Nagrody Bonum Publicum przyznane

Data publikacji: 20.10.2019 20:15
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
20.10.2019. Sandomierz. Wręczenie nagród Bonum Publicum. Na zdjęciu (od lewej): Anna Szylar - prezes Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego i Tadeusz Frańczak-Prochowski - sekretarz Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego

20.10.2019. Sandomierz. Wręczenie nagród Bonum Publicum. Na zdjęciu (od lewej): Anna Szylar - prezes Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego i Tadeusz Frańczak-Prochowski - sekretarz Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego
Fot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Towarzystwo Naukowe Sandomierskie otrzymało tegoroczną nagrodę miasta Sandomierza - Bonum Publicum im. Aleksandra Patkowskiego. Wyróżnienie wręczono za dokonania w zakresie kultury, a także utrwalanie tradycji i pamięci historycznej. Na konkurs, który ma charakter ogólnopolski, wpłynęło w sumie 6 prac, z których jedna nie spełniała wymogów formalnych.

Komisja konkursowa, której przewodniczył prof. Stanisław Adamczak, były rektor Politechniki Świętokrzyskiej, w 25-letniej działalności Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego doceniła przede wszystkim to, że popularyzuje ono i wspomaga działalność naukową związaną z Sandomierzem i z tym rejonem. Odbywa się to m.in. poprzez organizowanie konferencji, sympozjów, odczytów i spotkań z ciekawymi ludźmi. 

Towarzystwo wydało 47 „Zeszytów Sandomierskich”. W tych publikacjach zawarte są najważniejsze informacje z życia kulturalnego i naukowego Sandomierza oraz historii tego miasta. Z inicjatywy tej organizacji powstała w Sandomierzu Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza.

Prezes Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego Anna Szylar, dziękując za nagrodę powiedziała, że cieszy ją fakt docenienia dotychczasowej pracy społeczników. Przypomniała swoich poprzedników, którzy mieli duży wkład w rozwój Towarzystwa i jego dorobek, czyli prof. Andrzeja Buko, dr Marię Bęc i dr Ewę Kondek. Powiedziała też o planach, wśród których jest wydanie słownika biograficznego Sandomierszczyzny. Znajdą się w nim ludzie urodzeni i związani z tym terenem, którzy przysłużyli się do jego promocji i rozwoju.

W drugiej kategorii nagrody Bonum Publicum im. Aleksandra Patkowskiego, która obejmuje publikacje dotyczące Sandomierza i ziemi sandomierskiej, pierwsze miejsce zdobyła książka ks. Bartłomieja Krzosa pod tytułem „Przewodnik po dziejach Diecezji Sandomierskiej. Wspólna historia ziem dzisiejszej Ziemi Sandomierskiej w świetle współczesnych opracowań”.

Profesor Stanisław Adamczak powiedział, że wbrew temu, co sugeruje tytuł, jest to publikacja zawierająca bardzo obszerne informacje dotyczące nie tylko powstania samej diecezji, ale i dziejów chrześcijaństwa na tych terenach. Podkreślił też rzetelność warsztatu badawczego autora, wszechstronność problematyki służącej ukazaniu historii ziem diecezji sandomierskiej w aspekcie kulturowym, historycznym i religijnym, a także popularnonaukowy charakter publikacji.

Jak co roku nagrodę Bonum Publicum przyznano również w kategorii uczniów szkól średnich. Pierwsze miejsce zdobyła praca Mai Nowak i Sylwii Kubik z LO im. Bartosza Głowackiego w Opatowie. Uczennice napisały o św. Wincentym, jego trosce o małą ojczyznę oraz jego życiu. Praca powstała pod kierunkiem Małgorzaty Stępień.

Uroczystość przyznania nagród i pamiątkowych statuetek odbyła się w Zamku Królewskim w Sandomierzu.

adv adv
Wiadomości
Reklama