40 lat NSZZ „Solidarność”. Demonstracje w Starachowicach

Data publikacji: 03.08.2020 12:30
Kategoria: Wiadomości z regionu
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Stanisław Blinstrub / Radio Kielce

40 lat temu powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Z tej okazji w Radiu Kielce przypominamy najważniejsze wydarzenia i postaci świętokrzyskiej Solidarności, od momentu utworzenia związku do wyborów w 1989 roku.

O demonstracji, która odbyła się w Starachowicach 31 sierpnia 1982 roku, opowiada Ewa Markowska.

 

Ewa Markowska

Urodziła się 31 sierpnia 1947 roku w Bukowcu koło Kowar. Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Warszawie (1983). W latach 1967-1976 pracowała w FSC w Starachowicach, w latach 1976-1990 w Przemysłowym Zespole Opieki Zdrowotnej, w latach 1959-1965 w ZHP, w latach 1967-1971 w ZMS.
Od października 1980 roku w „S”. Przewodnicząca Komitetu Założycielskiego w PZOZ, następnie przewodnicząca KZ. Od czerwca do lipca 1981 roku delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, w okresie październik-grudzień 1981 roku współpracowniczka pisma Delegatury „S” w Starachowicach „Wolne Słowo”.
Po 13 grudnia 1981 roku zaangażowana w akcję pomocy dla osób represjonowanych i ich rodzin, organizatorka kasy funduszu związkowego w PZOZ. W 1982 roku drukarz ulotek, od 1982 roku kolporterka pism podziemnych (m.in. „KOS”, „Wola”) i ulotek; współorganizatorka Mszy za Ojczyznę w kościele Wszystkich Świętych w Starachowicach, w latach 1985-1990 uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy.
Od 1989 do 1991 roku członek KO „S” w Starachowicach, w latach 1989-1990 ponownie przewodnicząca KZ w PZOZ, delegat na II WZD Regionu Świętokrzyskiego, członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej. W latach 1990-1994 kierownik referatu w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, w latach 1994-1999 inspektor Rejonowego Urzędu Pracy, od 1998 do 2000 roku w RS AWS. W latach 1999-2002 pracowała w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, od 2002 na emeryturze.

Reklama