Do wojska marsz!

Data publikacji: 09.01.2020 14:58
Autor: Monika Miller / Kategoria: Wiadomości z regionu

 
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

3 lutego w województwie świętokrzyskim rozpoczną się kwalifikacje wojskowe. Ich celem jest określenie zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet. W tym roku, w rejonie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kielcach, wezwanych zostanie około 4 tys. poborowych.

Podpułkownik Mirosław Smerdzyński, szef WKU informuje, że obecnie wiele młodych osób ukrywa swoje schorzenia, aby dostać kategorię „A”, oznaczającą pełną zdolność do służby. W związku z tym lekarze muszą poświęcić więcej czasu, aby dokładnie przebadać poborowego i określić właściwą kategorię. Ma to związek z faktem, iż wiele młodych osób wiąże swoją przyszłość z służbami mundurowymi, gdzie sprawdzane jest jaką kandydat otrzymał kategorię wojskową.

Major Mirosław Wąchocki, szef wydziału rekrutacji WKU w Kielcach dodaje, że oprócz młodych mężczyzn, urodzonych w 2001 roku na komisje zostaną wezwane osoby, które w ubiegłych latach otrzymały kategorię „B”, czyli były czasowo niezdolne do służby. Wezwania dostaną także kobiety, które kształcą się na kierunkach przydatnych w wojsku. To między innymi psychologia, weterynaria i medycyna.

Stawiennictwo na komisji jest obowiązkowe. Egzekwuje to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, bo to oni wzywają osoby do kwalifikacji. Jeżeli ktoś zaniecha tej czynności może zostać doprowadzony przez policję. Na spotkanie należy zabrać zdjęcie do legitymacji o wymiarach 3 cm x 4 cm oraz dowód osobisty. Osoby, które mają problemy zdrowotne powinny zabrać ze sobą dokumentację medyczną. Kwalifikacja wojskowa w rejonie administrowanym przez WKU w Kielcach zakończy się w marcu.

Reklama