Duże zainteresowanie stypendiami dla studentów kierunku lekarskiego

Data publikacji: 11.09.2019 12:02
Autor: Iwona Murawska / Kategoria: Wiadomości z regionu
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

45 wniosków od studentów kierunku lekarskiego o przyznanie stypendium naukowego wpłynęło do urzędu marszałkowskiego. Minął już termin przyjmowania dokumentów.

Jak informuje Marek Bogusławski, członek zarządu województwa świętokrzyskiego odpowiedzialny w regionie za ochronę zdrowia, to więcej niż oczekiwano, ponieważ urząd marszałkowski jest gotowy wypłacać stypendium dla maksymalnie 30 żaków. Teraz zbierze się komisja konkursowa, która szczegółowo przeanalizuje każdy z wniosków.

- Większość podań wpłynęła od studentów spoza naszego regionu. Cieszy, że inicjatywa spotykała się z takim odbiorem u studentów medycyny z całej Polski. Żacy, którzy będą pobierali stypendium będą je później musieli odpracować w szpitalach podległych pod urząd marszałkowski. Każde dziewięć miesięcy pobierania stypendium, to jeden rok pracy - wyjaśnia Marek Bogusławski.

Jak przyznaje profesor Stanisław Głuszek, dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, każde działania, które zmniejszą braki kadry lekarskiej są działaniami w dobrym kierunku.

- Jest to jeden z elementów, który może sprzyjać zmniejszeniu problemu. Jeżeli ci młodzi lekarze zostaną po studiach w regionie świętokrzyskim, to przynajmniej częściowo tę lukę będzie można wypełnić. Obecnie najbardziej odczuwamy niedobór chirurgów ogólnych, chirurgów onkologicznych, chirurgów dziecięcych, pediatrów, internistów, neonatologów i medyków sądowych. Bardzo brakuje także patomorfologów - wylicza profesor Stanisław Głuszek.

Stypendia będą wypłacane od października.

Podobne wiadomości
Reklama