Unijne pieniądze na branżowe szkoły

Data publikacji: 07.10.2019 15:01
Autor: Daniel Lenart / Kategoria: Wiadomości z regionu
Komentarze
07.10.2019. Kielce. Podpisanie umów na poddziałanie 8.5.1 RPO Podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Na zdjęciu od lewej Andrzej Bętkowski  marszałek województwa świętokrzyskiego Małgorzata BanasikRusak  dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach Marcin Różycki  zastępca prezydenta Kielc Renata Janik  wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Tomasz Staniek  starosta opatowski Małgorzata Jalowska  wicestarosta opatowski i Krzysztof Hajdukiewicz  członek zarządu powiatu opatowskiego

07.10.2019. Kielce. Podpisanie umów na poddziałanie 8.5.1 RPO "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego". Na zdjęciu (od lewej): Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego, Małgorzata Banasik-Rusak - dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach, Marcin Różycki - zastępca prezydenta Kielc, Renata Janik - wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Tomasz Staniek - starosta opatowski, Małgorzata Jalowska - wicestarosta opatowski i Krzysztof Hajdukiewicz - członek zarządu powiatu opatowskiego
Fot. Piotr Kwaśniewski / Radio Kielce

Świętokrzyskie szkoły zawodowe dostaną pieniądze na szkolenia, płatne staże zawodowe oraz doposażenie pracowni. Andrzej Bętkowski, marszałek województwa oraz Renata Janik, wicemarszałek podpisali umowy na dofinansowanie najlepszych projektów dotyczących podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

Jak mówi Renata Janik, pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wicemarszałek ocenia, że wybrane projekty są bardzo ważne dla rozwoju regionu.

- Z rozmów z przedsiębiorcami wynika, że bardzo brakuje ludzi do pracy. Będą organizowane staże dla uczniów, na jednego przypadnie 2 tys. zł. Ale w ramach tych projektów również nauczyciele będą mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji – twierdzi wicemarszałek.

Najwięcej pieniędzy trafi do Kielc. Jak mówi Marcin Różycki, zastępca prezydenta miasta jeden z projektów dotyczy uczniów kształcących się w zawodach związanych z branżą IT. W sumie miasto Kielce otrzyma na ten cel ponad 1,7 mln zł. Za te pieniądze zostaną sfinansowane między innymi kursy programowania, szkolenia z języka angielskiego, ale też spotkania z przedsiębiorcami, czy staże uczniów. Różnego rodzaju szkoleniami objętych zostanie też 10 nauczycieli.

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli zakłada też drugi projekt kielecki, który przygotował Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego. Małgorzata Banasik-Rusak informuje, że projekt nosi nazwę „Apetyt na wiedzę”.

- Projekt opiewa na ogromną kwotę ponad 1,4 mln zł. Za te pieniądze chcemy podnieść jakość kształcenia. Będą staże i praktyki dla nauczycieli. Młodzi ludzie będę mogli szkolić się w najlepszych firmach z branży gastronomicznej w naszym mieście – mówi dyrektor.

Najwięcej, bo prawie 2 mln zł trafi do szkół w powiecie opatowskim. Placówki dostaną pieniądze jeszcze w tym roku.

Skomentuj ten wpis
Polub wiadomość
Reklama