Kolejne samorządy z dofinansowaniem na remonty dróg

Data publikacji: 19.09.2019 06:00
Autor: Anna Głąb / Kategoria: Wiadomości z regionu
Komentarze
18.09.2019 Opatów. Przekazanie promes na remonty dróg w powiecie opatowskim z Funduszu Dróg Samorządowych

18.09.2019 Opatów. Przekazanie promes na remonty dróg w powiecie opatowskim z Funduszu Dróg Samorządowych
Fot. Anna Głąb / Radio Kielce

Siedem i pół miliona złotych z Funduszu Dróg Samorządowych trafi do samorządów w powiecie opatowskim. Promesy wręczył wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski.

Pieniądze na remonty otrzymał powiat opatowski, to niespełna cztery miliony złotych. Starosta opatowski Tomasz Staniek podkreślił, że to największa dotacja na remonty dróg, jaką powiat kiedykolwiek otrzymał. Dotychczas większe kwoty zewnętrzne pojawiały się przed wyborami, teraz pomoc płynie systematycznie. Przeprowadzone remonty pomogą w codziennym funkcjonowaniu mieszkańcom.

Wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski przypomniał, że wpłynęło ponad 330 wniosków, a teraz jest szansa na przystąpienie do naboru uzupełniającego. Różne samorządy dostały pomoc w wysokości od 50 do 80 procent, uzależnione to było od PKB danej gminy. Teraz samorządy mają dłuższy czas na realizację projektu, to 12 miesięcy od podpisania umowy.

W skali całego województwa dofinansowanie przekroczyło 320 milionów złotych, za to zrealizowane zostanie około 350 kilometrów dróg.

Reklama