Ponad 2 mln zł na kulturę i zabytki. Można już składać wnioski

Data publikacji: 11.02.2020 18:34
Autor: Izabela Mortas / Kategoria: Wiadomości z regionu
11.02.2020. Kielce. Posiedzenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Na zdjęciu (od lewej): Marek Bogusławski - członek zarządu województwa, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego, Renata Janik - wicemarszałek województwa świętokrzyskiego

11.02.2020. Kielce. Posiedzenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Na zdjęciu (od lewej): Marek Bogusławski - członek zarządu województwa, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego, Renata Janik - wicemarszałek województwa świętokrzyskiego
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Zarząd województwa przeznaczył ponad 2 mln zł na działania kulturalne, edukacyjne i sportowe oraz 350 tys. zł na ochronę zabytków. O pieniądze między innymi na organizację różnych imprez można starać się w ramach konkursów, które właśnie się rozpoczynają.

Tegoroczna kwota na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach jest o 200 tys. zł większa niż w poprzednim roku, co podkreśla Magdalena Kusztal, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w urzędzie marszałkowskim.

- Zgłaszać mogą się wszystkie podmioty, zarówno osoby prawne, jak i fizyczne, które dysponują zabytkiem wpisanym do rejestru. Muszą one także posiadać pozwolenie konserwatora zabytków na przeprowadzenie takich prac - informuje dyrektor Kusztal.  

Drugi z konkursów jest dedykowany dla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury. Łączna pula funduszy do rozdysponowania to 300 tys. zł.  

- Konkurs jest realizowany w trzech kategoriach. To wydarzenie kulturalne, wydawnictwo i dziedzictwo kulturowe - podkreśla Magdalena Kusztal. Oznacza to, że dotacje można pozyskać między innymi na wydawanie książek, albumów, organizację premier, wydarzeń jubileuszowych czy na działania krzewiące tradycję regionu. Nabór wniosków już się rozpoczął i potrwa do 16 marca.

Organizacje pozarządowe mogą pozyskać też pieniądze na działania z zakresu edukacji. Dofinansowane zostaną między innymi konferencje naukowe, czy uczestnictwo w olimpiadach. Na ten cel przeznaczono łącznie 95 tys. zł. Najwięcej, bo ponad 1,7 mln zł zostanie zagospodarowanych przez działania na rzecz sportu. Dotacje obejmą między innymi szkolenia młodzieży, organizowanie zawodów czy udział w nich. Termin składania wniosków upływa na początku marca.

Reklama