RADIO GDAŃSK. Nauczyciele z Gdyni dostaną podwyżki. Trafią do nich w formie 9 różnych dodatków

Data publikacji: 13.01.2020 20:52
Kategoria: Wiadomości z kraju /Źródło: Radio Gdańsk

 
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Po kilku tygodniach negocjacji władze miasta porozumiały się w tej sprawie ze związkami zawodowymi oświaty. Na podwyżki Gdynia w tym roku przeznaczy prawie 3,5 mln zł.

Pieniądze do nauczycieli trafią w formie dziewięciu różnych dodatków do uposażenia. 

- Negocjacje nie były łatwe, ale udało nam się znaleźć konsensus - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent miasta.

- Gdyński system oświatowy jest w doskonałej formie dzięki współpracy z jednej strony nauczycieli, pracowników obsługi administracji, dyrektorów, a z drugiej strony związków zawodowych, z którymi możemy współdziałać i wypracowywać te najlepsze rozwiązania z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta - dodaje.

KOGO DOTYCZĄ PODWYŻKI?

Na dodatkowe środki w tym roku liczyć mogą nauczyciele pracujący w szkołach specjalnych, klasach dwujęzycznych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Wzrosną także wynagrodzenia kadry prowadzącej indywidualne nauczanie, wicedyrektorów przedszkoli, opiekunów stażów i nauczycieli uczących w klasach matury międzynarodowej.

Oprócz tego dodatki dla nauczycieli - wychowawców w przedszkolach zrównane zostaną z dodatkami dla wychowawców w szkołach podstawowych, zawodowych i średnich. I właśnie ta ostatnia podwyżka, zdaniem związkowców, jest najważniejsza.

NAUCZYCIELE ZADOWOLENI Z POROZUMIENIA

- Z satysfakcją przyjęliśmy fakt, iż udało nam się porozumieć w kwestii dodatku za wychowawstwo na jednakowym poziomie dla nauczycieli szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, czyli ujednolicić ten dodatek i nie różnicować nauczycieli wykonujących te same zadania w procesie oświatowym - mówi Ewa Biernacka, prezes gdyńskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Od teraz dodatek za wychowawstwo wynosić będzie 300 zł miesięcznie. Podwyżki dla nauczycieli zatwierdzić musi jeszcze rada miasta. Nastąpić ma to na najbliższej sesji, która zaplanowana jest 29 stycznia.

DZIEWIĘĆ RÓŻNYCH DODATKÓW

Poniżej można zapoznać się, ze szczegółami podwyżek dla nauczycieli w Gdyni:

1. W funduszu płac szkół i placówek zabezpieczone będą środki w wysokości 150 zł na jeden etat, z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne (wzrost o 15 zł). Dotyczy to 3651 etatów.

2. Dodatek funkcyjny nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym w przedszkolach, szkole oraz punkcie przedszkolnym wyniesie 300 zł (wzrost o 200 zł). Dotyczy to 523 etatów.

3. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora przedszkola wyniesie 400 zł (wzrost o 50 zł). Dotyczy to 46 etatów.

4. Dodatek dla nauczyciela sprawującego funkcję opiekuna stażu wyniesie 60 zł (wzrost o 20 zł.) Dotyczy to 378 etatów.

5. Dodatek z tytułu trudnych i uciążliwych warunków pracy dla nauczycieli w szkole specjalnej lub ośrodku szkolno - wychowawczym wyniesie 500 zł (wzrost o 100 zł). Dotyczy to 193 etatów.

6. Dodatek z tytułu trudnych i uciążliwych warunków pracy dla nauczycieli w szkole ogólnodostępnej prowadzących indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego za faktycznie odbyte zajęcia prowadzone z dzieckiem wymagającym indywidualnego nauczania wyniesie 500 zł (wzrost o 100 zł). Dotyczy to 50 etatów.

7. Dodatek z tytułu trudnych i uciążliwych warunków pracy dla nauczycieli w poradni psychologiczno - pedagogicznej wyniesie 150 zł (wzrost o 50 zł). Dotyczy to 61 etatów.

8. Dodatek z tytułu trudnych i uciążliwych warunków pracy dla nauczycieli w klasach dwujęzycznych za faktycznie odbyte zajęcia prowadzone w dwóch językach oraz dla nauczycieli danego języka obcego w klasach dwujęzycznych wyniesie 1300 zł (wzrost o 350 zł). Dotyczy to 22 etatów.

9. Dodatek z tytułu trudnych i uciążliwych warunków pracy dla nauczycieli w klasach Matury Międzynarodowej (IB) za faktycznie odbyte zajęcia przez nauczycieli, którym powierzono zajęcia dydaktyczne w klasach realizujących program „Międzynarodowej Matury" z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym wynosi 3000 zł (wzrost o 1150 zł). Dotyczy to 10 etatów.

adv adv
Wiadomości
Reklama