Prezydent przyjął dymisję rządu Morawieckiego

Data publikacji: 12.11.2019 21:35
Kategoria: Wiadomości z kraju /Źródło: PAP
Warszawa. Sejm. Pierwsze posiedzenie izby IX kadencji. Prezydent RP Andrzej Duda

Warszawa. Sejm. Pierwsze posiedzenie izby IX kadencji. Prezydent RP Andrzej Duda
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Prezydent Andrzej Duda przyjął we wtorek dymisję rządu premiera Mateusza Morawieckiego i jednocześnie powierzył mu pełnienie obowiązków do czasu powołania nowego rządu.

Premier Morawiecki dymisję rządu złożył we wtorek na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Sejmu. Zgodnie z konstytucją po przyjęciu dymisji prezydent ma 14 dni na powołanie nowego premiera, jego rządu i przyjęcie przysięgi przez nową Radę Ministrów.

Najpóźniej 14 dni po powołaniu Rady Ministrów nowy premier przedstawia program działania rządu (wygłasza expose) i składa wniosek o wotum zaufania dla rządu, którego udziela Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w piątek skład swojego nowego gabinetu. Rząd będzie liczył 20 resortów. Powstaną nowe ministerstwa, w tym resort nadzoru właścicielskiego, resort zarządzania funduszami i resort klimatu. Zlikwidowane zostanie natomiast Ministerstwo Energii.

Reklama