Drogi i oświata to najważniejsze cele dla powiatu

Data publikacji: 21.11.2019 18:25
Autor: Izabela Mortas / Kategoria: Wiadomości z regionu
01.09.2018 Kielce. Starostwo Powiatowe

01.09.2018 Kielce. Starostwo Powiatowe
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Zarząd powiatu kieleckiego przygotował wstępny plan budżetu na 2020 rok. Dwa najważniejsze jego punkty, to inwestycje drogowe i oświatowe. Według założeń, dochody i wydatki w przyszłym roku będą kształtować się na tym samym poziomie - około 174 mln zł.

Najwięcej pieniędzy powiat przeznaczy na oświatę – to 44 mln zł, z czego prawie 2 mln zł zostaną przeznaczone na inwestycje. – Trzeba pamiętać, że w tym roku oddaliśmy do użytku nową placówkę oświatową w Łopusznie, którą będziemy spłacać także w kolejnych latach – informuje Tomasz Pleban, wicestarosta kielecki. - Oczywiście to była największa inwestycja oświatowa w ostatnim czasie i prędko drugiej takiej nie podejmiemy, ale planujemy na 2020 rok mniejsze. - To między innymi remont stołówki w Zespole Szkół w Chęcinach, a także Powiatowego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach – wymienia.

Powiat będzie realizował też projekty edukacyjne, w ramach których zostaną wyremontowane pracownie informatyczne, fryzjerskie, samochodowe i ekonomiczne w szkołach podległych powiatowi. Dużą pulę pieniędzy przeznaczono na drogi powiatowe – to prawie 39 mln zł, z czego połowa pieniędzy będzie przeznaczona na inwestycje. Najwięcej pieniędzy pochłoną remonty dróg powiatowych w Morawicy, Chmielniku i Bodzentynie. - W sumie zaplanowano 18 zadań – mówi Cezary Majcher, członek zarządu powiatu odpowiedzialny za infrastrukturę drogową.

- Najdroższą inwestycją, jaką będziemy realizować w przyszłym roku to rozbudowa ulicy Laskowej w Kostomłotach Drugich, w gminie Miedziana Góra. Koszt tej inwestycji to ponad 5 milionów złotych – mówi.

W ramach prac ma zostać poszerzona jezdnia i utworzony chodnik. Wśród większych inwestycji drogowych jest także przebudowa drogi w Oblęgorze w gminie Strawczyn z budową 1,5-kilometrowego chodnika oraz przebudowa dróg w gminie Morawica w miejscowościach Kowala, Brzeziny, Radomice, Brudzów i Lisów.

Powiat przeznaczy też prawie 15 milionów złotych na projekt „e-geodezja” polegający na cyfryzacji zasobów geodezyjnych powiatu.

Reklama