Co dalej z nową siedzibą „Kubusia”?

Data publikacji: 18.02.2021 12:06
Autor: Dorota Klusek / Kategoria: Kultura
Koncepcja architektoniczna nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. Wizualizacja

Koncepcja architektoniczna nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. Wizualizacja
Fot. Pracownia Architektoniczna Cezary Furmanek

Zakończył się trwający prawie rok pat. Urząd Miasta w Kielcach znów ogłosi przetarg na budowę nowej siedziby dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach.

W środę 17 lutego, Sąd Okręgowy w Kielcach odrzucił skargę zwycięskiego konsorcjum dwóch kieleckich firm, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „PER-MIR” w sprawie unieważnienia pierwszego przetargu.

Sędzia Tomasz Durlej z Sądu Okręgowego w Kielcach wyjaśnił, że tym samym orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej pozostaje w mocy, a przetarg jest unieważniony.

Jak mówi Tomasz Porębski, rzecznik Urzędu Miasta w Kielcach, w związku z tym rozstrzygnięciem, ratusz przystępuje do natychmiastowych działań.

- W pierwszej kolejności, przed ogłoszeniem kolejnego postępowania przetargowego, musimy zaktualizować kosztorys, ponieważ w przypadku zamówień publicznych, w których przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, taki kosztorys jest ważny 6 miesięcy - mówi rzecznik.

- Jednocześnie przygotowywana będzie specyfikacja by kolejny przetarg mógł zostać ogłoszony w możliwie najszybszym terminie - dodaje. 

Przypomnijmy, oferty przetargowe zostały otworzone w styczniu ubiegłego roku. Spośród dziewięciu ofert, najtańsza okazała się ta złożona przez konsorcjum kieleckich firm.
Firma Anna-Bud, która w przetargu zajęła drugie miejsce, złożyła odwołanie co do tego rozstrzygnięcia do Krajowej Izby Odwoławczej. Po orzeczeniu KIO, ratusz unieważnił przetarg. To jednak nie zakończyło sprawy.

Tym razem to konsorcjum odwołało się do KIO. Decyzja była taka sama. Wtedy konsorcjum sprawę skierowało do sądu. Te wszystkie działania dodatkowo przedłużały się w związku z paraliżem instytucji wywołanym przez pandemię.

Tymczasem czas na budowę instytucji goni. Na projekt pod nazwą „Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora Kubuś” miasto uzyskało dofinansowanie unijne w wysokości 13 mln zł.

W sierpniu ubiegłego roku Miasto Kielce zwróciło się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, jako instytucji zarządzającej, z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia realizacji inwestycji. Ratusz zyskał czas, ale wciąż jest go mało, bo budowa musi się zakończyć w pierwszym kwartale 2023 roku.

Reklama