Poważne zmiany w WDK. Kadrowe i wizerunkowe

Data publikacji: 05.12.2019 15:17
Autor: Dorota Klusek / Kategoria: Wiadomości z regionu
Kielce. Wojewódzki Dom Kultury

Kielce. Wojewódzki Dom Kultury
Kielce. 09.07.2019 / Fot. Patryk Cudzik / Radio Kielce

W pracy Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach mają nastąpić poważne zmiany. Jarosław Machnicki, dyrektor instytucji, złożył radnym komisji kultury wyjaśnienia na temat wykonania zaleceń z audytu w tej instytucji.

Kontrola przeprowadzona między 3 września a 8 listopada wskazała nieprawidłowości w kwestii umów z pracownikami, struktury organizacyjnej i organizacji wybranych imprez i projektów kulturalnych.

Jarosław Machnicki zapowiedział, że zrealizowane zostaną wszystkie zalecenia audytu. Zapowiedział, że ograniczy umowy-zlecenia, choć zaznaczył, iż w przypadku niektórych działań, trudno je będzie wyeliminować. Zmieniony zostanie także regulamin organizacyjny WDK.

- Wnioski audytu w dużej części dotyczą zapisów regulaminu. Jest to kwestia często najprostsza i najtrudniejsza zarazem. Zmiany będą realizowane najszybciej, jak tylko się da, ale może to potrwać pół roku - stwierdził dyrektor.

Ta kwestia wzbudziła zastrzeżenia radnych. Poprosili oni skrócenie tego czasu do dwóch miesięcy.

Na potrzebę analizy zatrudnienia w poszczególnych działach zwróciła uwagę Agnieszka Buras, przewodnicząca komisji. Mówiła, że warto wzmocnić dział techniczny kosztem działu administracyjnego. Zgodnie z sugestią audytorów działalność ma wznowić dział promocji i impresariat.

Zmieniony zostanie także statut WDK, ale to już będzie wymagało akceptacji zarządu województwa. Jedną z ważnych zmian będzie również ograniczenie liczby zastępców dyrektora z dwóch, jak to jest obecnie, do jednego.

Podczas komisji Jarosław Machnicki był także pytany o działalność merytoryczną, zarządzanej przez niego instytucji. Przyznał, że cieszy się z tego zainteresowania.

- Jeśli dziś słyszę, że trzeba coś zmienić programowo, to się bardzo cieszę. Chciałbym usłyszeć, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać. Z założenia nie jesteśmy instytucją, która ma robić główne, wojewódzkie wydarzenia wysokiej kultury, tylko raczej pokazywać kulturę miejscową, a jednocześnie pracować dla amatorów fotograficznych, czy plastycznych - mówił.

Nowości będzie więcej. Magdalena Kusztal, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zapowiedziała, że zmieni się wygląd wnętrza WDK.

- W Wojewódzkim Domu Kultury odbywa się wiele wystaw, głównie sztuki ludowej, amatorskiej. Z panem dyrektorem i konserwatorem zabytków rozmawialiśmy, żeby powstała profesjonalna galeria, z profesjonalnym oświetleniem i systemem do ekspozycji prac. Zmieni się także wygląd holu wejściowego - wyjaśniła.

Jarosław Machnicki przedstawił także stan prac przy przebudowie Wojewódzkiego Domu Kultury. Wyjaśnił, że przebiegają one zgodnie z planem.

Reklama