Należy promować działalność świętokrzyskich organizacji pozarządowych

Data publikacji: 11.12.2019 15:48
Autor: Wiktor Dziarmaga , Izabela Mortas / Kategoria: Wiadomości z regionu
11.12.2019. Kielce. Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych. Na zdjęciu (od lewej): Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego, Piotr Gliński - minister kultury i dziedzictwa narodowego, Krzysztof Lipiec - lider świętokrzyskich struktur PiS, Anna Krupka - wiceminister sportu, Zbigniew Koniusz - wojewoda świętokrzyski i Rafał Nowak - wicewojewoda świętokrzyski

11.12.2019. Kielce. Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych. Na zdjęciu (od lewej): Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego, Piotr Gliński - minister kultury i dziedzictwa narodowego, Krzysztof Lipiec - lider świętokrzyskich struktur PiS, Anna Krupka - wiceminister sportu, Zbigniew Koniusz - wojewoda świętokrzyski i Rafał Nowak - wicewojewoda świętokrzyski
Fot. Wiktor Taszłow / Radio Kielce

Bliższa współpraca organizacji pozarządowych z administracją - taki ma być efekt Świętokrzyskiego Kongresu Organizacji Pozarządowych, którego gościem był wicepremier Piotr Gliński, pełnomocnik rządu ds. organizacji pozarządowych.

Profesor Piotr Gliński mówił do uczestników spotkania, że organizacje pozarządowe są ważne, ponieważ żadna wspólnota nie może funkcjonować bez oddolnej działalności obywateli.

11.12.2019. Kielce. Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych. Na zdjęciu: Piotr Gliński - minister kultury i dziedzictwa narodowegoFot. Wiktor Taszłow / Radio Kielce  

- Dobrze zorganizowana demokracja i dobrze zorganizowane państwo musi takie warunki do działalności społecznej organizować - podkreślał.

Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk podkreśla, że należy promować działalność świętokrzyskich organizacji, tak, aby mogły one być bardziej rozpoznawalne w całym kraju.

- Forum jest z jednej strony formą wymiany doświadczeń, a z drugiej możliwością nawiązywania kontaktów między organizacjami, administracją rządową i samorządową. Myślę, że jest to forum do promocji organizacji pozarządowych. W regionie jest bardzo dużo prężnie działających stowarzyszeń, ale cały czas nie są one wystarczająco znane na arenie ogólnopolskiej - ocenia wiceminister.

11.12.2019. Kielce. Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych. Na zdjęciu (od lewej): Piotr Wawrzyk - wiceminister spraw zagranicznych, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego, Piotr Gliński - minister kultury i dziedzictwa narodowego, Krzysztof Lipiec - lider świętokrzyskich struktur PiS i Anna Krupka - wiceminister sportuFot. Wiktor Taszłow / Radio Kielce

Wiceminister sportu Anna Krupka liczy, że tego typu inicjatywy wpłyną na aktywizację tzw. trzeciego sektora w województwie świętokrzyskim.

 - Myślę, że to wydarzenie zaktywizuje świętokrzyską młodzież do aktywnego udzielania się w organizacjach, tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, działalności społecznej. Mam nadzieję, że wszyscy wyniosą z niego także praktyczne wskazówki, m.in., jak pozyskać pieniądze na działalność - mówi parlamentarzystka.

11.12.2019. Kielce. Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych. Na zdjęciu: Krzysztof Lipiec - lider świętokrzyskich struktur PiSFot. Wiktor Taszłow / Radio Kielce

Poseł Krzysztof Lipiec, lider świętokrzyskiego PiS podkreśla, że kongres to ważne wydarzenie zwłaszcza dla stowarzyszeń, które swoją aktywnością zaznaczają coraz większą obecność w życiu publicznym.

- Kongres ma służyć tworzeniu dobrych płaszczyzn do współdziałania i budowania partnerstw pomiędzy organizacjami a przede wszystkim partnerstwa z władzą publiczną i samorządami - mówi.

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz zaznacza, że organizacje współpracują ze wszystkimi szczeblami samorządu, uzyskują też nie lada wsparcie finansowe od rządu. Ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznacza się na ich działalność ponad 500 tys. zł rocznie.

11.12.2019. Kielce. Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych. Na zdjęciu: Zbigniew Koniusz - wojewoda świętokrzyskiFot. Wiktor Taszłow / Radio Kielce

- Ten kongres jest doskonałą płaszczyzną, by uściślić tę współpracę z korzyścią dla osób, do których docelowo ta pomoc trafia, między innymi dla chorych czy wykluczonych społecznie - podkreśla.

Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego szacuje, że w regionie działa ponad 4 tys. organizacji pozarządowych różnego rodzaju.

11.12.2019. Kielce. Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych. Na zdjęciu: Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiegoFot. Wiktor Taszłow / Radio Kielce

- Myślę, że dzisiejsza wymiana poglądów będzie pożyteczna dla każdej ze stron. Jest wola do działania w naszym regionie, musimy tylko pomóc ludziom uzyskać wsparcie, by mogli działać w sposób zorganizowany, nie chaotyczny - mówi marszałek.

Senator Krzysztof Słoń z PiS przyznaje, że wsparcie administracyjne dla organizacji pozarządowych jest niezbędne, aby mogły one sprawnie funkcjonować.

- W organizacjach często działają zapaleńcy, którzy chcą czynić dobro, ale spotykają się z bardzo dużymi trudnościami - z pozyskiwaniem środków, lokali i wolontariuszy. Takie kongresy jak ten dzisiejszy na pewno pomogą mniej mobilnym organizacjom pozarządowym - komentuje.

Andrzej Pruś, przewodniczący sejmiku województwa podkreśla, że w obecnej kadencji samorządu władze regionu mocno stawiają na współpracę z różnymi organizacjami i chcą nadać jej nową jakość.

- To są ludzie, którym się chce, którzy tworzą lokalne społeczności i kreują rzeczywistość. Są potężnym potencjałem w tworzeniu tego, co nazywamy społeczeństwem obywatelskim - zaznacza.

Organizatorami Świętokrzyskiego Kongresu Organizacji Pozarządowych były samorząd województwa świętokrzyskiego, Narodowy Instytut Wolności oraz Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Kielcach.

Reklama