Prawnicy wojewody po stronie samorządów w sporze z Promnikiem

Data publikacji: 21.01.2020 15:43
Autor: Izabela Mortas / Kategoria: Wiadomości z regionu
15.01.2020 Promnik. Sortownia śmieci

15.01.2020 Promnik. Sortownia śmieci
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Umowa między gminami z powiatu kieleckiego, a miastem Kielce, w sprawie odbioru odpadów przez sortownię w Promniku obowiązuje, niezależnie od tego, czy dokument został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Taką opinię, w sprawie sporu zakładu z samorządami wydali prawnicy wojewody świętokrzyskiego.

W piśmie czytamy m.in., że żaden z przepisów nie uzależnia wejścia porozumienia w życie, od spełnienia obowiązku publikacji. Oznacza to, że porozumienia mogą obowiązywać od chwili ich zawarcia, mimo że jeszcze nie zostały opublikowane w dzienniku urzędowym.

Prawnicy wojewody dodają, że fakt iż strony wspólnie realizowały zawarte między nimi porozumienie może prowadzić do powstania sporów majątkowych, które zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym są rozpatrywane przez sądy powszechne.

Spór o umowy z gminami wypłynął w programie Radia Kielce "Punkty Widzenia". W poniedziałkowej audycji, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Mirosław Banach stwierdził, że umowy na odbiór śmieci, zawarte z gminami są nieważne, ponieważ nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Z taka interpretacją przepisów stanowczo nie zgodzili się wójtowie. Ostatecznie, po analizie, ich stronę poparły służby prawne wojewody świętokrzyskiego.

Reklama