W przyszłym roku wielkie inwestycje w regionie

Data publikacji: 19.11.2019 15:55
Autor: Izabela Mortas / Kategoria: Wiadomości z regionu
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Kielce. 11.06.2019 / Fot. Piotr Kwaśniewski / Radio Kielce

Zarząd województwa świętokrzyskiego przygotował projekt uchwały budżetowej na przyszły rok. Zawarto w nim wiele inwestycji, w tym przebudowę Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Uwzględniono także koszty związane z budową biurowca urzędu marszałkowskiego.

Prognozowane dochody wynoszą prawie 624 mln zł, a wydatki 698 mln zł. Na pokrycie deficytu w wysokości niemal 74 mln zł planowany jest kredyt w Banku Rozwoju Rady Europy. Zostanie on przeznaczony przede wszystkim na wkłady własne do projektów finansowanych z Unii Europejskiej.

Dochody i wydatki województwa w 2020 roku będą niższe o około 15 proc. w stosunku do budżetu województwa w bieżącym roku. To efekt kończącej się perspektywy unijnej i tym samym zmniejszających się funduszy, jakie napływają do regionu.

- Kwoty mogą się jeszcze zmienić - mówi marszałek województwa Andrzej Bętkowski. Dodaje, że z reguły budżety samorządów są niższe w momencie planowania, a w trakcie realizacji zwiększają się dzięki wpływom z programów rządowych lub unijnych.

Największe wydatki generować będzie transport i łączność, w sumie to około połowa planowanego budżetu, prawie 326 mln zł. W planach jest budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, w tym prawie 50 zadań wieloletnich. Skupimy się głównie na dokończeniu budowy obwodnic - informuje Maria Fidzińska-Dziurzyńska, skarbnik województwa.

- Ich wartość to 159 mln zł. Są to obwodnice w Jędrzejowie, Włoszczowie, Kazimierzy Wielkiej, Łopusznie i Końskich. Skarbniczka dodaje, że poważne inwestycje planowane są w kulturze. To kwota ponad 55 mln zł.

Wśród najważniejszych są kontynuacja rozbudowy Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy, rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, przebudowa Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach i powiązana z nim przebudowa sali gimnastycznej i otoczenia Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

Budżet na ochronę zdrowia będzie większy niż w mijającym roku i wyniesie 43 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone głównie na dotacje dla szpitali, aby mogły pokryć wkład własny do projektów finansowanych z pomocą unijnych pieniędzy.

W projekcie budżetu wzięto także pod uwagę koszty budowy ośmiopiętrowego biurowca urzędu marszałkowskiego, który miałby stanąć w miejscu dawnej biblioteki, obok głównej siedziby urzędu. Na przyszły rok zabezpieczono na ten cel około 2 mln złotych, które pokryją koszty dokumentacji projektowej. Inwestycję uwzględniono także w Wieloletniej Prognozie Finansowej w łącznej kwocie 78 mln zł.

Andrzej Pruś, przewodniczący sejmiku województwa podkreśla, że radni na pewno pochylą się nad propozycją budowy biurowca, bo wydatki związane z wynajmem pomieszczeń na potrzeby urzędu marszałkowskiego są duże i sięgają rocznie około 4 mln zł.

Podkreśla jednak, że priorytetowa wydaje się przebudowa Teatru imienia Stefana Żeromskiego. - Do tego będziemy przywiązywać największą wagę. To najstarsza scena dramatyczna w Polsce, o czym wie niewielu kielczan. Jestem dumny, że to jednostka samorządu województwa. Z wieloletnim projektem opiewającym na kwotę około 80 mln zł musimy sobie poradzić, nawet przy braku dodatkowych funduszy unijnych - mówi.

O ostatecznym kształcie budżetu na 2020 rok zadecydują radni podczas specjalnej sesji sejmiku, zaplanowanej pod koniec roku. Wcześniej projekt będzie rozpatrywany na komisjach.

Reklama