Przeprawa łącząca Starachowice i Wąchock w programie Mosty dla regionów

Data publikacji: 13.09.2019 18:28
Autor: Anna Głąb / Kategoria: Wiadomości z regionu
Komentarze
13.09.2019. Starachowice. Konferencja na temat budowy przeprawy nad Kamienną w ciągu północno-zachodniej obwodnicy miasta. Na zdjęciu, od lewej: poseł Andrzej Kryj, senator Jarosław Rusiecki, wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, poseł Krzysztof Lipiec, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wiceminister inwestycji i rozwoju Waldemar Buda, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś

13.09.2019. Starachowice. Konferencja na temat budowy przeprawy nad Kamienną w ciągu północno-zachodniej obwodnicy miasta. Na zdjęciu, od lewej: poseł Andrzej Kryj, senator Jarosław Rusiecki, wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, poseł Krzysztof Lipiec, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wiceminister inwestycji i rozwoju Waldemar Buda, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś
Fot. Anna Głąb / Radio Kielce

Most nad Kamienną łączący Starachowice i Wąchock znalazł się w rządowym programie Mosty dla regionów. Oznacza to finansowanie budowy z budżetu centralnego na każdym etapie prac. Decyzję w tej sprawie przekazał wiceminister inwestycji i rozwoju Waldemar Buda.

Most powstanie w ciągu planowanej zachodniej obwodnicy Starachowic. Połączy ona trasę krajową nr 42 w Wąchocku z drogą wojewódzką 744 (między wyjazdem z miasta a Elaboracją). Dodatkowo powstanie rondo z wjazdem na teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej na wysokości nowego zakładu firmy Cerrad. Inwestycja pomoże odciążyć ulicę Radomską.

Wiceminister Waldemar Buda mówił, że w 2018 roku rząd zauważył problem samorządów, którym trudno unieść wielomilionowe koszty budowy dróg, mostów i przepraw. Stąd program Mosty dla regionów. W marcu wpłynęło do niego ponad 70 wniosków na ponad 4 miliardy złotych, co dwukrotnie przewyższa założony budżet projektu.

Wśród wybranych przepraw znalazła się estakada nad Kamienną i torami kolejowymi w Starachowicach. Program jest kompleksowy, rząd finansuje dokumentację projektową, później całą budowę. W przypadku mostu w Starachowicach szacunkowy koszt przekracza 70 mln zł. Przeprawa ma mieć największe standardy techniczne, przeznaczona będzie również do poruszania się ciężkich samochodów, w tym wojskowych. Cała inwestycja obejmuje również ponad kilometr dróg dojazdowych.

Prace nad powstaniem północno-zachodniej obwodnicy Starachowic rozpoczęły się na początku poprzedniej kadencji samorządowej. Powstały trzy koncepcje przebiegu trasy. Kolejnym etapem było uzyskanie decyzji środowiskowej, następny, to wybór wykonawcy dokumentacji technicznej, która powstawała przez ostatni rok i niedługo powinna być gotowa.

- Obwodnica jest bardzo ważna dla Starachowic, miasto intensywnie się rozwija, a bez drogi z możliwością przejazdu ciężkich samochodów byłoby to utrudnione - podkreśliła wojewoda Agata Wojtyszek.

- Teraz oczekujemy na kolejne decyzje, czyli podpisanie porozumienia między ministerstwem, wojewodą i marszałkiem województwa świętokrzyskiego - dodała.

- Dla samorządu województwa świętokrzyskiego, to duże ułatwienie inwestycyjne - mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. Nad torami będzie ponad 700-metrowy most wsparty na 13 podporach. Marszałek podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do decyzji ministerstwa, wskazywał między innymi na pracę posła Krzysztofa Lipca.

Jak przypomniał parlamentarzysta, o pomyśle budowy północno-zachodniej obwodnicy Starachowic mówiło się od dawna, ale dopiero projekt Funduszu Dróg Samorządowych, w którym mieści się program „Mosty dla regionów”, pozwolił na realizację zamierzeń. Ruch zostanie wyprowadzony z miasta, ale również pomoże w rozwoju starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ta już od poniedziałku będzie prowadzona przez Agencję Rozwoju Przemysłu - powiedział.

Wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka podkreślała, że to potrzebna inwestycja, jej budowa pozwoli rozwiązać problemy komunikacyjne w tej części regionu. Będzie ona przełamaniem barier w rozwoju SSE i przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim. Dodatkowo będzie pomocą dla rozwoju turystyki.

Senator Jarosław Rusiecki przypomniał, że są sytuacje, kiedy transport wielkogabarytowy jest wielkim wyzwaniem komunikacyjnym. Podczas igrzysk w Paryżu ostrowiecka huta wykonała element o długości 96 metrów, ogromnym zadaniem było przetransportowanie go. Północna część województwa opiera się na przemyśle, również ciężkim i wojskowym, nowa droga pozwoli wyprowadzić produkty z zakładów w Starachowicach, Ostrowcu czy Skarżysku - dodał senator.

- Ostatnie cztery lata są dobre dla Polski - mówił poseł Andrzej Kryj. Przykładem jest inwestycja w drogę ważną dla Trójmiasta nad Kamienną. Poseł wyraził także nadzieję, że niebawem sfinalizowana zostanie mała obwodnica Ostrowca i piąty etap budowy ulicy Zagłoby. Mieszkańcy miasta bardzo czekają na to rozwiązanie komunikacyjne - zaznaczył.

Andrzej Pruś, przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego mówił, że jesteśmy świadkami wydarzenia, które może stać się regułą. To przekuwanie dobrych pomysłów w działanie. Jedną z pierwszych decyzji sejmiku było przesunięcie środków na budowę obwodnicy Starachowic - dodał.

Pierwszy etap budowy i dotacji obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej. To koszt ponad 850 tys. zł. 680 tys. zł pokrywa fundusz Mosty dla regionów. Dokumentacja ma być gotowa w maju przyszłego roku, a przeprawą pojedziemy w 2022 roku.

Reklama