Minister wśród uczestników okrągłego stołu edukacyjnego

Data publikacji: 04.09.2019 16:44 / Data aktualizacji: 04.09.2019 17:59
Autor: Daniel Lenart / Kategoria: Wiadomości z regionu
04.09.2019. Kielce. Świętokrzyski Okrągły Stół Edukacyjny. Na zdjęciu (od lewej): Andrzej Bętkowski - marszałek województwa, Dariusz Piontkowski - minister edukacji narodowej i Agata Wojtyszek - wojewoda świętokrzyski

04.09.2019. Kielce. Świętokrzyski Okrągły Stół Edukacyjny. Na zdjęciu (od lewej): Andrzej Bętkowski - marszałek województwa, Dariusz Piontkowski - minister edukacji narodowej i Agata Wojtyszek - wojewoda świętokrzyski
Fot. Wiktor Taszłow / Radio Kielce

Nauczyciel w systemie edukacji, uczeń, jakość kształcenia oraz nowoczesna szkoła to tematy, które poruszali uczestnicy Świętokrzyskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. W Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach zebrali się przedstawiciele placówek oświatowych, samorządowcy, pracodawcy oraz uczniowie.

Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej, który uczestniczył w obradach zapewnił, że zależy mu na poznaniu opinii uczestników spotkania na temat reformy. Chce też poznać propozycję ewentualnych zmian w prawie oświatowym. Podczas krótkiej konferencji prasowej tuż przed rozpoczęciem obrad stwierdził, że ma nadzieję, iż w tym roku nic nie zakłóci szkolnych lekcji.

- Chciałbym, żeby ten rok przebiegał po prostu normalnie, tak jak to się działo przez większość czasu, który pamiętamy. Mówię o tym, bowiem część mediów ciągle przypomina o możliwości wznowienia protestu nauczycieli. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy, bo polska szkoła potrzebuje spokoju. Polscy uczniowie i rodzice chcą, aby można było spokojnie zdobywać wiedzę - twierdzi Dariusz Piontkowski.

Wśród tematów, które pojawiły się w trakcie obrad, nie zabrakło kwestii finansowych. Marcin Różycki, zastępca prezydenta Kielc mówił, że na zadania oświatowe, przede wszystkim podwyżkę nauczycielskich pensji w budżecie miasta brakuje 20 milionów złotych.

Dariusz Piontkowski stwierdził, że rząd znacząco podniósł subwencję oświatową, by większość wzrostu zarobków nauczycieli sfinansować. Ale jak mówił, rosną wpływy do samorządowych budżetów, stąd do części zadań związanych z oświatą organy prowadzące szkoły powinny dołożyć swoje pieniądze.

Marcin Różycki uważa, że Świętokrzyski Okrągły Stół Edukacyjny był potrzebny, bowiem wyjaśnił wiele wątpliwości. Jak podkreśla, zdaje sobie sprawę, że samorząd musi częściowo dołożyć do podwyżek nauczycielskich pensji, ale minister zadeklarował konkretne kwoty, które miasto Kielce otrzyma na ten cel. Dodatkowo gmina dostanie wyrównanie dla Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

- Pan kurator zobowiązał się, że do końca września otrzymamy kwotę około pół miliona złotych. Pan minister natomiast zapowiedział, że wyrównania związane z reformą edukacji będziemy już mogli dostać pod koniec września. Cieszę się, że ta deklaracja padła publicznie - mówi zastępca prezydenta Kielc.

Szef MEN zapowiedział poprawę jakości kształcenia w polskiej szkole. Jednym z planów jest podniesienie kompetencji nauczycieli.

- Musimy porozmawiać o tym, jak doprowadzić do lepszego kształcenia nauczycieli. Ten proces rozpoczynamy już w październiku. Nie wszystkie uczelnie będą mogły kształcić na kierunkach pedagogicznych, tylko te najlepiej do tego przygotowane. Wspólnie z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego przygotowaliśmy też standardy kształcenia i mamy nadzieję, że długofalowym efektem tego będą nauczyciele dobrze przygotowani do pracy w tym wymagającym zawodzie - informuje Dariusz Piontkowski.

Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego podkreślił potrzebę poprawy jakości kształcenia szkół zawodowych. W niektórych placówkach brakuje nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Dariusz Piontkowski twierdzi, że jego resort stara się ten problem rozwiązać.

Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski podkreśla, że bardzo ważne jest to, iż rząd słucha głosów nauczycieli z całego kraju.

- Cieszę się, że głos regionu świętokrzyskiego popłynie też do pana ministra. Jestem przekonana, że wnioski, które wypracujemy, pomogą w tworzeniu kolejnych etapów reformy, tak, byśmy mieli bardzo nowoczesny system edukacji - mówi Agata Wojtyszek.

Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty zapewnia, że każdy głos uczestników Świętokrzyskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego trafi do ministerstwa. Pracownicy kuratorium zbiorą spisane uwagi nauczycieli, dyrektorów czy samorządowców i prześlą je do MEN.

Reklama