekawą ofertę centrum będzie miało w zakresie wychowania do wartości.

- Wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej będziemy robili projekt „Drogi do wolności”. Projekt koncentruje się na ważnych rocznicach historycznych. W tym roku skupimy się głównie na rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wspólnie przygotujemy cykl konferencji i warsztatów dla nauczycieli i uczniów - mówi Krzysztof Łysak.

W sumie wszystkie formy doskonalenia przygotowane przez centrum obejmą około 12 tysięcy nauczycieli z naszego województwa.

Reklama